intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Bùi Thị Thu Cúc

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
23
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Bùi Thị Thu Cúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu & các hàm toán học cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và xuất dữ liệu, các hàm toán học, hàm (function). Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Bùi Thị Thu Cúc

TIN Đ I CƯƠNG<br /> Bài 3: NH P XU T D<br /> <br /> LI U & CÁC HÀM TOÁN H C<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung bài trư c<br /> <br /> C u trúc m t chương trình C++ : khai báo các<br /> thư vi n, các bi n, các hàm (main,...)<br /> Ki u d li u : kí t (char), nguyên (int), th c<br /> (float, double), logic (bool)<br /> Khái ni m bi n, quy cách đ t tên<br /> Bi u th c, phép gán và các phép toán<br /> Bài t p<br /> <br /> 2<br /> <br /> N i dung chính<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Nh p và xu t d li u<br /> Các hàm toán h c<br /> Hàm (function)<br /> Bài t p<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Nh cin /xu t d li u<br /> p và cout<br /> <br /> Hiển thị ra màn hình dòng<br /> “Nhap gia tri x = “<br /> Nhập giá trị cho x<br /> <br /> Thư vi n iostream ch a các đ i tư ng cin, cout làm<br /> nhi m v nh p và xu t d li u<br /> Chúng đư c khai báo trong không gian tên std, do v y<br /> ph i tham chi u đ n chúng b ng tên đ y đ (ví d<br /> std::cin), ho c vi t l nh using namespace std;<br /> 4<br /> <br /> Xu t d li u v i cout<br /> Cách dùng<br /> cout
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2