Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1.336
lượt xem
169
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH có hai thành viên trở lên theo phụ lục II-1 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN "

  1. Phụ lục II-1 DA N H S Á C H T H À N H V I Ê N C Ô N G T Y T R Á C H N H I Ệ M H Ữ U H Ạ N C Ó H A I T H À N H V I Ê N T R Ở L Ê N Số, ngày, Vốn góp cơ quan Nơi đăng ký cấp CMND hộ khẩu hoặc hộ Ngày, Chỗ ở thường trú Phầ Sở Loại tài Thời Chữ ký tháng, hiện chiếu đối n hữu sản, số điểm của TT Tên Giới Quốc Dân đối với cá với cá năm tại đối nhân hoặc địa vốn vốn lượng, giá góp vốn thành thành sinh đối tính tịch tộc với nhân, hoặc viên chỉ trụ sở góp (%) trị tài sản viên với thành Giấy chứng chính đối với góp vốn thành viên là nhận tổ chức ĐKKD đối viên là cá nhân cá nhân với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2