intTypePromotion=1

Báo cáo bài tập lớn Phân tích yêu cầu phần mềm: Nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường ĐH Bách khoa

Chia sẻ: Cau Be | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
536
lượt xem
119
download

Báo cáo bài tập lớn Phân tích yêu cầu phần mềm: Nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường ĐH Bách khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo bài tập lớn Phân tích yêu cầu phần mềm với đề tài "Nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường ĐH Bách khoa" có mục đích tạo ra một cổng thông tin của trường nhằm cung cấp các hiển thị thông tin cơ bản về trường ĐH cho người truy cập vào cổng thông tin,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo bài tập lớn Phân tích yêu cầu phần mềm: Nghiên cứu phát triển yêu cầu phần mềm cho cổng thông tin trường ĐH Bách khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ––––––––––––––––––––––––*––––––––––––––––––––––<br /> <br /> Báo cáo bài tập l n<br /> <br /> Môn họ :<br /> t : n t<br /> <br /> nt<br /> <br /> u ầu p ần m m<br /> u ầu p ần m m ọ o o<br /> <br /> n u p t tr n n t n tr ờn<br /> <br /> Tài liệu ặc tả yêu cầu phần m m<br /> <br /> m3<br /> Danh sách sinh viên: run m u n o n Giản v n: n t u n n o n u 20111568 20111600 20111203 20111370 u t CNTT-TT 2.3 K56 CNTT-TT 2.3 K56 CNTT-TT 2.3 K56 CNTT-TT 2.3 K56 n<br /> <br /> Hà Nội Ngày 28 tháng 5 năm 2014<br /> <br /> RƯỜ IỆ Ô<br /> <br /> ẠI Ệ<br /> <br /> Ọ Ô<br /> <br /> Á I<br /> <br /> OA<br /> <br /> À ỘI Ô<br /> <br /> À RUYỀ<br /> <br /> ÀI IỆU Ặ Ả YÊU ẦU Ầ MỀM Dự n: X dựn n t n t n ện tử ọ o ộ Mã ệu dự n: BTL 3 Mã ệu t l ệu: TYC 3<br /> <br /> Hà Nội, ngày 29/05/2014<br /> <br /> ản *T - Thêm m i S - Sửa đổi X - Xoá Ngày thay đổi Mục, bảng, sơ đồ được thay đổi Lý do<br /> <br /> n ận t<br /> <br /> T* S X<br /> <br /> Mô tả thay đổi<br /> <br /> Phiên bản m i<br /> <br /> SRS-Tài liệu đặc tả các yêu cầu người sử dụng<br /> <br /> 3/90<br /> <br /> Trang ký<br /> <br /> Người lập:<br /> <br /> Đoàn Văn Đạt Đại diện nhóm phát triển<br /> <br /> Ngày 29/05/14<br /> <br /> Người kiểm tra:<br /> <br /> PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng Cán bộ quản lý chất lượng<br /> <br /> Ngày 30/05/2104<br /> <br /> SRS-Tài liệu đặc tả các yêu cầu người sử dụng<br /> <br /> 4/90<br /> <br /> Mụ lụ<br /> Bảng ghi nhận thay đổi __________________________________________________________ 3 Trang ký _____________________________________________________________________ 4 Mục lục ______________________________________________________________________ 5 I. Gi i thiệu chung ___________________________________________________________ 7 I.1. Mục đích _____________________________________________________________ 7 I.2. Phạm vi ______________________________________________________________ 7 I.3. Tài liệu tham khảo ______________________________________________________ 8 I.4. Bố cục tài liệu__________________________________________________________ 8 I.5. Các thuật ngữ, từ viết tắt _________________________________________________ 8 II. Mô tả hệ thống ___________________________________________________________ 10 II.1. Mục tiêu của hệ thống__________________________________________________ 10 II.2. Mô hình của hệ thống __________________________________________________ 10 III. Các yêu cầu chung _______________________________________________________ 12 III.1. Yêu cầu về môi trường (F001) __________________________________________ 12 III.2. Yêu cầu về giao diện (F005) ____________________________________________ 12 IV. Sơ đồ chức năng _________________________________________________________ 13 IV.1. Biểu đồ Use case tổng quan. ____________________________________________ 13 IV.2. Biểu đồ Use case phân rã chức năng: Khai thác thông tin. _____________________ 14 IV.3. Biểu đồ Use case phân rã chức năng: Quản trị nội dung. ______________________ 15 IV.4. Biểu đồ Use case phân rã chức năng: quản trị kỹ thuật________________________ 16 IV.5. Biểu đồ Use case phân rã chức năng quản lý trang cá nhân ____________________ 17 IV.6. Biểu đồ Use case phân rã chức năng quản trị bài viết _________________________ 18 IV.7. Biểu đồ Use case phân rã cho chức năng quản trị chuyên mục__________________ 19 IV.8. Biểu đồ Use case phân rã chức năng quản trị người dùng _____________________ 20 V. Danh sách chức năng ______________________________________________________ 21 V.1. Xem thông tin (F101) __________________________________________________ 23 V.2. Truy cập liên kết (F102) ________________________________________________ 24 V.3. Góp ý (F103) ________________________________________________________ 25 V.4. Đổi ngôn ngữ (F104) __________________________________________________ 27 V.5. Tìm kiếm thông tin (F105) ______________________________________________ 28 V.6. Tải tệp (F106) ________________________________________________________ 30 V.7. Đăng nhập (F201) _____________________________________________________ 31 V.8. Đăng xuất (F202) _____________________________________________________ 33 V.9. Đăng ký học tập (F203) ________________________________________________ 34 V.10. Cập nhật thông tin cá nhân (F204) _______________________________________ 36 V.11. Xem thông tin cá nhân (F205) __________________________________________ 38 V.12. Hỏi đáp trực tuyến (F206) _____________________________________________ 39 V.13. Đăng nhận xét bài viết trên trang cá nhân của giảng viên (F207) _______________ 40 V.14. Viết bài (F210) ______________________________________________________ 42<br /> SRS-Tài liệu đặc tả các yêu cầu người sử dụng<br /> <br /> 5/90<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2