intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

53
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh" gồm 4 nội dung phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh; phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 3 - ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc

 1. BÀI 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Giảng viên: ThS. Hoàng Thị Hồng Ngọc Đại học Kinh Tế Quốc Dân v1.0015106223 1
 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty may Hoàng Hà Công ty may Hoàng Hà là công ty may đứng vị trí hàng đầu trong số các công ty cùng ngành tại Việt Nam, với mạng lưới khắp các tỉnh thành cả nước, và doanh số các mặt hàng chính chiếm 40% tổng doanh thu từ sản phẩm tự sản xuất trong nước. Trong thời gian qua, công ty may Hoàng Hà đang là công ty được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, công ty bắt đầu mở rộng quy mô, thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Kết quả là cả lợi nhuận và doanh thu từ hoạt động kinh doanh của của công ty đều tăng. Tuy nhiên, Giám đốc Hoàng Hà vẫn cho rằng sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh của ông không mang lại lợi ích cho chủ sở hữu. Tại sao khi lợi nhuận và doanh thu từ hoạt động kinh doanh đều tăng nhưng lại không mang lại lợi ích lớn hơn cho những người chủ sở hữu của công ty? v1.0015106223 2
 3. MỤC TIÊU Sau khi học xong bài học này, sinh viên có thể thực hiện được các việc sau: • Trình bày được và phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Hiểu được tác động của những yếu tố môi trường đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. • Trình bày và hiểu được các nguyên tắc kế toán. • Trình bày và phân tích được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu. • Trình bày, hiểu và đo lường được doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. v1.0015106223 3
 4. NỘI DUNG Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh Nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp v1.0015106223 4
 5. 1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1. Phân tích ngành kinh doanh 1.2. Phân tích chiến lược kinh doanh v1.0015106223 5
 6. 1.1. PHÂN TÍCH NGÀNH KINH DOANH • Phân tích sự cạnh tranh giữa các hãng hiện tại. • Mối đe dọa từ những doanh nghiệp mới ra nhập. • Sự đe dọa của các sản phẩm thay thế. v1.0015106223 6
 7. 1.2. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH • Phân tích chiến lược cạnh tranh:  Chiến lược dẫn đầu về chi phí.  Chiến lược khác biệt sản phẩm. • Phân tích chiến lược công ty. v1.0015106223 7
 8. 2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1. Kế toán trên cơ sở tiền mặt 2.2. Kế toán trên cơ sở dồn tích v1.0015106223 8
 9. 2.1. KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ TIỀN MẶT Kế toán trên cơ sở tiền mặt việc hạch toán dựa trên nguyên tắc thực thu, thực chi. v1.0015106223 9
 10. 2.2. KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ DỒN TÍCH • Các giao dịch và sự kiện được ghi nhận ở thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi. • Các giao dịch và sự kiện được ghi vào báo cáo tài chính của các kì có liên quan. v1.0015106223 10
 11. 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3.1. Đo lường và phân tích doanh thu 3.2. Đo lường và phân tích chi phí 3.3. Đo lường và phân tích lợi nhuận v1.0015106223 11
 12. 3.1. ĐO LƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU Doanh thu và các khoản lãi? • Doanh thu: là dòng tiền thu được và dòng tiền kỳ vọng thu được bắt nguồn từ các hoạt động kinh doanh đang diễn ra của công ty  Chịu ảnh hưởng của các nguyên tắc ghi nhận. • Các khoản lãi: là dòng tiền đã thu được hoặc có triển vọng thu được từ hoạt động tạo vốn của công ty. v1.0015106223 12
 13. 3.2. ĐO LƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ Chi phí và các khoản lỗ? • Chi phí: các dòng tiền ra hoặc có triển vọng đi ra mà công ty phải gánh chịu hoặc sự phân bổ dòng tiền ra đã xảy ra từ các hoạt động liên tục của công ty. • Các khoản lỗ: sự suy giảm trong tài sản ròng của công ty bắt nguồn từ các hoạt động thứ yếu của công ty. v1.0015106223 13
 14. 3.3. ĐO LƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN Lợi nhuận trước thuế và thu nhập chịu thuế???  Các khoản chuyển lỗ Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập hoãn lại? v1.0015106223 14
 15. 4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4.1. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 4.2. Bài tập ứng dụng đánh giá các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp v1.0015106223 15
 16. 4.1. CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP • Tỷ số doanh lợi doanh thu (ROS) Lợi nhuận sau thuế Tỷ số doanh lợi doanh thu ROS = Doanh thu thuần • Tỷ số doanh lợi VCSH (ROE) Lợi nhuận sau thuế Tỷ số doanh lợi doanh thu VCSH = Vốn chủ sở hữu v1.0015106223 16
 17. 4.1. CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (tiếp theo) • Tỷ số doanh lợi tổng tài sản (ROA) LNST ROA = Tổng TS EBIT ROA = Tổng TS LNST + I ROA = Tổng TS v1.0015106223 17
 18. 4.1. CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (tiếp theo) • Tỷ lệ sinh lời vốn cổ phần thường LNST – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi Tỷ lệ sinh lời vốn cổ phiếu thường = Vốn cổ phần thường bình quân • Tỷ lệ thu nhập của cổ phần thường (EPS) Thu nhập của cổ phần thường Tỷ lệ thu nhập của cổ phiếu thường = Số cổ phiếu thường đang lưu hành • Tỷ lệ chi trả cổ tức cổ phần thường Cổ tức mỗi cổ phiếu thường Tỷ lệ chi trả cổ tức cổ phiếu thường = Số cổ phiếu thường đang lưu hành v1.0015106223 18
 19. 4.1. CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (tiếp theo) • Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) Thị giá P Tỷ lệ giá trên thu nhập = = Thu nhập 1 cổ phiếu thường EPS • Tỷ lệ giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) Tỷ lệ giá thị trường Cổ tức mỗi cổ phiếu thường Giá thị trường = = trên giá trị sổ sách Số cổ phiếu thường đang lưu hành Giá trị sổ sách v1.0015106223 19
 20. 4.2. BÀI TẬP Công ty may Star Việt có tình hình tài chính năm 2014, 2015 được thể hiện trong các báo cáo tài chính như sau: • Giám đốc tài chính của công ty, sau khi xem xét báo cáo tài chính muốn nhân viên phòng tài chính đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. • Giả sử bạn là nhân viên mới vào phòng tài chính của công ty may Star Việt, khi nhận được yêu cầu đó, bạn sẽ dùng các chỉ tiêu nào để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, các chỉ tiêu đó được tính như thế nào? v1.0015106223 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2