intTypePromotion=1

BÀI TẬP THIẾT KẾ PHÒNG MÁY

Chia sẻ: Nguyen Phi Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
188
lượt xem
50
download

BÀI TẬP THIẾT KẾ PHÒNG MÁY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Thiết kế phòng máy giúp chúng ta biết được quy cách thiết kế cho phòng máy nói chung và hệ thống phòng ban của cả công ty hay tòa nhà nói chung. Với các kết cấu và kiến trúc chúng ta phải dưa vào phong thủy, vị trí, số lượng phòng ban và nơi làm việc, học tập để thiết kế cho được hoàn hảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP THIẾT KẾ PHÒNG MÁY

 1. LOGO BÀI TẬP THIẾT KẾ PHÒNG MÁY NHÓM 1  
 2. NHÓM THIẾT KẾ  1 Hoàng Anh Đức Thiết kế sơ đồ phòng máy. 2 Phạm Văn Chăn Xây dựng hệ thống mạng LAN. 3 Phạm Mạnh Cường Lập bảng dự trù kinh phí. www.themegallery.com
 3. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ   Cấu trúc địa lý :   ­ Diện tích phòng máy .  Yêu cầu phòng máy :   ­ Lập sơ đồ chi tiết cho phòng máy.   ­ Lập dự toán về kinh phí cho các thiết bị      trong phòng máy. www.themegallery.com
 4. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ Phòng Giám đốc: có 1 Laptop và 1 máy in. Phòng Kinh Doanh: Sơ đồ chi tiết có 5 PC và 1 máy in. phòng máy. Phòng Kế toán: có 5 PC và 1 máy in. Phòng IT gồm: Line ADSL, Router ADSL, Access Point, Switch trung tâm. www.themegallery.com
 5. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ Số lượng bàn ghế. Số lượng máy tính. dự toán các thiết bị trong phòng máy. Thiết bị mạng. Trang thiết bị điện. www.themegallery.com
 6. THIẾT KẾ PHÒNG MÁY I . Khảo sát hiện trạng phòng máy: 1. Cấu trúc địa lý. 2. Các yêu cầu đối với phòng máy. 3. Thuận lợi và khó khăn. II . Xây dựng giải pháp và thiết kế hệ thống mạng: 1. Sơ đồ thiết kế chi tiết phòng máy. 2. Danh sách thiết bị và bảng dự trù kinh phí. www.themegallery.com
 7. t Tex ur t www.themegallery.com Te x Yo ur Yo YÊU CẦU PHÒNG MÁY  ext rT ext u Yo T ur Yo ext rT t u Te x Yo ur Yo t Tex ur ext Yo T ur Yo nhP ò gg á đm i
 8. Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text www.themegallery.com
 9. 3­D Pie Chart Add Your Text Add Your Text Title Add Your Text www.themegallery.com
 10. Diagram Text Text Text ThemeGallery is a  ThemeGallery is a  ThemeGallery is  Design Digital  Design Digital  a Design Digital  Content &  Content &  Content &  Contents mall  Contents mall  Contents mall  developed by  developed by  developed by  Guild Design Inc. Guild Design Inc. Guild Design Inc. www.themegallery.com
 11. Diagram Text Text Add Your Title Text Text www.themegallery.com
 12.  Cycle Diagram Add Your Text B A C Add Your Text Add Your Text Concept D E Add Your Text Add Your Text www.themegallery.com
 13. t Tex ur t www.themegallery.com Te x Yo ur Yo 2004 ext rT ext u Yo T ur Yo 2003 ext rT t u Te x Yo ur Yo 2002 Diagram t Tex ur ext Yo T ur Yo 2001
 14. Diagram 1 2 3 ThemeGallery is a  ThemeGallery is a  ThemeGallery is a  Design Digital Content  Design Digital Content  Design Digital Content  & Contents mall  & Contents mall  & Contents mall  developed by Guild  developed by Guild  developed by Guild  Design Inc. Design Inc. Design Inc. www.themegallery.com
 15. Diagram 90 45 3 4 .6 4 6 .9 4 6 .9 4 6 .9 45 3 8 .6 3 4 .6 2 7 .4 3 8 .6 3 8 .6 90 2 7 .4 2 7 .4 2002 2003 2002 2003 2002 East W est Nort h East W est Nort h www.themegallery.com
 16. Diagram Company History 2004 2001 2004.01 Add Your Text 2004.03 Add Your Text 2003 2004.05 Add Your Text 2001.10 Add Your Text 2001.10 Add Your Text 2001.10 Add Your Text 2003.10 Add Your Text 2002 2003.10 Add Your Text 2003.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text www.themegallery.com
 17. Table Title Title Title Title Title Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O O O O O Title O X O X O www.themegallery.com
 18. 3­D Pie Chart Text2 Text3 Text1 Text4 Text5 www.themegallery.com
 19. Diagram 140 12 120 30 100 90 15 65 80 23 60 30 88 40 30 33 65 30 20 20 10 0 25 1 2 3 4 5 A B C www.themegallery.com
 20. LOGO  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2