intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
442
lượt xem
25
download

Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài"

  1. Mẫu 1.9 CS BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200. . BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG 1. Tên đề tài :........................................................................................................................ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2. Mã số : ............................................................................................................................. 3. Chủ nhiệm đề tài :........................................................................................................... 4. Cơ quan chủ trì đề tài :.................................................................................................... 5. Họ và tên, chức trách thành viên đoàn kiểm tra :............................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 6. Các nội dung, kết quả, sản phẩm nghiên cứu đã đạt được :......................................... ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 7. Đánh giá tiến độ, nội dung, kết quả, sản phẩm đạt được, kinh phí đã nhận và quyết toán, công việc phải hoàn thành trong thời gian tới so với Thuyết minh đề tài và Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 8. Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì :..................................................... ................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. 9. Kết luận của đoàn kiểm tra :........................................................................................... ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Xác nhận của cơ quan Chủ nhiệm đề tài TM Đoàn kiểm tra chủ trì đề tài (ký, họ tên) Trưởng đoàn (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên)
  2. Mẫu 1.9 CS
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2