intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo đồ án: Xây dựng wedsite quản lý điểm học sinh tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Tấn Pháp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:12

334
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đồ án: Xây dựng wedsite quản lý điểm học sinh tiểu học nhằm nghiên cứu, xây dựng được hệ thống quản lý môn học, quản lý lớp học và quản lý điểm theo lớp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đồ án: Xây dựng wedsite quản lý điểm học sinh tiểu học

 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH Cơ sở Miền Trung BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TIỂU HỌC GVHD: SVTH:
 2. NỘI DUNG GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DEMO KẾT LUẬN
 3. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG v Lý do chọn đề tài ü Chương trình quản lý điểm có một vai trò quan trọng trong công tác quản lý học sinh, nói lên phần nào những ứng dụng mạnh mẽ của tin học trong đời sống xã hội và văn hóa, đồng thời ứng dụng tin học trong quản lý trường học sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức trong công tác quản lý giáo viên và học sinh. ü Vì vậy ứng dụng chương trình quản lý điểm vào trường Tiểu Học sẽ phần nào đáp ứng được các yêu cầu còn vướng mắc, giúp cho công tác quản lý giáo viên và học sinh nơi đây trở nên dễ dàng hơn.
 4. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG v Mục tiêu: xây dựng được hệ thống: quản lý môn học, quản lý lớp học, quản lý điểm theo lớp. v Đối tượng cần nghiên cứu: hệ thống danh sách học sinh, danh sách môn học, điểm của từng môn học. v Phạm vi nghiên cứu của đề tài: hệ thống danh sách học sinh, danh sách môn học, điểm của từng môn học.
 5. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG v Sơ đồ chức năng của hệ thống Website Quản lý điểm Quản lý Cập nhật điểm Quản lý lớ p Quản lý môn học học sinh Thêm Thêm Thêm học môn học lớ p học sinh Xóa Xóa Xóa môn học lớ p học học sinh Sử a Sử a Sử a học môn học lớ p học sinh Sơ đồ chức năng của hệ thống
 6. PHÂN TÍCH Mô hình DFD mức ngử cảnh vClick icon to add table Yêu  c ầu  t hông  t in  điểm Danh  sác h  điểm 0 Khách Quản lý  Giáo viên điểm  học sinh  t iểu học Bảng  điểm Nhập  điểm Mô hình DFD mức ngử cảnh
 7. PHÂN TÍCH Mô hình DFD mức 1 vClick icon to add table Khách Nhập điểm Giáo viên Bảng 1 2 điểm Danh sách điểm Nhập điểm Xem điểm Điểm Mô hình DFD mức ngử cảnh www.themegallery. Company Logo
 8. PHÂN TÍCH Cơ sở dữ liệu vClick icon to add table ü Thiết kế cơ sở dữ liệu • MONHOC(MaMH, TenMH). • GIAOVIEN(MaGiaoVien, TenGiaoVien, ChucVu, TaiKhoan, MatKhau) • LOPHOC (MaLopHoc, TenLopHoc, MaGiaoVien, MaNamHoc) • HOCSINH (MaHocSinh, TenHocSinh, NgaySinh, DiaChi, GioiTinh, DanToc, MaLopHoc) • NAMHOC (MaNamHoc, TenNamHoc) • DIEM (MaHocSinh, MaMonHoc, DiemLan1, DiemLan2, DiemTongKet)
 9. PHÂN TÍCH v Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) Click icon to add table DiemLan2 MaNamHoc MaMH DiemLan1 TenNamHoc MaHocSinh DiemTongKet MaMH TenMH Môn học Có Điểm Năm học 1 n n 1 MaHocSinh Học sinh Có Có 1 TenHocSinh n n Có Lớ p học Dạy Giáo viên NgaySinh 1 n 1 DiaChi MaLopHoc TenLopHoc GioiTinh MaNamHoc MaLopHoc MaGiaoVien DanToc MaGiaoVien MatKhau TenGiaoVien TaiKhoan ChucVu
 10. DEMO v Một số yêu cầu cần thiết đối với hệ thống ü Netframework 4.0 trở lên. ü Microsoft SQL Server 2005.
 11.   KẾT LUẬN v Kết quả đạt được ­ Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. - Cơ bản chúng em đã xây dựng được một hệ thống mà trong đó ta có thể lưu trữ được thông tin điểm, học sinh, giáo viên, lớp học. - Vì chưa khảo sát thực tế được nhiều nên hệ thống không th ể tránh khỏi việc thiếu sót các chức năng khác của hệ thống. v Hạn chế ­ Các chức năng còn thô sơ. - Tốc độ sử lý tác vụ còn chậm, các dòng lệnh còn rờm rà và khó hiểu. v Hướng phát triển - Tăng tính hiệu quả - Tăng tính ổn định và tính bảo mật của website
 12. LOGO CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN Click to edit company slogan . ĐÃ LẮNG NGHE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2