intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học cơ sở A: Giới thiệu môn học - Đặng Bình Phương

Chia sẻ: Nnmm Nnmm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học cơ sở A cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về MTĐT, hệ điều hành, mạng máy tính, biểu diễn thông tin trong MTĐT, các khái niệm cơ bản về lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình Pascal,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học cơ sở A: Giới thiệu môn học - Đặng Bình Phương

  1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Công nghệ thông tin Bộ môn Tin học cơ sở  TIN HỌC CƠ SỞ  A Đặng Bình Phương dbphuong@fit.hcmuns.edu.vn GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1
  2. && VC VC BB BB Giới thiệu chung  Đối tượng: Sinh viên năm nhất (không chuyên)  Thời gian: 45 tiết Lý thuyết + 30 tiết Thực hành  Môn học tiên quyết: Không có  Hình thức kiểm tra: LT (7đ), TH (1đ + 2đ)  Giảng viên lý thuyết  Đặng Bình Phương dbphuong@fit.hcmuns.edu.vn  Nhóm giảng viên hướng dẫn thực hành  Thầy Đặng Minh Châu dmchau@fit.hcmuns.edu.vn  Thầy Nguyễn Duy Lộc ndloc@fit.hcmuns.edu.vn  Thầy Trần Huy Quang thquang@fit.hcmuns.edu.vn Tin học cơ sở A ­ Đặng Bình Phương 2
  3. && VC VC BB BB Nội dung môn học  Phần 1. Đại cương (3 tuần)  Chương 1. Các khái niệm cơ bản về MTĐT  Chương 2. Hệ điều hành  Chương 3. Mạng máy tính  Chương 4. Biểu diễn thông tin trong MTĐT  Chương 5. Các khái niệm cơ bản về lập trình máy tính Tin học cơ sở A ­ Đặng Bình Phương 3
  4. && VC VC BB BB Nội dung môn học  Phần 2. Ngôn ngữ lập trình Pascal (12 tuần)  Chương 06. Ngôn ngữ lập trình Pascal  Chương 07. Các kiểu dữ liệu cơ sở  Chương 08. Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh  Chương 09. Câu lệnh lặp  Chương 10. Chương trình con  Chương 11. Dữ liệu kiểu mảng  Chương 12. Một số kiểu dữ liệu nâng cao Tin học cơ sở A ­ Đặng Bình Phương 4
  5. && VC VC BB BB Tài liệu tham khảo  Đỗ Phúc, Tạ Minh Châu, Trần Duy Thệ, Turbo Pascal 5.5, NXB Giáo Dục, 1995.  Đỗ Ngọc Phương, Turbo Pascal Tập 1 & 2, NXB Thống Kê, 1996.  Đặng Bình Phương, Giáo trình Tin học cơ sở A, Tháng 9/2007. Tin học cơ sở A ­ Đặng Bình Phương 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2