intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo môn cấu trúc dữ liệu - Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa

Chia sẻ: Thevan36 Thevan36 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
140
lượt xem
47
download

Báo cáo môn cấu trúc dữ liệu - Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Báo cáo môn cấu trúc dữ liệu - Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo môn cấu trúc dữ liệu - Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa

 1. Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khoa công nghệ thông tin o0o Môn: Xây dựng phần mềm hướng đối tượng Đề tài: Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa Họ tên: Nguyễn Hoàng Hải Đăng GVHD: Trần Minh Triết MSSV: 02HC319
 2. Mục lục----------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 3:Thiết kế 3.1 Thiết kế dữ liệu 3.2 Thiết kế giao diện 3.3 Thiết kế xử lý Chương 4: Cài đặt và thử nghiệm Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
 3. 3.1 Thiết kế dữ liệu Bảng tham số: Mã TS Tên tham số Kiểu Giá trị Trạng thái DL 1 SoNguoiChoi int 4 Sử dụng 2 GiaTriRaQuan1 int 1 Sử dụng 3 GiaTriRaQuan2 int 6 Sử dụng 4 GiaTriVeDich1 int 1 Sử dụng 5 GiaTriVeDich2 int 6 Sử dụng 6 SoXiNgau int 1 Sử dụng 7 HinhBanCo String Sử dụng 3.2 Thiết kế giao diện Giao diện Xử lý chính: (3) (1) (2) (4) (0) Nội dung xử lý Màn hình Xử lý chính: - Biến cố (0) xảy ra khi màn hình Xử lý chính sắp hiển thị, bao gồm: + Load thông tin bàn cờ default ,Load hình bàn cờ, Load hình xí ngầu. + Vô hiệu hoá nút đổ xí ngầu. - Biến cố (1) xảy ra khi nhấn nút SapBanCo, bao gồm: + Đọc thông tin bàn cờ (tuỳ chọn ) và hiển thị các quân cờ lên màn hình. + Vô hiệu hoá nút SapBanCo. - Biến cố (2) xảy ra khi nhấn nút TuyChọn , bao gồm: + Load màn hình tuỳ chọn ( chọn số người chơi, số xí ngầu, giá trị ra quân, giá trị về đích, đổi hình bàn cờ). - Biến cố (3) xảy ra khi nhấn nút DoXiNgau, bao gồm: + Hiển thị hình xí ngầu tương ứng với mỗi lần đổ. - Biến cố (4) xảy ra khi nhấn nút Thoat, bao gồm: + Thoát khỏi màn hình Xử lý chính.
 4. Giao diện Tuy Chon hình bàn cờ: (0) (1) (2) Nội dung xử lý Màn hình chọn hình bàn cờ: - Biến cố (0) xảy ra khi màn hình sắp hiển thị, baogồm: + Load hình bàn cờ mặc định - Biến cố (1) xảy ra khi chọn nút Thay Doi, bao gồm: + Mở hộp thoại chọn file hình - Biến cố (2) xảy ra khi chọn nút Ap Dung, bao gồm: + Lưu file hình đã chọn Giao diện Tuy Chon người chơi:
 5. (0) (2) (1) (3) Nội dung xử lý màn hình Tuy Chon người chơi: - Biến cố (0) xảy ra khi màn hình sắp hiển thị, baogồm: + Load dữ liệu vào cmbNguoiChoi,cmbSoQuan,checkbox,.. - Biến cố (1) xảy ra khi check vào checkbox - Biến cố (2) xảy ra khi click vào cmbBox(chọn số người chơi,chọn số quân trong mỗi màu cờ. - Biến cố (3) xảy ra khi chọn nút Ap Dung, bao gồm: + Lưu các lựa chọn 3.3 Thiết kế xử lý Sơ đồ Sequence cho Màn hình Xử lý chính:
 6. Sơ đồ Sequence cho Màn hình Xử lý chính: :frXuLyChinh :BCCtrl :BCInfo :TCCtrl :TCInfo :UserCtrl :UserInfo :QCCtrl :QCInfo :XNCtrl :XNInfo //Tùy chọn //Lấy thông tin tùy chọn //Sắp bàn cờ //Lấy info tùy chọn //Đọc thông tin tùy chọn //Lấy info bàn cờ //Lấy Info User //Đọc Info User //Xử lý bàn cờ //Load Bàn cờ //Lấy Info Quân cờ //Đọc Info Quân cờ //Lấy Info Xí ngầu //Lấy Info Xí ngầu //Load Xí ngầu //Load Hình bàn cờ //Đổ Xí ngầu //Lưu Info Xí ngầu //Xin ra quân //Lấy Info quân cờ //Đọc Info Quân cờ //Thực hiện nước đi //Đọc Info Quân cờ //Thoát Bàn cờ
 7. Sơ đồ Sequence cho Màn hình tùy chọn Người chơi: :frTCNguoiChoi :TCCtrl :TCInfo //Tùy chọn Click() //Load default //Thông tin tùy chọn default //Chọn số người chơi Số người chơi:4 //Chọn số quân mỗi chuồng Người chơi ưu tiên:1 Số quân cờ mỗi chuồng:4 //Chọn Người ưu tiên //Nhập tên người chơi //Áp dụng Click() //Lưu tùy chọn
 8. Sơ đồ Sequence cho Màn hình tùy chọn hình bàn cờ: :frTCHinhBC :TCCtrl :TCInfo //Tùy chọn Click() // Load hình baøn // Lấy hình baøn cờ default cờ default //Thay đổi hình BC Mở hộp thoại cho //Áp dụng Click() //Lưu đường dẫn hình BC phép chọn hình thích hợp.
 9. Chương 4: Cài đặt và thử nghiệm Môi trường Visual Studio.Net Ngôn ngữ lập trình C# Hầu hết các chức năng Chương 5: Kết luận và hướng phát triển Các chức năng đã cài: - Sắp bàn cờ - Đổ xí ngầu - Đi ngựa - Xử lý nước đi - Xin ra quân - Thay đổi quy định Chưa có hướng phát triển cụ thể

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản