intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án

Xem 1-20 trên 1433 kết quả Bài giảng Quản lý dự án
 • Trong bài viết này, tác giả lập luận rằng việc không quan tâm đúng mức đến các vấn đề tương tác như vậy có thể cản trở giá trị gia tăng mà các dự án hợp tác giáo dực quốc tế có thể mang lại và cần phải chú ý nhiều hơn đến bản thân quá trình hợp tác để tối đa hóa lợi ích giữa các cơ sở giáo dục. Bài viết trình bày một số giải pháp và khuyến nghị cho nhân sự, giảng viên tham gia nghiên cứu, lập kế hoạch hoặc tham gia vào các chương trình hợp tác giáo dục quốc tế.

  pdf14p vithales 20-04-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin quản lý: Khái niệm cơ bản của tác giả Nguyễn Anh Hào giới thiệu nội dung môn học, tài liệu tham khảo, các khái niệm như tổ chức, tiến trình công việc, nguồn lực, ràng buộc, các loại tiến trình dự án, tiến trình sản xuất, tiến trình quản lý, các cấp quản lý và nhu cầu thông tin, vai trò của thông tin trong việc giải quyết vấn đề, tầm quan trọng của thông tin đối với tổ chức. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p redrose24 21-04-2022 3 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về phát hiện xâm nhập; các kỹ thuật phát hiện xâm nhập, dấu hiệu tấn công và chữ ký; phân tích dữ liệu; tri thức về nguy cơ bảo mật và tài nguyên cần bảo vệ; phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường với dữ liệu thống kê; các phương pháp quy chuẩn thực tiễn tốt nhất cho phân tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf103p chenlinong_0310 23-02-2022 14 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Quản trị dự án: Phần 2 - Phan Tú Anh tiếp tục trình bày những nội dung về tổ chức quản lý thực hiện dự án; quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án; phân phối nguồn lực của dự án; dự toán ngân sách và quản lý chi phí thực hiện dự án; quản trị rủi ro của dự án; giám sát và đánh giá dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p chenlinong_0310 23-02-2022 8 5   Download

 • "Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 1" có nội dung trình bày giới thiệu chung về quản lý dự án phần mềm; quản lý việc tích hợp dự án; các tiến trình xử lý và tổ chức; lập kế hoạch dự án; phân rã công việc và ước lượng; công việc ước lượng trong quản lý dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p chenlinong_0310 23-02-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về lập lịch thực hiện dự án; bốn loại phụ thuộc giữa các công việc; các loại phương pháp khác không sử dụng sơ đồ mạng; quản lý rủi ro và những thay đổi; quá trình kiểm soát những thay đổi; quản lý tài nguyên con người; kiểm soát dự án; quản lý chất lượng và kết thúc dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf74p chenlinong_0310 23-02-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Các khái niệm cơ bản; Các kiến thức cần thiết để Quản lý dự án; Tổ chức dự án; Các công cụ và kỹ thuật Quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p cuchoami2510 18-02-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 Quản lý phạm vi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản lý phạm vi (Scope) là gì?; Khởi động dự án (Initiating project); Lập kế hoạch phạm vi (Planning) và Xác định phạm vi (Definition); Kiểm tra phạm vi (Verification) và Kiểm soát phạm vi (Controling).

  pdf33p cuchoami2510 18-02-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 Quản lý thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tầm quan trọng của quản lý thời gian; Xác định các hoạt động; Xác định trình tự cho các hoạt động; Ước lượng cho các hoạt động; Phát triển lịch biểu; Quản lý lịch biểu.

  pdf57p cuchoami2510 18-02-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 Quản lý chi phí, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm Quản lý chi phí; Ước lượng chi phí (Cost estimating); Lập ngân sách chi phí (Cost budgeting); Kiểm soát chi phí (Cost control).

  pdf41p cuchoami2510 18-02-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 Quản lý chất lượng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chất lượng là gì; Qui trình quản lý chất lượng; Six Sigma; Một số Mô hình Quản lý chất lượng; Cải tiến chất lượng dự án

  pdf41p cuchoami2510 18-02-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế đầu tư 2: Chương 4 Quản lý đầu tư theo dự án, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư; Quản lý quá trình lập dự án đầu tư; Quản lý quá trình thẩm định dự án đầu tư; Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư.

  pdf16p hoaanhdao709 19-01-2022 21 1   Download

 • Bài viết trình bày việc mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Số liệu được hồi cứu từ dữ liệu trong phần mềm của khoa Dược và khảo sát 300 bệnh án được rút ngẫu nhiên từ các bệnh án nội trú từ 01/01/2020-31/12/2020 tại TTYT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p viericschmid 13-01-2022 10 0   Download

 • Bài viết vận dụng lý thuyết phân bổ nguồn nhân lực tương đối, cách tiếp cận tương đối văn hóa trong phân tích các yếu tố tác động đến quyền quyết định của người vợ và người chồng trong gia đình người Chăm Hồi giáo ở An Giang. Kết quả phân tích cho thấy, nam giới là người quyết định chính những việc “lớn”, “quan trọng”, điều đó cho thấy quyền quyết định của người chồng vẫn là một chuẩn mực ít thay đổi, cho dù có yếu tố văn hóa ảnh hưởng bởi chế độ mẫu hệ của người Chăm.

  pdf10p vihassoplattner 04-01-2022 8 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là từng bước hoàn thiện về mặt lý luận cũng như thực tiễn đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng; góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng cho Dự án Việt Đức ở các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn trong thời gian thực hiện cũng như sau khi kết thúc đầu tư dự án.

  pdf83p guitaracoustic07 01-01-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý dự án gồm các nội dung chính như: khái niệm dư án, quản lý dự án; xây dựng dự án; kỹ năng mềm cần thiết quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p redemption 29-12-2021 17 2   Download

 • (NB) Bài giảng Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin với mục tiếu giúp các bạn nắm được những công việc cần chuẩn bị trước khi dự án hoạt động; Trang bị những phương pháp luận, bài bản, tiêu chuẩn cho việc quản lý dự án nói chung và quản lý dự án CNTT nói riêng; Các hoạt động quản lý và kiểm soát trong khi dự án hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1.

  pdf68p tomjerry009 11-12-2021 16 3   Download

 • (NB) Nội dung của quản lý dự án CNTT được trình bày trong các tài liệu giảng dạy Công nghệ phần mềm sau những nội dung về quy trình làm phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, phương pháp phát triển phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2.

  pdf65p tomjerry009 11-12-2021 14 3   Download

 • Một số nội dung đổi mới của Luật NSNN năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Các văn bản hướng dẫn Luật NSNN đã ban hành, chế độ kế toán HCSN; Một số lưu ý khi phân bổ và thực hiện dự toán NSNN năm 2018; Về quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016- 2020; Về quản lý viện trợ, triển khai dự án ODA.

  pdf46p canhvatxanhbaola 08-12-2021 16 0   Download

 • Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục tiêu và các vấn đề quan ngại; Vòng đời và khả năng đáp ứng của công trình; Chất lượng môi trường HEQ; Quản lý dự án theo quan điểm phát triển bền vững: Giai đoạn vận hành (Đọc tài liệu); Quản lý dự án theo quan điểm phát triển bền vững: Chiến lược (Đọc tài liệu); Cơ sở xác lập (Legislative context).

  pdf16p khunglongboiboi 07-12-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản lý dự án
p_strCode=baigiangquanlyduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2