intTypePromotion=3

Báo cáo An ninh mạng: Scanning Network

Chia sẻ: Cao Ngọc Trị | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
124
lượt xem
43
download

Báo cáo An ninh mạng: Scanning Network

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục Tiêu của bài báo cáo này nhằm tìm hiểu về: định nghĩa và các loại quét, hiểu biết các phương pháp quét của CEH, kiểm tra hệ thống và các cổng mở, hiểu biết các kỹ thuật quét, một số công cụ để thực hiện quá trình quét, hiểu kĩ thuật lấy thông tin về phiên bản HĐH của 1 hệ thống mục tiêu, dựng biểu đồ hệ thống mạng sau khi đã phát hiện được lỗi các host, chuẩn bị các proxy, hiểu biết cách ẩn danh, quét các biện pháp phòng chống của hệ thống mục tiêu, quét thử nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo An ninh mạng: Scanning Network

Scanning Network<br /> Module 3<br /> <br /> Mục Tiêu của Module<br /> -Định nghĩa và các loại quét. -Hiểu biết các phương pháp quét của CEH. -Kiểm tra hệ thống và các cổng mở -Hiểu biết các kỹ thuật quét -Một số công cụ để thực hiện quá trình quét -Hiểu kĩ thuật lấy thông tin về phiên bản HĐH của 1 hệ thống mục tiêu. - Dựng biểu đồ hệ thống mạng sau khi đã phát hiện được lỗi các host. - Chuẩn bị các proxy. - Hiểu biết cách ẩn danh. - Quét các biện pháp phòng chống của hệ thống mục tiêu. - Quét thử nghiệm.<br /> <br /> Quét Mạng<br /> Địa chỉ IP và các cổng mở trên máy chủ<br /> <br /> Hệ điều hành và kiến trúc hệ thống<br /> <br /> Dịch vụ đang chạy trên máy<br /> <br /> - Quét mạng dùng để chỉ các quy trình xác định địa chỉ các host, cổng, hay các dịch vụ trên mạng - Quét là một trong các thành phần của việc thu thập thông tin cho kẻ tấn công để tạo ra một hồ sơ cá nhân của tổ chức, mục tiêu cần tấn công<br /> <br /> Các Loại Quét Mạng<br /> <br /> Một loạt các tin nhắn được gửi bởi một người nào đó cố gắng đột nhập vào một máy tính để tìm hiểu về dịch các vụ mạng của máy tính.<br /> <br /> Quét lỗ hổng là quá trình tự động hóa chủ động xác định các lỗ hổng của hệ thống máy tính có mặt trong một mạng<br /> <br /> Quét mạng là một thủ tục để xác định các máy chủ hoạt độngtrên mạng hoặc cho các mục đích tấn công hoặc đánh giá an ninh mạng<br /> <br /> Phương pháp quét mạng<br /> Kiểm tra hệ thống Kiểm tra các cổng mở Lấy thông tin phiên bản HĐH<br /> <br /> Chuẩn bị proxy<br /> <br /> Dựng biểu đồ hệ thống mạng<br /> <br /> Quét lỗ hổng bảo mật<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản