intTypePromotion=3

Báo cáo Bài tập tuần 2 môn học Phân tích và yêu cầu phần mềm 2

Chia sẻ: Cau Be | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
130
lượt xem
29
download

Báo cáo Bài tập tuần 2 môn học Phân tích và yêu cầu phần mềm 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Bài tập tuần 2 môn học Phân tích và yêu cầu phần mềm trình bày về các nội dung: “Các kỹ thuật liên quan đến phương pháp xác định các yêu cầu phần mềm (Requirement Elicitation) truyền thống”, “Các kỹ thuật liên quan đến phương pháp xác định các yêu cầu phần mêm (Requirement Elicitation) nâng cao”, “Model-Driven Requirements Engineering (MDRE)”, “Tìm hiểu về các kỹ thuật và phương pháp thương lượng và thỏa thuận các yêu cầu phần mềm” và so sánh một số công cụ UML và lựa chọn công cụ của chúng em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Bài tập tuần 2 môn học Phân tích và yêu cầu phần mềm 2

 1. Báo cáo bài tập tuân 2 ̀ Môn học: Phân tich yêu ́ ̀ ̀ ̀ câu phân mêm Lê Trung Hiêu ́ 20111568 CNTT-TT 2.3 K5 ̀ Đam Văn Hoai ̀ 20111600 CNTT-TT 2.3 K5 Nguyên Đức Cương 20111203 ̃ CNTT-TT 2.3 K56 ̀ Đoan Văn Đaṭ 20111370 CNTT-TT 2.3 K56
 2. Nội dung Các kỹ thuật liên quan đến phương pháp xác định  các yêu cầu phần mềm (Requirement Elicitation)  truyền thống Các kỹ thuật liên quan đến phương pháp xác định các yêu cầu phần mêm (Requirement Elicitation) nâng cao. Model-Driven Requirements Engineering (MDRE). Tìm hiểu về các kỹ thuật và phương pháp thương lượng và thỏa thuận các yêu cầu phần mềm Tìm hiểu, so sánh đánh giá lựa chọn công cụ các công cụ
 3. Phương pháp xác định các yêu cầương pháp n ỏmền truyền thống Phu phầ ph ng vấ m Phương pháp bảng hỏi Phương pháp quan sát Phương pháp nghiên cứu các phần mềm tương tự
 4. Phương pháp phỏng vấn Khái niệm Bản chất, đặc thù của phỏng vấn Bảng hỏi và ghi nhận trả lời Các phương pháp phỏng vấn
 5. Phương pháp bảng hỏi Bảng hỏi để làm gì? Sử dụng bảng hỏi khi nào? Các kỹ thuật thực hiện Ưu điểm Nhược điểm
 6. Phương pháp quan sát Bản chất đặc thù? Phân loại Các kỹ thuật thực hiện Ưu điểm Nhược điểm
 7. Phương pháp nghiên cứu các phầnn mềm tương ttự? ng tự Nghiên cứu phầ mềm ươ Ưu điểm Nhược điểm
 8. Phương pháp xác định các yêu ng pháp nguyênầẫu mềm nâng Phươ cầu ph mn cao Phương pháp BrainStorming Phương pháp Joint Application Development Phương pháp RAD
 9. Phương pháp nguyên mẫu Khái niệm và đặc thù Các trường hợp thường dùng Các kỹ thuật thực hiện Ưu điểm Nhược điểm
 10. Phương pháp BrainStorming Đặc thù Các kỹ thuật thực hiện Ưu điểm Nhược điểm
 11. Phương pháp Joint Application Development Khái niệm và đặc thù Các kỹ thuật thực hiện Ưu điểm Nhược điểm
 12. Phương pháp RAD Khái niệm và đặc thù Các kỹ thuật thực hiện Ưu điểm Nhược điểm
 13. Model-Driven 1. Phương pháp luận. RequirementsểEngineering ₋ MDRE được đề xuất đ đối phó với sự phức (MDRE). tạp ngày càng tăng của kỹ thuật hệ thống.  Model-Driven Engineering (MDE): hệ thống phương pháp luận (Methodology) phát triển phần mềm.  Hệ thống phương pháp luận này nghiên cứu về: quy trình phát triển phần mềm (Process), các loại mô hình dùng để mô tả hệ thống, ngôn ngữ mô hình hóa (Modeling Laguage), vá các công cụ hỗ trợ (CASE Tool) theo các cách tiếp cận khác
 14. Model-Driven 2. Một số kĩ thuật điển hình. Requirements Engineering Giao tiếp với khách hàng và người sử dụng để xác định các yêu cầu. (MDRE).  Sử dụng các tình huống sử dụng và các câu chuyện sử dụng hoặc các đặc tả tiến trình. Tạo các nguyên mẫu.
 15. Model-Driven Requirements Engineering (MDRE). 3. Các công cụ phần mềm hỗ trợ  GME(Generic Modeling Environment)  DSL TOOLS ( Domain-Specific Language Tools)  EMF(Eclipse Modeling Framework)
 16. Model-Driven công đã thực hiện dựa 4. Các dự án phần mềm thành Requirements Engineering trên MDRE.  DMAN project. (MDRE). Open Model-Driven Whole-Product  OPENPROD Project.( Development and Simulation Environment)
 17. Kỹ thuật và phương pháp thươương pháp chung thỏvà ậththươngthuậnn Các ph ng lượng a thu n, ỏa lượng phầ YCPM mềm Các khía cạnh của thương lượng, thỏa thuận
 18. Các phương pháp chung thỏakhi thươận, ng, thỏa thuận lượng Trước thu ng lượ thương phầ khi thương lượ Trongn mềm ng thỏa thuận Sau khi thương lượng thỏa thuận
 19. Các khía cạnh của thương lượng,c giảiỏa t thuđật n Chiến lượ th quyế xung ộ Các hình thức cộng tác Các công cụ hỗ trợ thương lượng
 20. Tìm hiểu, so sánh đánh giá một số công cụ UML ArgoUML StarUML Visual Paradigm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản