intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

212
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

  1. Không ghi vào Mẫu số C1- 06/NS khu vực này (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 KBNN…… của Bộ Tài Chính) ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ…… Số :………………… BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Dùng cho điểm giao dịch của KBNN) Nợ TK:................................................................................ Ngày: ............./............/................ Mã ĐBHC:.................................................................................. Có TK:................................................................................ Giấy nộp tiền Mã Mã Mã Số tiền STT chương NDKT ĐVQHNS Số chứng từ Tên người nộp Ngày Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ:........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ Ngày……. tháng …… năm …… ĐIỂM GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thủ quỹ Kế toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2