intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BÁO CÁO CHỈ TIÊU TỔNG HỢP CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
438
lượt xem
39
download

BIỂU MẪU "BÁO CÁO CHỈ TIÊU TỔNG HỢP CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo chỉ tiêu tổng hợp cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO CHỈ TIÊU TỔNG HỢP CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC "

  1. Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BÁO CÁO CHỈ TIÊU TỔNG HỢP CỔ PHẦN HOÁ BCĐ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP (TÊN DOANH NGHIỆP) DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TỔNG SỐ GHI CHÚ 1 Vốn điều lệ Đồng a) Tỷ lệ cổ phần của nhà nước % b) Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động % c) Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp % Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh 2 Đồng nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người 3 Cổ phần lao động trong doanh nghiệp a) Tổng giá trị được ưu đãi Đồng b) Tỷ trọng so với tổng vốn nhà nước % Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị 4 Người doanh nghiệp cổ phần hóa a) Số lao động sẽ chuyển sang công ty cổ phần Người b) Số lao động không bố trí được việc làm Người c) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động Người 5 Kinh phí chi trả cho lao động dôi dư Đồng a) Từ nguồn của doanh nghiệp Đồng b) Từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Đồng Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm 6 Đồng theo Bộ luật Lao động Ngày….…tháng……năm 20..… NGƯỜI LẬP BIỂU TM. BAN CHỈ ĐẠO (Ký, ghi rõ họ tên) CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2