intTypePromotion=1

Bài giảng: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản - TS.Nguyễn Quang Tuyến

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
470
lượt xem
242
download

Bài giảng: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản - TS.Nguyễn Quang Tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Bài giảng: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản" của Tiến sỹ Nguyễn Quang Tiến sẽ giới thiệu đến bạn những điều kiện thành lập sàn BĐS, quy chế hoạt động của sàn giao dịch BĐS. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản - TS.Nguyễn Quang Tuyến

 1. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Giảng viên : Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuyến Phó truởng bộ môn luật đất đai Đại học Luật Hà Nội Hànội, 4/2008
 2. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN IV. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO  DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN IV.1. Những quy định của pháp luật  IV.1.1. Các điều kiện thành lập sàn giao  dịch bất động sản Khoản 2 Điều 8 và Điều 57 Luật kinh doanh  bất động sản.
 3. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Trước hết, các tổ chức, cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch  bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải  thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản  phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.
 4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Điều 57  Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động  sản. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung  hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động  sản đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.
 5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 1. Phải thành lập doanh nghiệp đăng kí kinh doanh  theo quy định tại Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản IV.1.2. Điều kiện tham gia mạng sàn giao dịch  2. Trung tâm (hoặc sàn giao dịch) có diện tích không  nhỏ hơn 50m2, từng bước hoàn thiện theo chuẩn chung của mạng 3. Có ít nhất 2 thành viên chính thức của đơn vị có  chứng chỉ môi giới bất động sản. 4. Có trang Web phục vụ kinh doanh dịch vụ môi  giới bất động sản.
 6. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN IV.2. Những điểm cần lưu ý  Điều kiện nội tại của doanh nghiệp về vốn pháp  định, về đăng kí thành lập doanh nghiệp. Điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ để lập được sàn  giao dịch. Điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực để  tham gia mạng các sàn giao dịch bất động sản. Điều kiện để được thị trường chấp nhận. 
 7. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN V. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG  SẢN V.1. Các quy định của pháp luật về Quy chế hoạt động của  sàn giao dịch bất động sản Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản gồm những  nội dung chính sau đây: Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn  giao dịch bất động sản. Những quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của sàn giao  dịch bất động sản. Những quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch  bất động sản. Những quy định về mối quan hệ công tác của sàn giao dịch bất  động sản.
 8. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN IV.2. Những điểm cần lưu ý  Quy mô sàn giao dịch bất động sản  Các hoạt động sàn giao dịch bất động sản  Cơ quan chủ quản của sàn giao dịch bất  động sản ( nhà nước, tư nhân )
 9. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VI. ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT  ĐỘNG SẢN VI.1. Các quy định của pháp luật  VI.1.1. Quyền của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản  Điều 60. Quyền của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản  1. Quản lý, điều hành hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.  2. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin có liên quan  đến bất động sản theo quy định của pháp luật. 3. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản được đưa  lên sàn giao dịch bất động sản. 4. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều  kiện đưa vào kinh doanh. 5. Thu tiền dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao  dịch bất động sản. 6. Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.  7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
 10. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VI.1.2. Quyền của người quản lý điều hành sàn giao  dịch bất động sản Điều 61. Nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất  động sản 1. Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện để đưa  vào kinh doanh. 2. Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản và  chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu do mình cung cấp. 3. Cung cấp các dịch vụ về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản.  4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất  động sản. 5. Bảo đảm để sàn giao dịch bất động sản hoạt động đúng nội dung đã đăng ký;  thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.  7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
 11. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VI.2. Những điểm cần lưu ý  Có giấy phép hành nghề  Có năng lực quản lý  Có nguồn thông tin  Có quan hệ bạn hàng  Tính chuyên nghiệp  Có công cụ quản lý 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2