Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bí quyết giao tiếp hiệu quả

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

787
lượt xem
380
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những bí quyết để trở thành một người giao tiếp tốt là “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Hãy luôn dừng một chút trứơc khi đưa ra câu trả lời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết giao tiếp hiệu quả

  1. BÍ QUY T GIAO TI P HI U QU D ng m t chút r i hãy tr l i! M t trong nh ng bí quy t ñ tr thành m t ngư i giao ti p t t là “u n lư i 7 l n trư c khi nói”. Hãy luôn d ng m t chút tr ơc khi ñưa ra câu tr l i. M t kho ng d ng ng n (t 3 ñ n 5 giây) s mang l i cho b n c ba l i ích sau: Th nh t, b n tránh ñư c hành ñ ng khi m nhã là ng t l i c a ngư i ñang trò chuy n khi h ch mu n ngh l y hơi m t chút trư c khi ti p t c nói. Th hai, v i vi c không chen ngang vào cu c trò chuy n, b n th hi n mình suy nghĩ nghiêm túc trư c nh ng l i nói c a ngư i ñ i di n. Th ba, b n s l ng nghe ngư i ñang trò chuy n t t hơn. Nh v y, nh ng l i nói c a h s ng m sâu vào tâm trí b n và b n s hi u rõ ñi u h ñang nói. V i m t kho ng d ng ng n trư c khi tr l i, b n th hi n mình là m t ngư i bi t cách giao ti p. ð t câu h i khi c n M t cách n a ñ tr thành m t ngư i giao ti p t t là ñ t câu h i ñ làm rõ v n ñ . ð ng bao gi t cho mình ñã hi u h t nh ng gì ngư i khác ñang nói hay mu n nói. Hãy h i: “Ý b n mu n nói gì?” n u b n chưa hi u rõ ñi u h trình bày. Ngư i trò chuy n v i b n khó lòng mà t ch i tr l i câu h i này. Khi b n h i “Ý b n mu n nói gì?”, m i ngư i s gi i thích ý h rõ ràng hơn. D a vào ñó, b n có th h i ti p nh ng câu h i m khác và khi n cu c trò chuy n ñư c ti p n i m t cách li n m ch. Nh c l i và ng n g n hơn Bí quy t th ba ñ tr thành m t ngư i giao ti p t t là nh c l i l i c a ngư i trò chuy n v i b n m t cách ng n g n hơn và b ng ngôn t c a chính b n. Sau khi g t ñ u và cư i, b n có th nói: “ð xem tôi có hi u ñúng ý b n không. B n mu n nói là …”
  2. Nh c l i l i ngư i khác nói m t cách ng n g n hơn th hi n b n ñang th t s chú tâm và n l c ñ hi u ý nghĩ hay c m xúc c a h . ði u tuy t di u là khi b n bi t cách l ng nghe, m i ngư i s th y b n th t cu n hút. H s mu n ti p xúc v i b n vì h c m th y tho i mái và vui v khi có b n bên c nh. Luôn luôn l ng nghe S dĩ l ng nghe là m t công c h u hi u trong vi c phát tri n k năng và ngh thu t giao ti p vì nó giúp b n xây d ng lòng tin. B n càng l ng nghe ngư i khác chăm chú, ngư i ta càng tin tư ng b n hơn. Ngoài ra, l ng nghe cũng góp ph n làm ngư i ñ i di n c m th y ñư c tôn tr ng hơn. Cu i cùng, l ng nghe giúp rèn luy n tính k lu t c a con ngư i. Do trí óc c a b n có th x lý t ng t cñ 500 – 600 t m t phút, và m i ngư i ch có th nói t c ñ 100 - 150 t m t phút nên b n s ph i n l c nhi u m i có th duy trì s t p trung khi l ng nghe nh ng l i ngư i khác nói. N u b n không luy n tính k lu t trong giao ti p, trí óc c a b n s nhanh chóng “phiêu du” nơi khác. Rèn luy n k năng l ng nghe chính là m t cách hay ñ b n phát tri n tính cách và nhân cách c a chính b n. Bài t p dành cho b n ðây là hai bài t p b n có th th c hi n ngay ñ luy n k năng giao ti p: - ð u tiên, hãy t p thói quen luôn d ng 3 ñ n 5 giây sau khi nghe ngư i khác nói r i hãy tr l i. - Th hai, hãy luôn h i “Ý b n mu n nói gì?” n u b n chưa hi u rõ nh ng ñi u m i ngư i nói. Vi c này s giúp b n l ng nghe h t t hơn. Brian Tracy (Trích t http://advice.vietnamworks.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2