intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 4 - TS. Trần Thế Hùng

Chia sẻ: Caphesuadathemhanh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:66

7
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 4 Quang hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, các hình thức tiến hoá và ý nghĩa quang hợp; Pha tối quang hợp; Chu trình CAM (Crassulacean Acid Metabolism); Quang hợp với năng suất cây trồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh lý học thực vật: Chương 4 - TS. Trần Thế Hùng

 1. Chương IV - QUANG HỢP
 2. Lịch sử nghiên cứu • 1772, Joseph (1733-1804), một nhà tự nhiên người Anh chứng minh rằng một cây nhỏ b ạc hà “duy trì" oxy cho một con chuột có thể sống trong không khí rằng đã được sử dụng bởi một cây nến đang cháy. • Bảy năm sau, Jan Ingen-Housz (1730-1799), Hà Lan đã cho thấy rằng không khí đã được khôi phục chỉ khi các phần màu xanh lá thực vật nhận được ánh sáng mặt trời. Năm 1782, Jean Senebier (1742-1809), Thụ
 3. 4.1. Khái niệm, các hình thức tiến hoá và ý nghĩa quang hợ • 4.1.1. Bản chất quang p hợp • Quang hợp là một khái niệm tổng quát về quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng đ ể tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và nước xảy ra trong cơ thể thực vật. • Tế bào cần năng lượng cho hoạt động và sinh sản: ATP (adenosine triphosphate) • ATP chỉ tồn tại vài giấy và được sản xuất li ên tục
 4. Vai trò, sự tiến hóa của quang h ợp
 5. Bản chất quang hợp • Thực vật có thể tạo ATP bằng cách sử dụ ng ánh sáng như nguồn năng lượng • Nguồn năng lượng này được lưu trữ dưới dạng đường trong ngắn hạn và tinh bột tro ng dài hạn.
 6. Carbon Dioxide – C02 • Khí quyển chứa 0,037% carbon dioxide • Carbon dioxide đi vào lá bằng cách khuếc h tán qua các khí khổng, qua thành rồi mà ng tế bào và đến tế bào chất nơi có chứa l ục lạp. • Số lượng khí CO2 được cây hấp thụ khi c ó ánh sáng là rất lớn. • Tổng số khí CO2 trong khí quyển sẽ được thực vật trên toàn trái đất hấp thụ nếu khô
 7. Hiệu ứng nhà kính xem trang 16 8 • Sự gia tăng nồng độ khí CO2 trong khí qu yển • Hậu quả: • Nhiệt độ trái đất tăng cao • Biến đổi khí hậu
 8. Nước – H20 • Ít hơn 1% của nước được cây hấp thụ sử dụng trong quang hợp. (99%?) • nước được sử dụng là nguồn cung các đi ện tử tham gia trong quang hợp, giải phón g ôxi • thí nghiệm chứng minh: nước là nguồn d uy nhất giải phóng oxy
 9. Ánh sáng • Ánh sáng có thuộc tính sóng và hạt • Khoảng 40% năng lượng bức xạ chúng ta nhận được nằm trong dãy của ánh sáng n hìn thấy. • Vì sao lá cây thường có màu xanh (xanh l á cây)? • Tím, xanh da trời, cam và đỏ được sử dụn g rộng rãi, xanh lá cây được cây phản xạ.
 10. • Lá thường hấp thụ được khoảng 80% án h sáng nhìn thấy. • Cường độ ánh sáng thay đổi trong ngày, mùa, năm, độ cao, vĩ độ và điều kiện khí quyển. • Thực vật thân thảo dưới tán rừng chỉ nhận được ít hơn 2%, rêu 0,05-0,2% ánh sáng đầy đủ. • Cây ưa sáng, ưa tối
 11. Thêm (sách )
 12. Chlorophyll • Khoảng 10 loại, đều có chứa 1 nguyên tử magie • Hai loại cơ bản: • Chất diệp lục a có màu xanh-màu xanh lá cây và có công thức C55H72MgN4O5. • Chất diệp lục b có màu vàng-xanh có công thức C55H70MgN4O6 . • Trong lục lạp, Chất diệp lục a thường nhiề
 13. • Các sắc tố khác: • carotenoid (màu vàng nhạt với sắc tố ca m), • phycobilins (sắc tố xanh lục hoặc đỏ trong tảo đỏ và vi khuẩn cyanobacteria), • Chlorophyll c, d, e chiếm vị trí của chất diệ p lục b trong một số tảo, • Nhiều sắc tố quang hợp khác được tìm th ấy trong vi khuẩn.
 14. • Đơn vị quang hợp: Trong lục lạp, khoảng 250 đến 400 phân tử sắc tố nhóm lại tạo n ên phức hợp khai thác ánh sáng được gọi là đơn vị quang hợp • Vô số đơn vị này trong mỗi granum
 15. Các bước chính của quang hợp • Quá trình quang hợp diễn ra trong hai bước được gọi là các phản ứng phụ thuộc vào ánh sáng và các phản ứng độc lập với ánh sáng • Mặc dù phản ứng độc lập với ánh sáng sử dụng sản phẩm của phản ứng phụ thuộc á nh sáng, cả hai quá trình này xảy ra đồng t hời.
 16. Phản ứng phụ thuộc ánh sáng • Các phản ứng phụ thuộc vào ánh sáng là các bước quan trọng đầu tiên trong chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành nă ng lượng sinh hóa. • các phản ứng được bắt đầu khi đơn vị của năng lượng ánh sáng (photon) tấn công c ác phân tử chất diệp lục được nhúng tron g màng thylakoid của lục lạp.
 17. Quang phân ly nước • Quang phân ly nước là một quá trình rất quan t rọng trong pha sáng quang hợp đã được Hill và cộng sự nghiên cứu từ năm 1937. • Trong môi trường vô bào tác giả cho H2O, lục l ạp tách rời, các chất oxi hoá như K3Fe (C2O4) 3, xytocrom C, NADP .... rồi chiếu sáng vào hỗ n hợp đó. Phản ứng phân huỷ nước xảy ra the o phương trình sau (phản ứng được gọi là phả n ứng Hill). • 4K3Fe (C2O4)3 + 2 H2O + 4 K+ -> 4K4Fe
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2