intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học căn bản (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin học căn bản (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 2) - Chương 1: Giải quyết bài toán bằng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về bài toán; các bước giải quyết bài toán bằng máy tính, các phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, phân loại bài toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học căn bản (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Hồng Phương

Phần II:<br /> Giải quyết bài toán<br /> Ngo Van Linh<br /> Bộ môn Hệ thống thông tin<br /> Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung phần này<br /> <br /> <br /> Chương 1: Giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm về bài toán<br /> Quá trình giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> Các phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> Phân loại bài toán<br /> <br /> Chương 2: Thuật toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Định nghĩa thuật toán<br /> Biểu diễn thuật toán<br /> Một số thuật toán thông dụng<br /> Thuật toán đệ quy<br /> Thuật giải heuristic<br /> 2<br /> <br /> Chương 1:<br /> Giải quyết bài toán bằng máy tính<br /> Nguyễn Hồng Phương<br /> Email: phuongnh-fit@mail.hut.edu.vn<br /> Website: http://is.hut.edu.vn/~phuongnh<br /> Bộ môn Hệ thống thông tin<br /> Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> 3<br /> <br /> Nội dung chương này<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.1. Khái niệm về bài toán<br /> 1.2. Các bước giải quyết bài toán bằng<br /> máy tính<br /> 1.3. Các phương pháp giải quyết vấn đề<br /> bằng máy tính<br /> 1.4. Phân loại bài toán<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về vấn đề và bài toán<br /> <br /> <br /> <br /> Vấn đề rộng hơn bài toán?<br /> Pitago chia vấn đề ra:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Theorema là vấn đề cần được khẳng định đúng-sai<br /> Problema là vấn đề cần tìm giải pháp để đạt được một<br /> mục tiêu xác định từ những điều kiện ban đầu.<br /> <br /> Diễn đạt bằng sơ đồ: A  B<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A là giả thiết, điều kiện ban đầu<br /> B là kết luận, mục tiêu cần đạt<br />  là suy luận, giải pháp cần xác định<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2