intTypePromotion=1

bệnh tiểu đường - cách phát hiện và điều trị bệnh: phần 1

Chia sẻ: Vi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
36
lượt xem
3
download

bệnh tiểu đường - cách phát hiện và điều trị bệnh: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bệnh tiểu đường - cách phát hiện và điều trị bệnh: phần 1 trình bày các nội dung về đại cương bệnh đái tháo đường, cách phát hiện bệnh tiểu đường, biến chứng của bệnh tiểu đường, các yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bệnh tiểu đường - cách phát hiện và điều trị bệnh: phần 1

ns. HẠCH MINH<br /> <br /> CÁCH PHÁT HIỆN<br /> VÀ ĐIỂU TRI BÊNH<br /> <br /> Nhaxuátbán<br /> Lao òong<br /> <br /> íM l.<br /> <br /> „<br /> , ,, , „ ,<br /> Công Ty Sách Panda<br /> <br /> TỂiéưởNG<br /> CÁCH PHÁT HIỆN<br /> VÀ ĐIỂU TRI BÊNH<br /> <br /> P and abooks luôn m on g m u ốn n h ận đ ư ợ c ý kiến đ óng g óp củ a quý<br /> đ ộ c giả đ ế cá c sản p h ẩm n gày càn g hoàn ữiiện hcm<br /> M ọi góp ý v ẽ sách, b ản thảo, b ản d ịch xừi vui lòng liên hệ em ail;<br /> su p p o rt@ > p a n d a b o o k s .v n<br /> <br /> BỆNH TIỂU ĐƯỜNG - CÁCH PHÁT HIỆN<br /> VÀ ĐIỂU TRỊ BỆNH<br /> Bản quyền tiếng Việt thuộc C ông ty TN H H Sách Panda<br /> Bản quyến lác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bán, sao chụp, phân phôi<br /> dưói dạng in âh, hoặc văn bàn điện tứ, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet<br /> mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH Sách Panda là phạm<br /> pháp và phải chịu truy tố trước pháp luật, đổng thời làm tốn hại đến quyễh lợi cùa<br /> công ty và tác giá.<br /> Chi mua bán bản ứi hợp pháp.<br /> <br /> BS. BẠCH MINH<br /> <br /> TỂIÌNTỜNG<br /> CÁCH PHÁT HIỆN<br /> VÀ ĐIỂU TRỊ BỆNH<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG<br /> <br /> Phần 1<br /> ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH<br /> Ì)ÁI THÁO ĐƯỜNG<br /> GIỚI THIỆU VỀ TUYẾN TỤY<br /> Tuyôn tụy và các hormon tu}^ến tụy<br /> <br /> Tuyến tụy hay tụy tạng (pancreas) đưỢc cấu<br /> tạo từ hai loại tổ chức:<br /> Phần ngoại tiết gồm các túi tuyến tụy (acini)<br /> tiết dịch tụy theo ô"ng dẫn tụy đổ vào tá tràng.<br /> Phần nội tiết gồm các đảo tụy (hay các đảo<br /> Langerhans; islets of Langerhans) tiết hormon (đi<br /> trực tiếp vào máu) trong đó có hai hormon quan<br /> ữọng là insulin và glucagon.<br /> Tuyến tụy của người có đến hàng triệu đảo<br /> Langerhans nằm xen kẽ với các túi tuyến tiết dịch<br /> tụy. Đường kính các đảo tụy chỉ đưỢc tính bằng<br /> C Á C H PHÁ T H IỆ N VÀ D IỄ U TRỊ B Ệ S H<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2