intTypePromotion=1

Bài tập tự luyện: Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều

Chia sẻ: Ái Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
115
lượt xem
7
download

Bài tập tự luyện: Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập tự luyện: Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều sẽ giới thiệu tới các bạn 16 câu hỏi trắc nghiệm về môn Vật lý có kèm đáp án. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn thi và làm bài thi của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tự luyện: Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều

  1. Luyện thi đại học KIT-1: Môn Vật Lí ( Thầy Đoàn Công Thạo ) Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: ĐOÀN CÔNG THẠO Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều” thuộc khóa học LTĐH KIT – 1: Môn Vật lí (Thầy Đoàn Công Thạo) tại website Hocmai.vn. Để giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng “Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều“ sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này. Câu 1: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. C. luôn lệch pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. Câu 2: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch A. sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện. B. sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. C. trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện. D. trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện. Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể     A. trễ pha . B. sớm pha . C. sớm pha . D. trễ pha . 2 4 2 4 Câu 4: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I 0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I 0 vào những thời điểm A. 1/300s và 2/300. s B.1/400 s và 2/400. s C. 1/500 s và 3/500. S D. 1/600 s và 5/600. s Câu 5: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là U  U0  U  U0  A. i  0 cos(t  ) B. i  cos(t  ) C. i  0 cos(t  ) D. i  cos(t  ) L 2 L 2 2 L 2 L 2 2 1 Câu 6: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R=50  , một cuộn cảm có L= H và một tụ điện có điện  2 dung C= .10  4 F , mắc nối tiếp vào mạng điện xoay chiều có tần số f=50 Hz và điện áp hiệu dụng  U=120V. Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức dòng điện qua đoạn mạch?   A.i = cos (100 t  )( A) C. i =2,4 cos (100 t  )( A) 4 3   B. i =2,4 2 cos (100 t  )( A) D. i =2,4 cos (100 t  )( A) 4 4 Câu 7: Mạch có R = 100 Ω, L = 2/  (F), C = 10-4/  (H). điện áp 2 đầu đoạn mạch là u = 200 2 .cos100  t (v). Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: A. i = 2 2 .cos(100  t -  /4) (A) B. i = 2cos(100  t -  /4) (A) C. i = 2.cos(100  t +  /4) (A) D. i = 2 .cos(100  t +  /4) (A) Câu 8: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u 1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
  2. Luyện thi đại học KIT-1: Môn Vật Lí ( Thầy Đoàn Công Thạo ) Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều. u u1 u2 A. i  B. i  u3C. C. i  . D. i  . 1 2 R 2  ( L  ) R L C Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp hai đầu AB, L mắc vào AM, R mắc vào MN, C mắc vào NB. Biểu thức dòng điện trong mạch i = I 0 cos 100  t (A). Điện áp trên đoạn AN có dạng uAN  100 2cos 100 t   / 3 (V) và lệch pha 900 so với điện áp của đoạn mạch MB. Viết biểu thức uMB ? 100 6   A. uMB  cos 100 t   B, uMB  100cos 100 t  3  6 100 6     C. uMB  cos 100 t   D. uMB  100cos 100 t   3  6  6 Câu 10: Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 5√2sin(ωt)với ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là A. Ω 3 100 . B. 100 Ω. C. Ω 2 100 . D. 300 Ω. Câu 11: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100t (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không? A. 100 lần. B. 50 lần. C. 200 lần. D. 2 lần. Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40  và tụ điện mắc nối tiếp .  Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng 3 của tụ điện bằng 40 3 A. 40 3  B.  C. 40 D. 20 3  3 Câu 13: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng A. 0,85. B. 0,5. C. 1. D. 1/√2 Câu 14: Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là A. 10 W. B. 9 W. C. 7 W. D.5W. Câu 15: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế   u  220 2 cos  t   (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là  2   i  2 2 cos  t   (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là  4 A. 440W. B. 220 2 W. C. 440 2 W. D. 220W. Câu 16: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp vào mạch điện có tần số f thay đổi. Người ta thấy rằng có hai giá trị của tần số f1 và f2 mạch cho cùng một giá trị công suất P1 = P2. Thay đổi f đến tần số f0 thì thấy công suất của mạch đạt cực đại. Tìm f0 A. f 0  f1  f 2 B. f0  f12  f 22 C. 1/ f 02  1/ f12  1/ f 22 D. f0  f1. f 2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
  3. Luyện thi đại học KIT-1: Môn Vật Lí ( Thầy Đoàn Công Thạo ) Tổng quan lý thuyết mạch điện xoay chiều. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01. B 02. C 03. D 04.D 05. C 06. D 07. B 08. C 09. A 10. B 11. A 12. A 13. D 14. D 15. B 16.D Giáo viên : Đoàn Công Thạo Nguồn : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2