intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Nguyễn Hải Quang

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
70
lượt xem
14
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Nguyễn Hải Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài giảng nhằm cung cấp kiến thức làm nghiên cứu khoa học, hướng dẫn cách xây dựng mô hình nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, hướng dẫn cách thức viết báo cáo kết quả nghiên cứu, nắm phương pháp và kỹ thuật để thuyết trình báo cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Nguyễn Hải Quang

Giảng viên: TS. Nguyễn Hải Quang<br /> E-mail: quangnh@vaa.edu.vn<br /> Mob: 0908196094<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 1<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Thời gian: 2 TC (30 tiết)<br /> Mục tiêu<br /> 1. Cung cấp kiến thức làm nghiên cứu khoa học<br /> 2. Hướng dẫn cách xây dựng mô hình nghiên cứu, thu thập và<br /> phân tích dữ liệu<br /> 3. Hướng dẫn cách thức viết báo cáo kết quả nghiên cứu<br /> 4. Nắm phương pháp và kỹ thuật để thuyết trình báo cáo<br /> <br /> Phương pháp: Giới thiệu, nghiên cứu tài liệu, tổ<br /> chức thảo luận, khảo sát, thực hành và đánh giá cuối<br /> kỳ để đánh giá học viên.<br /> 2<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> 1<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br />  Tài liệu học tập<br /> Bài giảng<br /> Các tài liệu trong quá trình học tập<br />  Tài liệu tham khảo<br /> Nguyễn Đình Thọ (2011), “Phương pháp nghiên cứu trong<br /> kinh doanh”, NXB Lao động xã hội.<br /> Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), “Phân<br /> tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS”, NXB Thống kê, Hà Nội<br /> W. Laurence Neuman, “Sosial research Medthods –<br /> Quanlatative and quantitative approaches”, 4th ed,<br /> University of Wisconsin at Whitewater, USA.<br /> Zikmund, W.G. (1997), “Business research methods”, 5th<br /> ed, Dryden Press, New York<br /> 3<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Nội dung<br /> Lý thuyết: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu khoa<br /> học, các kiến thức để thực hiện nghiên cứu khoa học, kỹ<br /> thuật viết và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học (6<br /> chuyên đề)<br /> <br /> Thực hành: Học viên sẽ ứng dụng để thực hiện 1 nghiên<br /> cứu cụ thể qua việc xây dựng mô hình nghiên cứu, khảo<br /> sát, phân tích dự liệu và viết đề cương nghiên cứu<br /> 4<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Lý thuyết<br /> 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học<br /> 2. Chuyên đề 2: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu<br /> 3. Chuyên đề 3: Phương pháp thu thập dữ liệu<br /> 4. Chuyên đề 4: Phương pháp phân tích dữ liệu<br /> <br /> 5. Chuyên đề 5: Viết báo cáo nghiên cứu khoa học<br /> 6. Chuyên đề 6: Thuyết trình báo cáo nghiên cứu khoa học<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> 5<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> Đánh giá<br /> Điểm quá trình (30%): chuyên cần + Khảo sát<br /> Điểm kết thúc môn học (70%):<br /> <br /> <br /> Bài tập cá nhân (tiểu luận)<br /> <br /> <br /> <br /> Nộp 2 tuần sau khi kết thúc học phần.<br /> <br /> Yêu cầu: Máy tính cài phần mềm SPSS<br /> <br /> 6<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> 3<br /> <br /> ?<br /> <br /> GIỚI THIỆU HỌC PHẦN<br /> <br /> 7<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> Chuyên đề 1<br /> TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU<br /> KHOA HỌC<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 06/06/2017<br /> <br /> Khái niệm<br /> Các loại nghiên cứu<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Quy trình thực hiện nghiên cứu<br /> Lập kế hoạch nghiên cứu<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. Khái niệm<br /> Tiếp cận giải quyết vấn đề<br /> Mò mẫn<br /> <br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> Nghiên cứu<br /> <br /> NCKH là một công trình nghiên cứu nhằm giải quyết<br /> một vấn đề của thực tiễn hoặc lý luận bằng những PP<br /> khoa học phù hợp với vấn đề được xác định.<br /> 06/06/2017<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2. Các loại nghiên cứu (mục đích)<br /> <br /> HÀN LÂM<br /> Đặc điểm<br /> Mục đích<br /> Tài trợ<br /> Tác dụng<br /> <br /> Mở rộng kho tàng trí thức<br /> Trả lời về bản chất lý<br /> thuyết của khoa học<br /> Nhà nước<br /> Nhà khoa học (thích)<br /> Làm nền tảng cho các<br /> nghiên cứu ứng dụng<br /> Viện nghiên cứu hàm lâm<br /> <br /> 06/06/2017<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> ỨNG DỤNG<br /> Ứng dụng vào thực<br /> tiễn<br /> Giải quyết những vấn<br /> đề thực tiễn<br /> Doanh nghiệp<br /> Nhà nước<br /> Hỗ trợ cho việc ra<br /> quyết định quản trị<br /> DN, học viên, SV…<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2