intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Mẫn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

242
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường được nghiên cứu với mong muốn góp phần nào giúp cho giáo viên thực hiện tốt việc giảng dạy bộ môn Tin học trong nhà trường, đồng thời có thể bảo quản được máy tính - tài sản của nhà trường một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường

 1. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài :  Với tiến bộ  nhảy vọt trong vài chục năm trở  lại đây, cuộc cách mạng  công nghệ thông tin đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực hoạt động của con người.   Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, các công cụ  của công nghệ  thông tin đang  dần dần thay thế  những công cụ  truyền thống, góp phần thúc đẩy sự  phát  triển trên tất cả  các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, giáo dục, kinh tế, xã hội.   Cũng giống như  cuộc cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng công nghệ  thông tin đang dẫn đến những thay đổi quan trọng trong cách sống và ngay cả  cách suy nghĩ của chúng ta. Ngoài sự tò mò, ham hiểu biết, càng sớm càng tốt   mỗi người phải ý thức rằng nếu không có hiểu biết nhất định về máy tính nói  riêng và Tin học nói chung thì khó có thể hòa nhập vào cuộc sống hiện đại. Vì   vậy, việc đưa tin học vào giảng dạy trong các trường phổ  thông là việc làm  rất cần thiết, giúp các em nắm được các kiến thức cơ bản, những lợi ích của  tin học để áp dụng vào đời sống và góp phần làm nền tảng kiến thức để  học   tập cao hơn. Để  đáp  ứng yêu cầu xã hội, hòa nhập toàn cầu, ngành giáo dục thực  hiện mục tiêu: “Xây dựng con người mới xã hội chủ  nghĩa; đào tạo nguồn   nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; đào tạo con người đáp  ứng yêu cầu phát   triển của xã hội”. Trong những năm gần đây nhà nước đã rất quan tâm về  việc  giảng dạy Tin học trong nhà trường. Trong nhà trường thì việc đào tạo   Tin học cho học sinh sao có chất và lượng đó là nhiệm vụ hàng đầu. Giúp cho   học sinh bước đầu làm quen với Tin học, có kiến thức cơ  bản, kỹ  năng sơ  đẳng từ  đó tạo nền móng cho các em học và tự  học nâng cao kiến thức sau  này. Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  1
 2. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” Giảng dạy bô môn Tin hoc co nh ̣ ̣ ́ ững đăc thu riêng va luôn co s ̣ ̀ ̀ ́ ự hô tr ̃ ợ  ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ cua thiêt bi day hoc hiên đai la phong may vi tinh, tuy nhiên đê minh hoa cho   ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̃ ợ, trong khi đo may hoc sinh cac thao tac trong môn hoc cân co may chiêu hô tr ́ ́  ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ượng co h chiêu la thiêt bi đăt tiên, sô l ́ ạn trong khi đo cac môn hoc khac cung ́ ́ ̣ ́ ̃   ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ở  phong may vi tinh co cân may chiêu. Măt khac trong viêc giang day Tin hoc  ̀ ́ ́ ́  nhiêu ho ̀ ạt đông ma may chiêu không thê đap  ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ứng được vi du nh ́ ̣ ư: Quan sat́  ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ hoat đông cua may hoc sinh, khoa may hay han chê truy câp internet, copy d ́ ́ ́ ́ ư ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ừng may con, thu bai thi bai th liêu va giao bai tâp đên t ́ ̀ ̀ ực hanh vê may giao ̀ ̀ ́ ́  viên, khởi đông lai hoăc tăt toan bô hê thông may hoc sinh…đăc biêt la tao ra ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣   ̣ ̣ môt phong hoc đa ph ̀ ương tiên công nghê cao. Ngoài ra, đ ̣ ̣ ối với các phòng máy   tính đối tượng sử dụng là học sinh, nên sự tò mò, ham “khám phá” là điều khó   tránh khỏi, vì thế  mà việc hư  hỏng máy tính là điều hiển nhiên. Đối với  trường phổ thông thì việc quản lý phòng máy, phương pháp  tổ chức  quản lí  học sinh học tập  ở  phòng máy vi tính sao cho có hiệu quả   là vô cùng quan   trọng,  áp dụng phần mềm nào để  trợ  giúp quản lí, trợ  giúp giảng dạy học   sinh tại phòng máy một cách tối  ưu nhất và làm như  thế  nào để  có thể  bảo  quản và bảo trì máy tính một cách tốt nhất, tối ưu nhất.  Từ  những cơ  sở  trên cùng với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại   Trường THPT Lương Thế Vinh tôi đã mạnh dạn chọn đề  tài: “Một số  biện  pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” để phần nào giúp cho giáo  viên thực hiện tốt việc giảng dạy bộ môn Tin học trong nhà trường, đồng thời  có thể bảo quản được máy tính ­ tài sản của nhà trường một cách tốt nhất. 2. Mục đích nghiên cứu:  Ưng dung công nghê thông tin trong giang day, đăc biêt la giang day môn ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣   ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ Tin hoc nhăm đem lai hiêu qua cao trong giang day. ̀ Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  2
 3. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ực quan va dê dang h  Giup hoc sinh co thê năm bai môt cach tr ̀ ̃ ̀ ơn. ̣ ̣ ̣  Tao ra môt phong hoc đa ph ̀ ương tiên, công nghê cao đap  ̣ ̣ ́ ứng kip th ̣ ơi v ̀ ơí  ̉ ̉ ́ ̣ xu thê phat triên cua giao duc ́ ́  Giúp học sinh có thái độ tích cực trong các giờ thực hành để rèn luyện các   kỹ năng mà chương trình yêu cầu  Bảo quản phòng máy tính của nhà trường một cách tốt nhất 3. Phạm vi của đề tài: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được thể hiện trong   nhiều khía cạnh khác nhau của ngành giáo dục. Đê tai chi nghiên c ̀ ̀ ̉ ưu cac ch ́ ́ ưć   ̣ ̉ năng thông dung cua m ột số phân mêm va ap dung vao cac qua trinh giang day ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣   cơ ban va thông dung, ch ̉ ̀ ̣ ưa nghiên cưu cac ch ́ ́ ưc năng nâng cao cua phân mêm ́ ̉ ̀ ̀   ̣ ̣ ̣ nhăm tao ra môt phong hoc đa năng, đa ph ̀ ̀ ương tiên do phong hoc con thiêu ̣ ̀ ̣ ̀ ́  phương tiên va th ̣ ̀ ơi gian han chê. Trong ph ̀ ̣ ́ ạm vi đề  tài này tôi chỉ  trình bày  một số  kinh nghiệm mà tôi rút kết được trong những năm đã giảng dạy tại   trường, với các nội dung cụ thể:  Sử  dụng phần mềm NetOp School trong việc quản lý học sinh thực   hành  Tạo file Ghost cho máy trạm (Client):  Cài đặt và sự dụng phần mềm đóng băng  Giáo dục ý thức cho học sinh thực hiện nội qui phòng thực hành 4. Phương pháp, đối tượng và kế hoạch nghiên cứu:  Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  3
 4. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường”  Phương pháp nghiên cứu: kết hợp thực tiễn giáo dục  ở  trường THPT   Lương Thế  Vinh cùng với sự  trao đổi, học hỏi từ  đồng nghiệp và tham  khảo một số tài liệu trên Internet  Đối tượng nghiên cứu: học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của Trường  THPT Lương Thế Vinh   Kế hoạch nghiên cứu: thông qua các tiết dạy thực hành trên phòng máy   và các tiết dự giờ thực hành của giáo viên khác trong năm học 2012­2013 PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN I. Cơ sở lí luận: Điều 24.2 của Luật giáo dục đã nêu rõ : “ Phương pháp giáo dục phổ   thông phải phát huy tính tích cực, tự  giác, chủ  động, sáng tạo của học sinh,   phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự   học, rèn luyện kỹ  năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình   cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Như vậy, chúng ta có  thể  thấy định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được khẳng định,  không còn là vấn đề tranh luận. Tin học là ngành khoa học nghiên cứu và xử  lý thông tin một cách tự  động chủ yếu dựa trên máy tính điện tử. Là môn học mà muốn có kết quả cao   Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  4
 5. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” thì học sinh phải học lý thuyết một cách trực quan, phải được hướng dẫn,  được  thực hành nhiều. Bước đầu, hầu hết kiến thức truyền đạt chủ  yếu từ  giáo viên,  giáo viên làm mẫu rồi học sinh làm theo. Học sinh khi ngồi vào máy   thường hay tò mò, có em thích sử  dụng chương trình nào đó như  vẽ  (Paint )  hay mãi chơi game không chú ý nghe giảng. Vì vậy việc tổ  chức và  quản lí  học sinh học thực hành một cách hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng   trong việc nâng cao chất lượng học thực hành cho các em. Và trên cơ  sở  hướng dẫn của giáo viên, học sinh có kỷ năng khá tốt sử dụng máy vi tính để  tự nghiên cứu, học tập, tự nâng cao kiến thức. Với một số biện pháp trong đề  tài, có thể giải quyết được các vấn đề đã nêu một cách có hiệu quả  II. Cơ sở thực tiễn: 1. Thuận lợi: a. Nhà trường:  Nhà trường, ban giám hiệu  luôn quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện  tốt nhất có thể  cho giáo viên  ứng dụng công nghệ  thông tin trong  giảng dạy, đặc biệt việc tìm tòi ứng dụng các phần mềm mới   Những năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện cung cấp đầy đủ  trang thiết bị  hổ  trợ  cho dạy học, phòng máy tính của nhà trường   thường xuyên được trang bị và bảo dưỡng kịp thời.  Nhà trường có 2  phòng máy tính đều được trang bị máy vi tính có nối mạng với nhau   để phụ vụ giảng dạy, thường 30 ­ 35 máy trong 1 phòng máy. b. Giáo viên:  Đa số  các giáo viên say mê nghiên cứu, học hỏi từ đồng nghiệp,  mạnh dạn  ứng dụng các phần mềm trong công tác giảng dạy và  quản lý Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  5
 6. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường”  Tích cực hưởng ứng va tham gia nhiệt tình vào các buổi tập huấn   ứng dụng CNTT trong dạy học do sở GD & ĐT, nhà trường tổ chức c. Học sinh: Vì là môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá những  lĩnh vực mới nên học sinh rất hứng thú học, thích học. Các em thực  sự  hứng thú và say mê trong các tiết học đặc biệt là các tiết học  thực hành  2.  Khó khăn: Đối với giáo viên, khó khăn đầu tiên trong việc soạn giảng chưa có  nhiều sách để  nghiên cứu và tham khảo, từ  đó hạn chế  sự  tích cực của giáo   viên trong quá trình nghiên cứu và tự  bồi dưỡng kiến thức. Mặt khác, đây là  môn học  mà kiến thức truyền cho học sinh không mang tính chất vĩnh cửu mà  nó luôn luôn thay đổi cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin.  Đối với học sinh, đây là môn học khá mới mẻ  về  kiến thức, phương  pháp học cũng khác so với môn học khác. Đòi hỏi các em phải có điều kiện để  rèn luyện kỹ năng nhiều song với các em là học sinh nông thôn việc được tiếp   xúc với máy vi tính là hết sức khó khăn. Một số em vì mới được tiếp xúc với   máy tính nên hay tò mò, muốn khám phá các chương trình trong máy nên có thể  dẫn đến việc hư hỏng máy tính ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ở trương phô thông cho thây: Day hoc li Hiên nay viêc giang day tin hoc  ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́  ́ ở  lơp hoc thiêu minh h thuyêt  ́ ̣ ́ ọa trực quan băng ch ̀ ương trinh cu thê, day hoc ̀ ̣ ̉ ̣ ̣   thực hanh thi giao viên phai h ̀ ̀ ́ ̉ ướng dân t ̃ ừng hoc sinh, kiêm tra đanh gia thi phai ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉  ̀ ̣ ới tưng may tinh riêng le. lam viêc v ̀ ́ ́ ̉ Qua các năm học trước, tôi thấy phòng máy của trường được bố trí theo  sơ đồ như sau:  Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  6
 7. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” Ở  sơ  đồ  như  thế  này, khi giảng dạy giáo viên không thể  thực hiện 1 thao  tác mẫu trên máy cho tất cả  học sinh  cùng xem được. Vì vậy, khi đến lúc  học sinh thực hành giáo viên rất vất vả  đến hướng dẫn từng máy cho học   sinh lại một lần nữa làm hiệu quả  dạy và học không cao, mất thời gian và  học sinh ít có thời gian thực hành hơn. Hơn nữa, khi giáo viên đang hướng   dẫn trên bảng thì khó có thể quan sát hết học sinh ở dưới, dẫn đến một số  em không tập trung vào bài giảng của giáo viên. Do đó kết quả  điểm thi   cuối kì rất thấp ̀ ưng điêu nay chung ta cân tim ra môt giai phap khăc phuc Chinh vi nh ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣   nhưng điêu trên. Qua qua trinh nghiên c ̃ ̀ ́ ̀ ứu, kiêm nghiêm va  ̉ ̣ ̀ ứng dung phân ̣ ̀  ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ mêm trong giang day Tin hoc đa cho thây đây la môt giai phap tôt. ̀ ̃ ́ ́ ́ Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  7
 8. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” CHƯƠNG II NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Qua nghiên cứu thực tiễn, quá trình giảng dạy đúc rút kinh nghiệm của  bản thân và của đồng nghiệp tôi đã thực hiện một số biện pháp để giúp giáo   viên có thể sử dụng tốt các phần mềm đem lại hiệu quả cao trong các tiết dạy   thực hành, giúp cho học sinh có thể lĩnh hội được kiến thức và hình thành kỹ  năng, nâng cao hiệu quả quản lý giờ thực hành như sau: I. Sử  dụng phần mềm NetOp School trong việc quản lý học sinh thực   hành: 1. Giới thiệu: NetOp School  được phát triển nhằm giúp cho giáo viên hướng dẫn và  quản lý tốt học sinh trong tiết thực hành.    NetOpSchool  gồm   2   phần:   Teacher   (dùng   cho   giáo   viên)   và   Student   (dùng cho học sinh). Phần Teacher có thể cài đặt trên máy chủ ­ máy dùng cho  giáo viên điều khiển, và phần Student cài đặt trên các máy trạm trong mạng. 2. Chuân bi môi tr ̉ ̣ ương cai đăt phân mêm. ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ử  dung no ôn đinh ta cân chuân bi nh Đê cai đăt phân mêm va s ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ững vân đê ́ ̀  sau: ̀ ̣ ̀ ̀  Cac may tinh cai hê điêu hanh Windows 98 tr ́ ́ ́ ở lên. ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ới nhau tao thanh mang LAN ngan hang.  Cac may tinh phai kêt nôi v ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ớp   Đia chi IP cua cac may đêu phai cung l 3. Hương dân cai đăt. ́ ̃ ̀ ̣ Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  8
 9. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” a. Cài đặt Netop school Teacher trên máy dành cho giáo viên (Server) ­ Sau khi kích hoạt file cài đặt Teacher, giao diện cài đặt xuất hiện như hình   bên dưới:  ­ Tại cửa sổ đầu tiên, bạn hãy nhấn NEXT  Chọn I accept the terms in the  license agreement  Nháy NEXT để tiếp tục.  ­ Trong hộp thoại như hình trên, bạn gõ vào tên người cài đặt chương trình,  tên trường và số  máy đăng kí sử  dụng rồi bấm  Next    Nháy vào nút lệnh  Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  9
 10. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” TIPICAL  ­ Tại màn hình thiết lập tường lửa, ta đánh dấu check vào ô trống rồi nháy  NEXT   Cửa sổ cài đặt đã sẵn sàng  Nháy vào nút INSTALL ­ Sau đó nháy FINISH là xong. Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  10
 11. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” ­ Sang cửa sổ này, bạn chọn Computer name để sau này ta dễ theo dõi và nhận  biết các máy của học sinh.  Ở  bước 3, ta chọn TCP/IP như  hình và tiếp tục  nháy NEXT       ­ Cuối cùng ta cứ  để  mặc định và nháy NEXT và sang cửa sổ  tiếp thì nháy   FINISH . Lúc này, trình Netop school Teacher sẽ hiện ra. b. Cài đặt Netop school Student  trên máy dành cho học sinh (Client) ­ Bạn thực hiện cài đặt trên tất cả các máy học sinh. ­ Sau khi kích hoạt file cài đặt student, giao diện cài đặt xuất hiện       ­ Tại cửa sổ đầu tiên, bạn hãy nhấn NEXT  Chọn I accept the terms in the  license agreement  Nháy NEXT để tiếp tục. Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  11
 12. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường”        ­ Trong hộp thoại như  hình trên, bạn gõ vào tên người cài đặt chương trình,  tên trường và số đăng kí sử dụng  Nháy vào nút lệnh TIPICAL       ­ Tại màn hình thiết lập tường lửa, ta đánh dấu check vào ô trống rồi nháy  NEXT   Cửa sổ cài đặt đã sẵn sàng  Nháy vào nút INSTALL        ­ Sau đó nháy FINISH là xong. Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  12
 13. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường”        ­ Ở cửa sổ như hình trên, bạn nháy NEXT để tinh chỉnh cấu hình cho chương   trình. Tại bước 1, bạn cứ  chọn 3 ô đầu tiên như  hình minh họa và tiếp tục  nháy NEXT.        ­  Ở  bước 2, bạn nhập vào tên trường tại ô  connect to class(lưu ý phải đặt  giống tên đã đặt ở Netop School Teacher ). Tại bước 3 cứ đễ TCP/IP và nháy  NEXT      Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  13
 14. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” ­ Cuối cùng, ta cứ  để  mặc định và bấm  Next  và sang cửa sổ  kế  thì nhấn  finish. Lúc này, trình NetOp Student sẽ chạy ngầm với biểu tượng ở khay hệ  thống như hình     4. Cách sử dụng các tính năng chính trong NetOp School: a. Trình diễn bài giảng:  Đây là 1 tính năng đặc biệt của Netop School Teacher cho phép học sinh quan   sát những gì giáo viên thực hiện trên máy. Các thao tác trên máy giáo viên sẽ  được hiển thị trên các màn hình của máy học sinh                                     ­ Chọn vào biểu tượng  Details  trên thanh công cụ  bên trái màn hình    rê  chuột   chọn   tất   cả   các   máy   của   học   sinh   và   nhấn   vào   biểu   tượng  Demonstrate. ­ Để  ngưng trình diễn thông tin từ máy giáo viên, bạn hãy nhấn vào nút lệnh  End Session   trên thanh điều khiển của Netop School Teacher. Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  14
 15. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” b. Giám sát màn hình máy học sinh: Tính năng này giúp giáo viên có thể theo  dõi các hoạt động học tập của học sinh từ  máy giáo viên mà không cần đi  giám sát từng máy. ­ Để xem tổng quát tất cả các màn hình của các máy đang hoạt động, bạn hãy  chọn Thumbnails trên thanh công cụ bên trái màn hình.           ­ Mỗi màn hình máy tính sẽ được hiển thị với 1 cửa sổ thu nhỏ. Giáo viên có   thể  quan sát hoạt động của học sinh thông qua các cửa sổ  thu nhỏ  này và có   thể can thiệp ngay vào máy của học sinh. c. Điều khiển máy học sinh: Bạn sử  dụng tính năng này để  kịp thời giúp đỡ  học sinh khi gặp khó khăn  hoặc can thiệp vào máy của học sinh mà không cần đi đến tận nơi. ­ Cách đơn giản nhất và dễ dàng thực hiện là bạn có thể nhấp đúp chuột vào  máy cần điều khiển cả ở hai chế độ Details và Thumbnails. Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  15
 16. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” ­  Để  kết thúc điều khiển máy học sinh, bạn hãy nhấn nút  End Session    trên thanh điều khiển của Netop School Teacher.                         d. Tắt máy đồng loạt các máy học sinh: Khi buổi học kết thúc, để  giảm thiểu thời gian đến tắt máy (shutdown) từng   máy, bạn hãy sử dụng tính năng tắt máy đồng loạt các máy. ­ Sử dụng rê chuột và chọn tất cả các máy đang hoạt động tại cửa sổ   Details   nhấn vào nút lệnh  Commands  chọn biểu tượng shutdown.          Đến  đây, chúng ta đã hoàn thành xong phần tìm hiểu về  chương trình  NetOp School. Chương trình này còn rất nhiều tính năng khác (giao bài tập cho  ́ ́ ́ ́ Internet, hoăc gi học sinh, Khoa cac kêt nôi  ̣ ơi han truy câp Internet , Trao đôi ́ ̣ ̣ ̉  ̀ ưa giao viên va hoc sinh thông qua ch hai chiêu gi ̃ ́ ̀ ̣ ức năng Chat hoăc  ̣ Message,  ̣ ́ ̣ Quay phim man hinh, trình diên video hoăc Audio trên may hoc sinh.…).  ̀ ̀ ̃ II. Tạo file Ghost cho máy trạm (Client): 1.Giới thiệu tiện ích Ghost: Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  16
 17. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” Ghost là một phần mềm dùng để sao lưu (backup) và phục hồi (restore)   dữ  liệu. Ghost có thể  sao lưu cả  một  ổ  cứng thành một file  ảnh (cái này ít   dùng vì dung lượng ổ cứng thường rất lớn) hoặc một phân vùng thành file ảnh  để  khi máy có bị  trục trặc thì ta có thể  phục hồi máy nhanh chóng. Ngoài ra,  tính năng Disk to Disk của Ghost còn cho phép bạn sao chép  ổ  đĩa cứng mà   không cần tạo thành các file  ảnh. Nói một cách dễ  hiểu hơn thì Ghost là một  phần mềm dùng để tạo (chụp) một ảnh của một ổ đĩa C hoặc D....và cũng có  thể là cả ổ cứng. Từ  kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại trường tôi nhận thấy các  phòng máy với số lượng máy khá nhiều và đối tượng sử dụng là học sinh nên  ý thức bảo quản của các em là không thực sự  tốt. Chính vì vậy mà máy tính   rất hay lỗi hệ điều hành, và lỗi các phần mềm ứng dụng khác. Hơn nữa, nếu  máy tính không may bị  virus nặng thì chắc là phải cài lại máy rồi. Khi đó,  chúng ta phải bỏ ra tầm 20 đến 30 phút để  cài lại Win. Nhưng với Ghost thì   chúng ta chỉ  mất có 5 đến 10 phút thôi thế  là song hết tất cả và máy bạn lại  Good .Và còn một vài công dụng hữu ích nữa.  Hiện nay, đa số các trường sử dụng mạng máy trạm có ổ  cứng riêng có  ưu điểm là máy trạm độc lập với máy chủ, nhưng một khi bị lỗi thì phải cài  đặt rất mất thời gian. Tôi xin đưa ra giải pháp GHOST cho các máy trạm có   chung cấu hình. Giải pháp này sẽ  tiết kiệm công sức và thời gian khi cài đặt  lại máy trạm. Tất cả  các máy trạm thường không có  ổ  đĩa CD, nên ta cần   chương trình Ghost 11.5. (Đây là một phiên bản của Norton Ghost)   Chúng ta tiến hành chạy file ghost 11.5.exe. Sau đó tiến hành GHOST máy  trạm đó lại thành một file *.GHO và chép sang các máy còn lại. Sau này khi   máy trạm nào bị lỗi hệ điều hành là ta chỉ việc bung file GHOST đã tạo trước   đó mà không cần phải lắp ổ đĩa CD. Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  17
 18. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” 2.Chuẩn bị:  Bạn cần chuẩn một đĩa CD Hiren Boot.   Trước khi sử dụng cần thiết đặt boot cho ổ CD trong Bios. 3.Tiến Trình Ghost: a.Tạo File Ghost: ­ Cho đĩa vào  ổ  CD và khởi động lại máy và chọn khỏi động từ  CD.Khi đó  màn hình xuất hiện như sau:  ­ Chọn 2.Disk Clone Tools  ­ Chọn tiếp 2. Norton Ghost  Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  18
 19. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” ­ Chọn tiếp 6. Ghost (Normal)  Màn hình xẽ hiện ra như sau:  Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  19
 20. Đề tài: “Một số biện pháp quản lý phòng máy tính trong nhà trường” ­ Nhấp vào OK.  Để  Tạo file Image chỉ  1 Partition chứa Windows   (thông  thường là vậy) thì làm như sau. Chọn Local   Partition  To Image ( nghĩa là  sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 file image".GHO" duy nhất)  ­ Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân   vùng cần ghost  chọn đĩa  OK  ­ Sau khi lựa chọn đĩa    xuất hiện các phân vùng (Partition)    chọn phân  vùng cần Ghost  OK Giáo viên: Nguyễn Thanh Mẫn                              Trường THPT Lương Thế  Vinh  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2