intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

116
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Quản lý chi phí dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tầm quan trọng của việc quản lý chi phí, khái niệm quản lí chi phí dự án, lập kế hoạch ngân sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

 1. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
 2. 1. Tầm quan trọng của việc quản lý chi phí  Đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hiệu quả cũng như tiến độ của một dự án:  Kiểm soát việc thực hiện chi phí để xác định mức chênh lệch so với kế hoạch.
 3.  Ngăn cản những thay đổi không được phép, không đúng so với đường chi phí cơ sở.  Thông tin cho cấp thẩm quyền về những thay đổi được phép
 4. 2. Khái niệm quản lí chi phí dự án  Chi phí là tài nguyên được hy sinh hay tính trước để đạt được một mục tiêu rõ ràng hay để trao đổi cái gì đó. Chi phí thường được đo bằng đơn vị tiền tệ.  Quản lí chi phí dự án bao gồm những quy trình yêu cầu đảm bảo cho dự án được hoàn tất trong sự cho phép của ngân sách.
 5.  Các loại chi phí Chi phí đầu tư thực hiện dự án - Chi phí xây dựng công trình - Chi phí thiết bị - Chi phí giải phóng mặt bằng - Chi phí quản lý dự án trong thời gian thực hiện - Chi phí tư vấn đầu tư - Chi phí dự phòng - Chi phí lãi vốn vay
 6. Chi phí quản lý dự án trong thời gian khai thác - Chi phí lương,cơ chế đãi ngộ cán bộ quản lý. - Chi phí điện, nước,phòng cháy chữa cháy… - Chi phí thuê đất. - Chi phí khấu hao. - Chi phí bảo dưỡng sửa chữa công trình. - Chi phí quảng cáo tiếp thị. - Chi phí khác.
 7. 3. Lập kế hoạch ngân sách Ngân sách là một công cụ quản lý chủ yếu giúp lập kế hoạch, giám sát các nguồn tài chính cho một dự án hoặc một tổ chức . Nội dung của ngân sách là dự tính các khoản thu và chi cho một thời kỳ nhất định của một dự án hoặc tổ chức Căn cứ vào tình hình hoạt động: + Ngân sách dự án + Ngân sách cho các hoạt động không theo dự án . Căn cứ vào thời gian: + Ngân sách được chia thành ngân sách dài hạn. + Ngân sách ngắn hạn
 8.  Lập kế hoạch Ngân sách Tác dụng  Là sự cụ thể hóa kế hoạch, mục tiêu của tổ chức. Kế hoạch ngân sách phản ánh các nhiệm vụ và các chính sách phân phối nguồn lực của đơn vị.  Đánh giá chi phí của dự án trước khi hiệu lực hóa thực hiện.  Xác định được chi phí cho từng công việc và tổng chi phí dự toán của dự án.
 9.  Là cơ sở để chỉ đạo và quản lý tiến độ chi tiêu cho các công việc của dự án.  Thiết lập một đường cơ sở cho việc chỉ đạo và báo cáo tiến trình của dự án (Kiểm tra tiến độ dự án, báo cáo những chi tiêu không phù hợp với kế hoạch, tìm những nguyên nhân và biện pháp khắc phục… )
 10.  Phương pháp lập kế hoạch Ngân sách 1. Phương pháp lập kế hoạch từ cao xuống thấp:  Trên cơ sở chiến lược dài hạn, đồng thời dựa vào kinh nghiệm và nguồn số liệu quá khứ liên quan đến dự án tương tự, các nhà quản lý cấp cao của tổ chức hoạch định sử dụng ngân sách chung cho đơn vị. Họ ước tính toàn bộ chi phí cho các nhóm công việc lớn của từng dự án. Sau đó các thông số này được chuyển xuống cho nhà quản lý cấp thấp hơn. Các nhà quản lý cấp thấp hơn tiếp tục tính toán chi phí cho từng công việc cụ thể lien quan. Quá trình dự tính chi phí được tiếp tục cho đến nhà quản lý cấp thấp nhất.
 11. Ưu điểm : - Tổng ngân sách phù hợp với tình hình chung của đơn vị và với yêu cầu của DA. Ngân sách đó đã được xem xét trong các mối quan hệ với các DA khác, giữa chi tiêu cho DA với khả năng tài chính của đơn vị. - Các nhiệm vụ nhỏ chi tiết, cũng như nhũng chỉ tiêu tốn kém cũng được xem xét trong mối quan hệ chung
 12. Nhược điểm : - Từ ngân sách dài hạn chuyển thành ngân sách ngắn hạn cho các DA, các bộ phân chức năng, đòi hỏi phải có sự kết hợp các loại ngân sách này để đạt được một kế hoạch ngân sách chung hiệu quả là công việc là không dễ dàng. - Có sự “ cạnh tranh “ giữa các nhà quản lý DA với các nhà quản lý chức năng về lượng ngân sách được cấp và thời điểm nhận. - Cản trở sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà quản lý DA với quản lý chức năng trong đơn vị. Dự toán ngân sách của cấp thấp chỉ chỉ bó hẹp trong phạm vi chi phí kế hoạch của cấp trên, nên nhiều khi không phù hợp với yêu cầu của DA.
 13. 2. Phương pháp dự toán ngân sách từ cao xuống thấp:  Ngân sách được dự toán từ thấp đến cao, từ các bộ phận (chức năng, quản lý dự án) theo các nhiệm vụ và kế hoạch tiến độ. Sử dụng dữ liệu chi tiết sẵn có ở từng cấp quản lý, trước tiên tính toán ngân sách cho từng nhiệm vụ, từng công việc trên cơ sở định mức sử dụng các khoản mục và đơn giá được duyệt. Nếu có sự khác biệt ý kiến thì thảo luận bàn bạc thống nhất trong nhóm dự toán, giữa các nhà quản lý dự án với quản lý chức năng. Tổng hợp kinh phí dự tính cho từng nhiệm vụ và công việc tạo thành ngân sách chung toàn bộ dự án.
 14.  Ưu điểm: Những người lập ngân sách là người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các công việc nên họ dự tính khá chính xác về nguồn lực và chi phí cần thiết. Phương pháp dự toán này là biện pháp đào tạo các nhà quản lý cấp thấp trong việc dự toán ngân sách.
 15.  Nhược điểm: - Ngân sách phát triển theo từng nhiệm vụ nên cần phải có danh mục đầy đủ các công việc của dự án. - Trong thực tế điều này khó có thể đạt được. Các nhà quản lý cấp cao không có nhiều cơ hội kiểm soát quá trình lập ngân sách của cấp dưới.
 16. 3. Phương pháp kết hợp:  Để dự toán ngân sách theo phương pháp kết hợp, đầu tiên cần xây dựng khung kế hoạch ngân sách cho mỗi năm tài chính. Trên cơ sở này các nhà quản lý cấp trên yêu cầu cấp dưới đệ trình yêu cầu ngân sách của đơn vị mình. Người đứng đầu từng bộ phận quản lý lại chuyển yêu cầu dự toán ngân sách xuống các cấp thấp hơn (tổ, nhóm...). Sau đó, quá trình tổng hợp ngân sách được bắt đầu từ đơn vị thấp nhất đến cấp cao hơn
 17.  Ưu điểm: Ngân sách được hình thành với sự tham gia của nhêìu cấp quản lý, do đó, tạo cơ hội tốt cho các bộ phận phát huy tính sáng tạo chủ động của đơn vị.  Nhược điểm: Quá trình lập dự toán kéo dài và tốn nhiều thời gian. Mặc dù có thêm thông tin cho cấp dưới lập kế hoạch ngân sách của đơn vị mình nhưng họ vẫn có xu hướng dự toán cao hơn.
 18. Dự toán ngân sách theo dự án  Lập ngân sách theo dự án là phương pháp dự toán ngân sách trên cơ sở các khoản thu và chi phát sinh theo từng công việc và được tổng hợp theo dự án.  Các bước thực hiện: - Dự tính chi phí cho từng công việc dự án. - Xác định và phân bổ chi phí gián tiếp. - Dự tính chi phí cho từng năm và cả vòng đời dự án.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=116

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2