intTypePromotion=1

Báo cáo bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn trên Access - GVHD. ThS. Lưu Thị Thu Thảo

Chia sẻ: HeniKen Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
680
lượt xem
162
download

Báo cáo bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn trên Access - GVHD. ThS. Lưu Thị Thu Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn trên Access trình bày về mô tả hệ thống, phân tích dưa liệu, thiết kế giao diện và cài đặt hệ thống, phương pháp phát triển hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn trên Access - GVHD. ThS. Lưu Thị Thu Thảo

LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677.525.178<br /> <br /> Facebook.com/trantuongtuan<br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG<br /> <br /> <br /> BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN<br /> HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS<br /> <br /> <br /> GVHD SINH VIÊN LỚP KHÓA<br /> <br /> : Ths.LƯU THỊ THẢO : NGUYỄN AN THUYÊN HỨA VĂN TUÂN : SP TOÁN TIN : K32<br /> <br /> Bắc Giang, Tháng 10 Năm 2014<br /> <br /> LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677.525.178<br /> <br /> Facebook.com/trantuongtuan<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG <br /> <br /> BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN<br /> HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS<br /> <br /> <br /> GVHD SINH VIÊN<br /> <br /> : Ths.LƯU THỊ THẢO : NGUYỄN AN THUYÊN HỨA VĂN TUÂN<br /> <br /> LỚP KHÓA<br /> <br /> : SP TOÁN TIN : K32<br /> <br /> Bắc Giang, Tháng 10 Năm 2014<br /> <br /> LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677.525.178<br /> <br /> Facebook.com/trantuongtuan<br /> <br /> NHẬN LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677.525.178<br /> https://www.facebook.com/trantuongtuan<br /> <br /> LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677.525.178<br /> <br /> Facebook.com/trantuongtuan<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> 1. Về thái độ, ý thức của sinh viên: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Về đạo đức, tác phong: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Về năng lực chuyên môn: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết luận : Nhận xét:…………………………………………………………………… Điểm: ……………………………………………….<br /> <br /> …………….., ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm ……<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> <br /> LÀM ĐỒ ÁN ACCESS 01677.525.178<br /> <br /> Facebook.com/trantuongtuan<br /> <br /> KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT<br /> CMND CSDL Chứng Minh Nhân Dân Cơ Sở Dữ Liệu<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> TT 1 2 Ký hiệu Bảng . Bảng . Bảng ….. Bảng ….. Tên bảng Trang . .<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ<br /> TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ký hiệu Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 1.10 Hình 1.11 Hình 1.12 Hình 1.13 Hình 1.14 Hình 1.15 Hình 1.16 Hình 1.17 Hình 1.18 Hình 1.19 Hình 1.20 Hình 1.21 Hình 1.22 Tên bảng Hình 1.1 Dữ liệu bảng khách hàng Hình 1.2 Dữ liệu bảng phòng Hình 1.3 Dữ liệu bảng dịch vụ Hình 1.4 Dữ liệu bảng sử dụng dịch vụ Hình 1.5 Relationships Hình 1.6 Giao diện chính Hình 1.7 Chức năng cập nhật Hình 1.8 Chức năng tìm kiếm Hình 1.9 Chức năng thanh toán Hình 1.10 Chức năng cập nhật dịch vụ Hình 1.11 Chức năng cập nhật thông tin khách hàng Hình 1.12 Chức năng cập nhật phòng Hình 1.13 Bảng Chi Tiết Dịch Vụ Hình 1.14 Quản lý phòng còn trống Hình 1.15 Form chính Hình 1.16 Tìm kiếm khách hàng Hình 1.17 Tìm kiếm phòng Hình 1.18 Quản lý thông tin khách hàng Hình 1.19 Thông tin phòng Hình 1.20 Thông tin thanh toán Hình 1.21 Hóa đơn chi tiết Hình 1.22 Một số Macros Trang 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 13 14 13 13 14 14 15 15 16 17<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2