intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập lớn: Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cho các thành viên trong gia đình

Chia sẻ: Cau Be | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

685
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập lớn: Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cho các thành viên trong gia đình trình bày về cơ sở lý luận chọn đề tài, công nghệ và thuật toán sử dụng, phân tích thiết kế bài toán, xây dựng chương trình minh họa, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn: Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cho các thành viên trong gia đình

Project I<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------------------------***-------------------------<br /> <br /> BÀI TẬP LỚN<br /> MÔN: PROJECT I<br /> Đề tài 15: Xây dựng hệ thống quản lý chi tiêu cho các thành viên trong gia đình<br /> Giảng viên hướng dẫn : TS Vũ Thị Hương Giang Th.S Nguyễn Ngọc Dũng<br /> <br /> Nhóm sinh viên thực hiện :<br /> <br /> Nhóm 3<br /> <br /> Sinh viên thực hiện :<br /> <br /> Trịnh Đình Hiếu Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Hoàng Anh<br /> <br /> 20111579 (nhóm trưởng) 20111186 20110025<br /> <br /> Hà Nội, 18 tháng 12 năm 2013<br /> Page | 1 Nhóm 3 – Lớp CNTT 2.4 K56 – MS 15<br /> <br /> Project I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................................................. 4 PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM ...................................................................................... 5 PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................................ 6 1) Sự cần thiết và vai trò của quản lí chi tiêu bằng phần mềm ....................................................... 6 1.1 1.2 1.3 2) Sự cần thiết của quản lí bằng máy tính ................................................................................. 6 Khái niệm và vai trò của phần mềm quản lí......................................................................... 6 Đặc điểm của phần mềm quản lí chi tiêu .............................................................................. 6<br /> <br /> Các phần mềm quản lí sẵn có ........................................................................................................ 6 2.1 Phần mềm miễn phí ..................................................................................................................... 6 2.2 Phần mềm có phí .......................................................................................................................... 6 2.3 Phần mềm việt hóa ....................................................................................................................... 6 Những khó khăn khi sử dụng phần mềm có sẵn .......................................................................... 6 3.1 Chi phí ........................................................................................................................................... 6 3.2 Cá nhân hóa chương trình .......................................................................................................... 7 Đặc tả yêu cầu bài toán ................................................................................................................... 7 4.1 4.2 Một số yêu cầu phần mềm phải có......................................................................................... 7 Ràng buộc logic ban đầu khi thực hiện bài toán .................................................................. 7 Biểu đồ use case tổng quan ..................................................................................................... 8 Biểu đồ use case phân rã......................................................................................................... 8<br /> <br /> 3)<br /> <br /> 4)<br /> <br /> 5)<br /> <br /> Biểu đồ use case ............................................................................................................................... 8 5.1 5.2<br /> <br /> 6)<br /> <br /> Đặc tả use case ............................................................................................................................... 11 6.1 Đặc tả Use Case thanh toán giao dịch (Payment Normal)...................................................... 11 6.2 Đặc tả Use Case tìm kiếm giao dịch theo khoảng thời gian (follow date)................................ 13 6.3 Đặc tả Use Case tìm kiếm thông tin giao dịch theo khoản tiền (follow money)................... 14 6.4 Đặc tả Use Case tìm kiếm theo thành viên (follow member) ............................................... 15<br /> <br /> 6.5 Đặc tả Use Case thêm giao dịch chi tiêu (add Outcome) ........................................................ 16 6.6 Đặc tả Use Case thêm thành viên (add user) ............................................................................ 18 PHẦN 2: CÔNG NGHỆ VÀ THUẬT TOÁN SỬ DỤNG...................................................................... 20 2.1) 2.2) Ứng dụng chạy trên máy tính .................................................................................................. 20 Công nghệ Java ......................................................................................................................... 20<br /> <br /> Page | 2 Nhóm 3 – Lớp CNTT 2.4 K56 – MS 15<br /> <br /> Project I 2.3) Cơ sở dữ liệu MySQL ............................................................................................................... 20 Thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................................................................ 22 Biểu đồ trình tự ......................................................................................................................... 26 Biểu đồ hoạt động...................................................................................................................... 30 Biểu đồ lớp ................................................................................................................................. 32 Thiết kế chi tiết một số lớp chính............................................................................................. 33<br /> <br /> PHẦN 3: PHÂN TÍCH THIẾT KÊ BÀI TOÁN .................................................................................... 22 3.1) 3.2) 3.3) 3.4) 3.5)<br /> <br /> PHẦN 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA....................................................................... 38 4.1) Kết quả chương trình minh họa ................................................................................................... 38 4.2) Giao diện chương trình minh họa ................................................................................................ 45 PHẦN 5: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM ........................................................ 54 5.1) Cấu hình hệ thống......................................................................................................................... 54 5.2) 5.3) Hướng dẫn cài đặt ..................................................................................................................... 54 Hướng dẫn sử dụng phần mềm................................................................................................ 57<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................................................... 58 LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................................ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................................ 59<br /> <br /> Page | 3 Nhóm 3 – Lớp CNTT 2.4 K56 – MS 15<br /> <br /> Project I<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Việc ứng dụng máy tính để quản lí thông tin đã phát triển mạnh ở các nước tiên tiến từ những thập niên trước. Tình hình nước ta hiện nay, máy tính ngày càng được sử dụng phổ biến trong cộng đồng, vấn đề áp dụng máy tính cũng như tin học để quản lí thông tin ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết trong xã hội và quá trình hôi nhập của Việt Nam với thế giới. Thông qua tìm hiểu trên diện rộng, chúng em nhận thấy: Xã hội càng ngày càng hiện đại, con người cũng bận rộn với công việc của mình nhiều hơn.Qua đó, họ dành ít thời gian cho việc quan lí thu chi của bản thân cũng như gia đình, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự thu chi của mọi người không được thống nhất, hợp lý gây thất thoát. Sau khi nhân được sự thống nhất giữa các thành viên, chúng em quyết định phân tích và thiết kế phần mềm Quản Lí Chi Tiêu dành cho gia đình. Đây cũng là lý do nhóm chúng em chọn đề tài này. Để hoàn thành được bài tập lớn này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến : Thầy cô hướng dẫn đề tài – TS Vũ Thị Hương Giang và Th.S Nguyễn Ngọc Dũng, giảng viên khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội – đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn chỉ giạy tận tình, cùng những nhận xét đánh giá đúng đắn để giúp chúng em hoàn thành được đề tài này.<br /> <br /> Hà Nội, 18 tháng 12 năm 2013 Nhóm 3, Lớp CNTT-TT 2.4 1.Trịnh Đình Hiếu 2.Nguyễn Đức Cảnh 3. Nguyễn Hoàng Anh<br /> <br /> Page | 4 Nhóm 3 – Lớp CNTT 2.4 K56 – MS 15<br /> <br /> Project I<br /> <br /> PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM<br /> Sau khi thống nhất các thành viên trong nhóm: Tuần 1-2 2-4 4–5 5–6 Trịnh Đình Hiếu Nghiên cứu nghiệp vụ - hoàn thành 80% Nghiên cứu cơ sở dữ liệu(MySQL) – hoàn thành 80% Tìm hiểu và sử dụng JDBC để kết nối Java – MySQL – hoàn thành 90% Thiết kế biểu đồ : use case, class, sequence, activity – hoàn thành 80% Code các lớp chức năng chương trình – hoàn thành 85% Chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình – hoàn thành 90% Hoàn thiện , đóng gói chương trình –hoàn thiện 90% Nguyễn Đức Cảnh Nghiên cứu nghiệp vụ - hoàn thành 80% Nghiên cứu cơ sở dữ liệu(MySQL) – hoàn thành 80% Tìm hiểu và sử dụng JDBC để kết nối Java – MySQL – hoàn thành 90% Thiết kế biểu đồ : use case, class, sequence, activity – hoàn thành 80% Hoàn thành cơ sở dữ liệu – hoàn thành 85% Viết báo cáo, slide – hoàn thành 90% Hoàn thiện báo cáo, slide – hoàn thiện 90% Nguyễn Hoàng Anh Nghiên cứu nghiệp vụ - hoàn thành 80% Nghiên cứu cơ sở dữ liệu(MySQL) – hoàn thành 80% Tìm hiểu và sử dụng JDBC để kết nối Java – MySQL – hoàn thành 90% Thiết kế biểu đồ : use case, class, sequence, activity – hoàn thành 80% Code giao diện chương trình – hoàn thành 85% Tự kiểm thử chương trình – hoàn thành 90% Kiểm thử nhóm 5 và biên bản báo cáo kiểm thử - hoàn thiện 90%<br /> <br /> 6 - 10<br /> <br /> 10 - 12<br /> <br /> 12 - 14<br /> <br /> Page | 5 Nhóm 3 – Lớp CNTT 2.4 K56 – MS 15<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2