intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan

Chia sẻ: Codon_09 Codon_09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
73
lượt xem
3
download

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các kiến thức, phương pháp luận của qui trình phân tích thiết kế hướng đối tượng; hiểu và thực hành các kỹ năng về lập mô hình; các kiến thức về UML; ứng dụng UML trong quá trình phân tích thiết kế hướng đối tượng;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Đỗ Ngọc Như Loan

  1. Giới thiệu môn học GV: Phan ThịNhư Đỗ Ngọc KimLoan Loan
  2. Giới thiệu môn học 1. Mục tiêu 2. Nội dung 3. Cách đánh giá 4. Tham khảo 5. Liên hệ 0 - Giới thiệu môn học 2
  3. Giới thiệu môn học Khái quát về học phần:  Học phần: Phân tích thiết kế hướng đối tượng  Thời lượng: 75 tiết  Điều kiện tiên quyết: • Cơ sở dữ liệu. • Lập trình hướng đối tượng • Phân tích thiết kế hệ thống 0 - Giới thiệu môn học 3
  4. Mục tiêu  Cung cấp kiến thức, phương pháp luận của qui trình phân tích thiết kế hướng đối tượng.  Hiểu và thực hành các kỹ năng về lập mô hình .  Kiến thức về UML (Unified Modeling Language)  Ứng dụng UML trong quá trình phân tích thiết kế hướng đối tượng 0 - Giới thiệu môn học 4
  5. Nội dung Mở đầu – khái niệm về OOAD UML – Ngôn ngữ mô hình hoá đối tượng  Các biểu đồ UML  Công cụ Rational Rose hay Star UML Phân tích hướng đối tượng  Use case , Class, State Diagram Các pha thiết kế hướng đối tượng  Activity, Object, Sequence, Component, Collaboration, Deloyment Diagram. 0 - Giới thiệu môn học 5
  6. Cách đánh giá  Điểm giữa kỳ - ĐGK: (40%)  Chuyên cần: • Vắng
  7. Đồ án môn học  Sinh viên tự chọn nhóm làm việc: 1 nhóm 3-4sv.  Mỗi nhóm sẽ tự đăng ký đề tài.  Đề tài sẽ được xem xét và chấp nhận nếu hợp lý.  Giảng viên sẽ đưa ra các tiêu chí chấm đề tài.  Thời gian và cách thức nộp hay chấm đề tài giảng viên sẽ thông báo cụ thể.  Đánh giá đồ án môn học và tính điểm cho mỗi thành viên trong nhóm. 0 - Giới thiệu môn học 7
  8. Tham khảo  Mike O’Docherty , Object-Oriented Analysis and Design - Understanding System Development with UML 2.0, John Weley & Sons Publishing, 2005.  Wendy Boggs & Michael Boggs, Mastering UML with Rational Rose 2002, Sybex Inc Publishing, 2002.  A. Dennis, B.H Wixom, D. Tegarden. Systems Analysis and Design an Object- Oriented Approach with UML, Wiley Publishing, 2002.  Grady Booch, James Rumbaugh & Ivar Jacobson. The Unified Modeling Language User Guide 1st Edition, Addison Wesley Publishing, 1999.  Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, Đại Học KHTN  GOOGLE, GOOGLE, GOOGLE …. 0 - Giới thiệu môn học 8
  9. Liên hệ Email: loandnn@yahoo.com Website: nhuloan.weebly.com/ooad.html 0 - Giới thiệu môn học 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2