intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
275
lượt xem
27
download

BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ theo Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17"

  1. Phụ lục 17. Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng.....năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: STT LOẠI SỐ GIÁ THỊ TỔNG GIÁ TỶ LỆ %/TỔNG LƯỢNG TRƯỜNG TRỊ GIÁ TRỊ TÀI HOẶC GIÁ SẢN RÒNG TRỊ HỢP LÝ CỦA QUỸ CUỐI THÁNG I Cổ phiếu niêm yết 1 2 Tổng II Cổ phiếu không niêm yết 1 2 Tổng Tổng các loại cổ phiếu III Trái phiếu 1 2 Tổng IV Các loại chứng khoán khác 1 2 Tổng Tổng các loại chứng khoán V Các tài sản khác 1 2 Tổng VI Tiền 1 Tiền mặt 2 TGNH Tổng VII Tổng giá trị danh mục (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc
  2. Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2