intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003: Bài 1

Chia sẻ: Codon_03 Codon_03 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
78
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003: Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(BQ) Cùng tìm hiểu mô tả hệ thống mạng; các yêu cầu cần thiết để làm thực hành; mô tả Server và Client; mô tả Domain; chuẩn bị máy ảo;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003: Bài 1".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003: Bài 1

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY BẮC QUẢN TRỊ MẠNG Windows Server 2003 (Lưu hành nội bộ) Củ Chi 07/2010
 2. BÀI 1 TẠO MÁY ẢO VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003 1. Mô tả hệ thống mạng: Mô hình Hệ thống mạng bao gồm 02 máy chủ (Server) được cài Windows Server 2003 và các máy con (Client) cài đặt Windows Server 2003 hoặc Windows XP tùy vào yêu cầu của từng bài tập. Tất cả việc cài đặt và làm bài thực hành được thực hiện trên máy ảo. SrvDC SrvADC LAN Client1 ClientN 2. Các yêu cầu cần thiết để làm thực hành: 2.1. Phần mềm: 9 Windows Server 2003 Enterprise SP2 (File ISO hoặc CD/DVD) 9 Windows XP Professional (File ISO hoặc CD/DVD) 9 Hirent's Boot (File ISO hoặc CD/DVD) 9 VMware Workstation 5 2.2. Phần cứng: 9 Máy PC có RAM từ 1Gb trở lên, được cài đặt sẵn Hệ điều hành Windows Server 2003 hoặc Windows XP 9 Hệ thống mạng LAN http://phannhuttruong.wordpress.com Page:2
 3. 3. Mô tả Server và Client: 3.1. Máy chủ SrvDC: là máy chủ Domain Controller (DC) Loại Thông số cài đặt Ghi chú Computer name SrvDC Tên máy DC IP Address 192.168.1.10 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1 Preferred DNS Server 192.168.1.10 Địa DNS server của máy DC Alternate DNS Server 192.168.1.11 Địa DNS server của máy ADC 3.2. Máy chủ SrvADC: là máy chủ Additional Domain Controller (ADC) (Domain Controller đồng hành) Loại Thông số cài đặt Ghi chú Computer name SrvADC Tên máy ADC IP Address 192.168.1.11 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1 Preferred DNS Server 192.168.1.10 Địa DNS server của máy DC Alternate DNS Server 192.168.1.11 Địa DNS server của máy ADC 3.3. Máy con Client: là máy trạm kết nối vào Domain Controller Loại Thông số cài đặt Ghi chú Computer name ClientXP1 Tên máy con IP Address 192.168.1.100 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1 Preferred DNS Server 192.168.1.10 Địa DNS server của máy DC Alternate DNS Server 192.168.1.11 Địa DNS server của máy ADC # Lưu ý: Nếu đề bài có yêu cầu thêm máy con thì địa Tên máy và IP cùa máy con sẽ tăng thêm 01 (Ví dụ: Máy con thứ 2 sẽ có Tên máy là Client2 và IP: 192.168.1.101) 4. Mô tả Domain: truongtrungcap.edu.vn 5. Chuẩn bị máy ảo: Chúng ta sẽ tạo các máy ảo bằng phần mềm VMware Workstation 5 http://phannhuttruong.wordpress.com Page:3
 4. 5.1. Tạo máy ảo và cài đặt Windows Server 2003 lên Máy chủ SrvDC (Domain Controller ): 5.1.1. Khởi động máy ảo: Start Î Programs Î VMware Î VMware Workstation. 5.1.2. Tạo máy ảo SrvDC: 1. File Î New Î Virtual Machine 2. Chọn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:4
 5. 3. Chọn Custom rồi nhấn Next 4. Chọn mục New – Workstation 5 rồi chọn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:5
 6. 5. Trong mục Guest operating system chọn Microsoft Windows, mục Version chọn Windows Server 2003 Enterprise Edition rồi chọn Next 6. Trong mục Virtual machine name nhập vào SrvDC, chỉ định nơi lưu trữ máy ảo rồi nhấn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:6
 7. 7. Trong mục Memory for this virtual machine: nhập vào 128 rồi chọn Next 8. Trong mục Network connection chọn Use host-only networking rồi chọn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:7
 8. 9. Trong mục Select I/O Adapter types chọn LSI Logic chọn Next 10. Trong mục Select Disk chọn Create a new virtual disk chọn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:8
 9. 11. Trong mục Virtual disk type chọn SCSI (Recommended) chọn Next 12. Trong mục Maximum disk size (GB) nhập 20 chọn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:9
 10. 13. Chọn Finish 14. Chọn mục Edit virtual machine settings http://phannhuttruong.wordpress.com Page:10
 11. 15. Trong mục Hardware chọn CD-ROM (IDE 1:0) Î Chỉ đường dẫn đến file ISO của Windows Server 2003 rồi nhấn Next 16. Quá trình tạo Máy ảo SrvDC đã hoàn thành. 5.1.3. Cài đặt Windows Server 2003 lên Máy ảo SrvDC: 1. Bật Máy ảo SrvDC http://phannhuttruong.wordpress.com Page:11
 12. 2. Nhấn Enter để cài đặt 3. Nhấn F8 để chấp nhận LICENSE http://phannhuttruong.wordpress.com Page:12
 13. 4. Nhấn Enter để tiếp tục 5. Nhấn Enter để tiếp tục http://phannhuttruong.wordpress.com Page:13
 14. 6. Quá trình copy file lên đĩa cứng, sau khi copy xong máy sẽ tự động khởi động lại 7. Màn hình sau khi khởi động lại http://phannhuttruong.wordpress.com Page:14
 15. 8. Chọn Next 9. Nhập vào Name: và Organization: rồi chọn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:15
 16. 10. Nhập vào CD-KEY, rồi chọn Next 11. Chọn Licensing Mode là kiểu Per server. Nhập vào 1000 rồi chọn Next http://phannhuttruong.wordpress.com Page:16
 17. 12. Trong mục Computer name nhập vào SrvDC, nhập 02 lần Password, rồi chọn Next 13. Chọn Next để tiếp tục: http://phannhuttruong.wordpress.com Page:17
 18. 14. Trong mục Networking Settings chọn Custom settings rồi chọn Next 15. Trong mục Networking Components Î Internet Protocol Î Properties http://phannhuttruong.wordpress.com Page:18
 19. 16. Cài đặt các thông số địa chỉ IP Loại Thông số cài đặt Ghi chú IP Address 192.168.1.10 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1 Preferred DNS Server 192.168.1.10 Địa DNS server của máy DC Alternate DNS Server 192.168.1.11 Địa DNS server của máy ADC http://phannhuttruong.wordpress.com Page:19
 20. 17. Chọn Next để tiếp tục, rồi chờ quá trình cài đặt xong máy sẽ tự động khởi động lại http://phannhuttruong.wordpress.com Page:20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2