intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Kỹ thuật đo và thu thập dữ liệu

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

238
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Kỹ thuật đo và thu thập dữ liệu nhằm nêu về khái niệm chung về đo, các loại thang đo, thang đo thái độ, sai lệnh trong đo đạc và thiết kế Questionnaire.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Kỹ thuật đo và thu thập dữ liệu

 1. KỸ THUẬT ĐO VÀ THU THẬP DỮ LIỆU
 2.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
 3.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Nhân khẩu/ kinh tế - • Tuổi • xã hội• Nghề Giới tính nghiệp • Thu nhập • Học vấn
 4.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Tâm lý/ lối sống • Cá tính • Sở thích • • PhongGiá trị cách
 5.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Thái độ • Ưa • Quanthích điểm • Cảm tưởng • Xu hướng
 6.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:
 7.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: MUA ? KHÔNG MUA
 8.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: Mong  muốn Nhu cầu Sự phấn khích
 9.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau: What When How How much Who Where
 10.  Các loại dữ liệu sơ cấp cần đo: Thông thường nhà NC cần đo các thuộc tính sau:  Các thuộc tính trên cũng có thể xem xét khi khảo sát các tổ chức hay doanh nghiệp
 11. Đo đạc trong Business Research: bao gồm việc gán các con số cho các mức độ khác nhau của các thuộc tính của đối tượng hay sự kiện, sao cho chúng tuân theo một quy luật định trước.
 12.  Đo đạc có ý nghĩa khi các mức độ của thuộc tính nghiên cứu tương thích với quy luật hệ thống số sử dụng.  Hệ thống số sử dụng hiểu như là các ký hiệu. Các quan hệ của chúng được quy định bởi bản chất các mối quan hệ của biến khảo sát.  Lĩnh vực quản lý liên quan đến thái độ, hành vi nên vi ệc đo đạc trong BR phức tạp hơn trong các nghiên cứu khoa học tự nhiên.  Nhiều khi sử dụng các thang đo thấp hơn thang đo số học thông thường.
 13. Thành quả LÝ Chế độ Tác động công tác của THUYẾT đãi ngộ tích cực nhân viên Lương Tương Tỉ lệ bỏ việc, THỰC Thưởng quan nghỉ… TIỄN Giấy khen tuyến tính Sản phẩm/ giờ
 14. ơn giản nhất, các giá trị chỉ tượng trưng cho một nhãn/tên/lọai của đối tượng đo. êu cầu sử dụng: phải tuân theo ánh xạ 1 –1, không cùng 1 giá trị số biểu hiện 2 tên/đối tượng khác nhau. hí dụ…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2