intTypePromotion=4
ADSENSE

Giao diện chương trình quản lý khách sạn

Xem 1-8 trên 8 kết quả Giao diện chương trình quản lý khách sạn
 • Báo cáo bài tập lớn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access: Xây dựng chương trình quản lý khách sạn trên Access trình bày về mô tả hệ thống, phân tích dưa liệu, thiết kế giao diện và cài đặt hệ thống, phương pháp phát triển hệ thống.

  pdf27p trantuongtuan 07-10-2014 630 161   Download

 • Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống - khách sạn Cầu Giấy gồm có 3 phần trình bày về khảo sát hệ thống thông tin quản lí khách sạn Cầu Giấy; phân tích thiết kế hệ thống khách sạn Cầu Giấy; kết thúc chương trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí khách sạn Cầu Giấy.

   

  doc84p quangvinh66688 29-04-2015 165 47   Download

 • Chương 5: Phục vụ khách lưu trú I. Dịch vụ bưu điện Địch vụ điện thoại: Ngày nay Điện thoại được coi là phương tiện liên lạc thuận tiện nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Vì vậy dịch vụ điện thoại trong khách sạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phục vụ khách (gọi ra ngoài và nhận điện thoại từ ngoài vào giúp khách_)

  pdf38p songsongcuoc 09-06-2011 192 81   Download

 • Chương 7 Giai đoạn kiểm thử chấp nhận thuộc bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin trình bày về nhằm có được một xác nhận bằng văn bản từ phía người sử dụng rằng ê kíp dự án đã giao nộp sản phẩm như đã giao kèo, trình diễn cho khách hàng, người sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống.

  pdf17p thick_12 12-07-2014 101 23   Download

 • Kiểm soát quá trình bằng hiệu lực thống kê Mỗi sản phẩm nhìn chung được sản xuất bởi một quy trình sản xuất, và để sản phẩm có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng thì quy trình sản xuất phải ổn định.

  pdf0p littleduck801 17-08-2011 132 40   Download

 • Mỗi sản phẩm nhìn chung được sản xuất bởi một quy trình sản xuất, và để sản phẩm có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng thì quy trình sản xuất phải ổn định.

  pdf20p littleduck801 17-08-2011 76 25   Download

 • Tổng quan về Marketing thương mại điện tử Chương 2: Hành vi khách hàng điện tử Chương 3: Quản trị tri thức Marketing điện tử Chương 4:Marketing là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì sẽ không bán ra được, từ đó sẽ không có lãi. Mà nếu vậy, thì sản xuất sẽ trở thành không sinh lợi. Do đó, định...

  pdf52p lavie1 19-07-2011 145 23   Download

 • Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề lớn trong lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như trong thực tiễn khi các nước thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin thì thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản là một tất yếu khách quan, và có hai con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  doc11p closeup244 18-12-2010 930 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao diện chương trình quản lý khách sạn
p_strCode=giaodienchuongtrinhquanlykhachsan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2