Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt về công tác tổ chức cán bộ

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

555
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tóm tắt về công tác tổ chức cán bộ Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN mở rộng lần thứ 6 khoá XII

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt về công tác tổ chức cán bộ

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------- ********** Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2005 BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN mở rộng lần thứ 6 khoá XII I. Kết quả công tác tổ chức cán bộ năm 2005. 1/ Công tác tổ chức: -Quyết định thành lập 06 Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố và 3 công đoàn công ty Viễn thông trên cơ sở tổ chức lại 3 tỉnh Cần Thơ- Đắc Lắc- Lai Châu; nâng cấp 02 công đoàn cơ sở thành công đoàn cấp trên cơ sở, thành lập mới 10 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở; chuyển đổi tên gọi 16 công đoàn cơ sở thành công đoàn công ty cổ phần; chỉ đạo10 công đoàn cấp trên cơ sở với trên 1.100 công đoàn cơ sở đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. -Kiện toàn cán bộ cụm công đoàn, chỉ đạo 20 cụm công đoàn sinh hoạt và tổ chức các hoạt động theo nội dung hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN -Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh từ ngành đến cơ sở; chỉ đạo xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đạt kết quả tốt, có trên 90% số công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh. -Nghiên cứu xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công đoàn BĐVN trình Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN xem xét phê duyệt. 2/ Công tác cán bộ: -Bầu bổ sung các chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn BĐVN; chỉ đạo bầu bổ sung và công nhận Ban Chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở của 34 đơn vị. -Thực hiện chuyển xếp lương mới và nâng bậc lương cho 131 cán bộ chuyên trách công đoàn; giải quyết thủ tục và chế độ chính sách cho 11 đồng chí chuyển công tác, nghỉ chế độ hưu trí. Trình Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN quyết định tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 599 cán bộ công đoàn các cấp. 3/ Quản lý và phát triển đoàn viên: -Thực hiện chương trình phát triển 15.000 đoàn viên trong cả nhiệm kỳ 2003-2008 của Công đoàn BĐVN, năm 2005 Công đoàn các đơn vị trong ngành đã kết nạp được 3.150 đoàn viên mới; bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 1.500 Đảng viên mới. 1
  2. -Cấp phát 6.500 thẻ đoàn viên thuộc 34 công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc, từng bước đưa công tác quản lý đoàn viên đi vào nề nếp. 4/ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn: -Công đoàn ngành đã tích cực tham gia với chuyên môn về công tác đào tạo đội ngũ CNVC; đồng thời chọn cử 36 người đi học Đại học và Đại học phần công đoàn; trên 600 người tham dự các lớp tập huấn cấp ngành và chương trình hợp tác với UNI-APRO. -Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ 6 chuyên đề hoạt động của Công đoàn BĐVN cho trên 2000 cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên. II. Những nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ năm 2006. 1/ Tổ chức triển khai đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công đoàn BĐVN đã được Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN phê duyệt tại văn bản số 41/TLĐ ngày 09/01/2006, gồm các nội dung chủ yếu sau: -Quyết định thành lập, chuyển đổi, sắp xếp kiện toàn lại các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Công đoàn BĐVN; công đoàn cơ sở thành viên và bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở theo cơ cấu tổ chức tại phụ lục số 1 và số 2 kèm theo đề án. -Tham gia với chuyên môn sắp xếp điều chuyển nhân sự của đơn vị theo đề án tổ chức Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các Tổng công ty; đồng thời chủ động chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở mới thành lập và tổ chức lại theo mô hình cơ cấu tổ chức đã được sắp xếp, kiện toàn. -Nghiên cứu xây dựng bổ sung sửa đổi quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra của Công đoàn các cấp mới được thành lập, chuyển đổi, sắp xếp kiện toàn lại. Xây dựng phương án tổ chức lại các cụm công đoàn cho phù hợp với mô hình tổ chức mới. -Xây dnựg và ban hành quy chế tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ chuyên trách, phân cấp về quản lý tổ chức cán bộ; quy định phân cấp về quản lý các nguồn quỹ và thực hiện chính sách xã hội; phân cấp về công tác thi đua khen thưởng; quản lý thu chi tài chính công đoàn. -Tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết định thành lập Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn các Tổng công ty, công đoàn cơ sở theo cơ cấu của đề án; đảm bảo tính kế thừa ổn định và phát triển của Công đoàn BĐVN. -Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN lần thứ 7 khoá XII, để kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN cho phù hợp với đề án và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 2/ Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên: -Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn BĐVN và trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở còn lại tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn của Công đoàn BĐVN. Quyết định chuyển đổi tên gọi của Công đoàn các cơ sở trực thuộc cho phù hợp với chuyển đổi tổ chức của chuyên môn. 2
  3. -Hoàn thiện lại bộ bài giảng tập huấn, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2006 gồm các chương trình như: mở lớp đại học phần công đoàn, các lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cấp ngành, cấp trên cơ sở và cơ sở, hợp tác với UNI-APR0 mở các lớp đào tạo theo phương pháp tích cực. -Đẩy mạnh chương trình phát triển 15.000 đoàn viên của cả nhiệm kỳ 2003-2008, năm 2006 phấn đấu phát triển từ 3000 đoàn viên mới trở lên. Làm tốt công tác phát thẻ đoàn viên, quản lý đoàn viên theo quy định. -Xây dựng bổ sung sửa đổi quy chế phối hợp làm việc giữa công đoàn với chuyên môn và đoàn thể đồng cấp; quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa công đoàn Ngành với Liên đoàn lao động địa phương và công đoàn Ngành Trung ương theo chỉ đạo của Tổng liên đoàn LĐVN. -Thực hiện tốt công tác quản lý về hồ sơ đối với cán bộ công đoàn các cấp, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn, tiếp tục trình Tổng liên đoàn xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Làm tốt công tác thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo định kỳ. -Xây dựng bổ sung sửa đổi tiêu chuẩn, bảng điểm đánh giá công đoàn cơ sở vững mạnh cho phù hợp với chuyển đổi tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế phân cấp của Công đoàn BĐVN. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BĐVN 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2