intTypePromotion=1

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Internet và World Wide Web – Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
116
lượt xem
11
download

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Internet và World Wide Web – Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Internet và World Wide Web – Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử do Trương Vĩnh Trường Duy biên soạn giúp các bạn hiểu được lịch sử phát triển Internet, kỹ thuật chuyển mạch gói, chồng giao thức TCP/IP và kiến trúc mạng client/server, kiến trúc Internet.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Internet và World Wide Web – Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử

Thương mại điện tử<br /> Chương 3: Internet và<br /> World Wide Web – Cơ<br /> sở hạ tầng của thương<br /> mại điện tử<br /> Biên soạn: Trương Vĩnh Trường Duy<br /> (duytvt@ptithcm.edu.vn)<br /> E-commerce: Business – Technology – Society<br /> 1<br /> (Kenneth C. Laudon – Carol Guercio Traver)<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> Lịch sử phát triển Internet<br /> <br /> <br /> <br /> Kỹ thuật chuyển mạch gói, chồng giao thức<br /> TCP/IP và kiến trúc mạng client/server<br /> <br /> <br /> <br /> Kiến trúc Internet<br /> <br /> <br /> <br /> Lịch sử phát triển World Wide Web<br /> <br /> <br /> <br /> Các ứng dụng của Internet và Web làm nền tảng<br /> cho thương mại điện tử<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lịch sử Internet 1961 đến nay<br /> <br /> <br /> Ba giai đoạn phát triển chính:<br /> <br /> <br /> Giai đoạn 1961 – 1974 – các khái niệm<br /> nền tảng đầu tiên<br /> <br /> <br /> <br /> Giai đoạn 1975 – 1995 – đầu tư phát<br /> triển và hợp pháp hóa Internet<br /> <br /> <br /> <br /> Giai đoạn thương mại 1995 đến nay –<br /> các công ty điều khiển và mở rộng kinh<br /> doanh các dịch vụ trên Internet<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ba khái niệm chính<br />  Chuyển mạch gói (packet switching)<br />  Chồng giao thức truyền thông TCP/IP<br /> (Transmission Control Protocol/Internet<br /> Protocol)<br />  Kiến trúc mạng khách/chủ (client/server)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyển mạch gói<br /> <br /> <br /> Phương pháp chia nhỏ thông điệp số thành<br /> các mảnh nhỏ hơn gọi là gói tại máy gởi, sau<br /> đó gởi các gói đó đi đến đích và ráp lại thành<br /> thông điệp hoàn chỉnh ở máy nhận<br /> <br /> <br /> <br /> Bộ định tuyến (router): thiết bị đặc biệt (có<br /> thể là máy tính) kết nối các mạng máy tính lại<br /> với nhau tạo thành Internet và định tuyến các<br /> gói dữ liệu đến đích<br /> <br /> <br /> <br /> Bộ định tuyến dùng các chương trình máy<br /> tính gọi là giải thuật định tuyến để tìm đường<br /> đi tốt nhất từ nguồn đến đích theo các tiêu<br /> chuẩn cho trước<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2