Bài thực hành CNTT 2

Chia sẻ: Nguyen Tuan Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
110
lượt xem
18
download

Bài thực hành CNTT 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài thực hành cntt 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành CNTT 2

  1. Bài thực hành 2 Bài 1: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b. In số lớn nhất ra màn hình. Bài 2: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên, kiểm tra xem chúng có thỏa mãn là độ dài 3 cạnh của một tam giác không. Nếu thỏa mãn thì in ra chu vi và diện tích của tam giác đó. Bài 3: Viết chương trình nhập một biểu thức đơn giản dạng a⊗b (a, b là các số nguyên, ⊗ là một trong các dấu phép toán số học +, -, *, x, /, :,) tính và in kết quả. (sử dụng cấu trúc switch) Bài 4: Viết chương trình như bài tập 1 nhưng có đưa ra câu hỏi xem người dùng có tiếp tục chạy chương trình nữa không. Nếu người dùng gõ kí tự ‘C’ hay ‘c’ thì cho phép chạy lại chương trình, nếu không thì thoát. Bài 5: Viết chương trình nhập số nguyên n từ bàn phím, n 0, tính và in giá trị n! (giai thừa của n), với n! = 1*2*,..,*(n-1)*n
Đồng bộ tài khoản