intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích tài chính

Xem 1-20 trên 1662 kết quả Bài giảng Phân tích tài chính
 • Phân tích tài chính Bài giảng PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Như đã trình bày trong môn học, những quyết định tài chính bao gồm quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định quản lý tài sản được xem xét trong phạm vi một quốc gia. Trên bình diện quốc tế, những quyết định này sẽ thay đổi như thế nào? Bài này sẽ trình bày một số khía cạnh liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng khi phân tích tài chính.

  pdf12p meoheo4 06-05-2011 1272 589   Download

 • Tài liệu Bài giảng Phân tích tài chính do Diệp Dũng biên soạn có kết cấu nội dung gồm 9 bài, trong đó nội dung bài 1 giới thiệu tổng quan về phân tích tài chính, bài 2 trình bày về phân tích các báo cáo tài chính, bài 3 cung cấp kiến thức về thời giá tiền tệ,... Và một số nội dung bài giảng khác, mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf141p badaohatgao 26-06-2013 270 108   Download

 • Nội dung của chương 8 Lập dự toán tài chính và dự báo các báo cáo tài chính nằm trong bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về lập dự toán tài chính, công thức xác định nguồn vốn cần huy động thêm từ bên ngoài (AFN), lập các báo các báo cáo tài chính dự kiến (Pro-forma) , dự báo doanh thu, phương pháp phần trăm doanh thu.

  pdf20p yellow_12 02-06-2014 429 59   Download

 • Trong chương 16 Quản trị vốn lưu động nằm trong bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về các chính sách vốn lưu động, quản trị tiền mặt, quản trị hàng tồn kho và khoản phải thu, tín dụng thương mại và nợ vay ngân hàng. Sau khi học xong bài học sinh viên hiểu sâu hơn về công tác quản trị vốn lưu động.

  pdf19p yellow_12 02-06-2014 191 38   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính – chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tập trung trình bày các vấn đề tổng quan về phân tích tài chính; thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền; định giá trái phiếu; định giá cổ phiếu; lợi nhuận và rủi ro;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf47p codon_08 11-03-2016 158 35   Download

 • Nội dung của chương 12 Ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư thuộc bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về quá trình dự toán vốn đầu tư, đặc điểm của dòng ngân lưu, nguyên tắc của ước lượng ngân lưu tăng thêm và ước lượng chi phí đầu tư ban đầu.

  pdf14p yellow_12 02-06-2014 94 31   Download

 • Mục tiêu trình bày của chương 3 Báo cáo tài chính, dòng tiền thuộc bài giảng phân tích tài chính nhằm nêu bảng Cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thu nhập kế toán và dòng tiền và giá trị thị trường gia tăng – MVA và giá trị kinh tế gia tăng EVA.

  pdf20p yellow_12 02-06-2014 123 21   Download

 • Chương 2 của bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày các kiến thức liên quan đến bảng cân đối kế toán. Nội dung của chương 2 giúp người học nắm bắt khái niệm bảng cân đối kế toán, kết cấu bảng cân đối kế toán, thành phần bảng cân đối kế toán, phân tích hàng tồn kho, phân tích tài sản dài hạn, phân tích nguồn vốn nợ và thuê mua. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p namthangtinhlang_01 31-10-2015 106 22   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 4 Phân tích báo cáo tài chính nằm trong bài giảng phân tích tài chính trình bày về phân tích tỷ số, phân tích Du Pont, tác động của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của việc phân tích tỷ số và các nhân tố định tính.

  pdf24p yellow_12 02-06-2014 100 17   Download

 • Chương 4 của bài giảng Phân tích tài chính sẽ cung cấp cho người học các nội dung kiến thức liên quan tới phân tích dòng tiền và báo cáo dòng tiền. Đây là một nội dung quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nganga_04 27-09-2015 53 17   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích triển vọng" cung cấp cho người học các kiến thức về tầm quan trọng của phân tích triển vọng, dự phóng báo cáo tài chính, dự phóng BCTC tóm tắt,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p nguoibakhong05 18-03-2018 52 13   Download

 • Chương 11 Các vấn đề cơ bản trong hoạch định ngân sách đầu tư nằm trong bài giảng phân tích tài chính nhằm trình bày về hoạch định ngân sách đầu tư, các bước thực hiện trong hoạch định ngân sách đầu tư, dự án đầu tư độc lập và phụ thuộc, sự khác biệt giữa dòng tiền bình thường và không bình thường.

  pdf14p yellow_12 02-06-2014 91 11   Download

 • Trong chương 5 của bài giảng "Phân tích tài chính" sẽ trình bày các nội dung liên quan đến phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf19p nganga_04 27-09-2015 26 11   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích hoạt động tài trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài trợ bằng nợ, tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, các tỷ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt34p bautroibinhyen13 10-01-2017 40 8   Download

 • Bài 2 & 3 Chiết khấu ngân lưu, giá trị hiện tại thuộc bài giảng Phân tích tài chính, sẽ giới thiệu đến người học một số khái niệm cũng như các công thức tính về chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại trong phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p luongmylm 26-03-2014 57 7   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn, đánh giá Hiệu suất hoạt động, đánh giá cấu trúc vốn, đánh giá khả năng sinh lời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nguoibakhong05 18-03-2018 48 9   Download

 • Bài 7 & 8: Định giá trái phiếu thuộc bài giảng Phân tích Tài chính, sẽ giới thiệu đến người học kiến thức về trái phiếu, mời các bạn cùng tham khảo bài học để nắm rõ nội dung kiến thức và vận dụng trong học tập thật tốt.

  pdf21p luongmylm 26-03-2014 93 6   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính (2016) - Bài 1, 2 trình bày về công cụ tài chính và thị trường tài chính. Nội dung trong bài này mô tả hệ thống tài chính, trong đó giới thiệu công cụ tài chính, thị trường tài chính, tổ chức tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính theo các khái niệm chuẩn quốc tế và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p estupendo2 10-08-2016 42 5   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích hoạt động đầu tư" trình bày các nội dung: Phân tích cơ cấu TS & NV, phân tích tình hình biến động NV & SDV, điểm hòa vốn & Đòn bẩy kinh doanh, các tỷ số đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt59p bautroibinhyen13 10-01-2017 25 5   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích dòng tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Báo cáo dòng tiền, phân tích báo cáo dòng tiền, hạn chế trong báo cáo dòng tiền, tỷ số đảm bảo dòng tiền và tái đầu tư tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt22p bautroibinhyen13 10-01-2017 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Phân tích tài chính
p_strCode=baigiangphantichtaichinh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản