Biên bản đánh giá công việc

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
368
lượt xem
122
download

Biên bản đánh giá công việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biên bản đánh giá công việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản đánh giá công việc

  1. Mã tài liệu: NS – 14 – BM03 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Ngày ban hành: BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Người đánh giá:……………………………… Người đánh giá ký tên Quản lý ký tên Chức danh:…………………………………… Thời Nội dung công việc được đánh giá Tiêu chuẩn/quy Người liên quan Người liên quan Điểm Tiêu chí gian trình liên quan ký tên trừ ĐG
Đồng bộ tài khoản