intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Đề án xây dựng ban chấp hành chi Đoàn"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.141
lượt xem
123
download

Biểu mẫu " Đề án xây dựng ban chấp hành chi Đoàn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Đề án xây dựng ban chấp hành chi Đoàn"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đề án xây dựng ban chấp hành chi Đoàn"

  1. Đây là bản mẫu. đề nghị các chi đoàn chình sử cho phù hợp với đơn ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH vị mình BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 ________________________________________________________ Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. ĐỀ ÁN Xây dựng Ban Chấp hành Chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 trường CĐSP Bình Dương (Nhiệm kỳ 2007 - 2008) Ban Chấp hành chi đoàn KTCN - Vật lý 3 trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương Nhiệm kỳ 2007 – 2008 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn KTCN - Vật lý 3 trong nhiệm kỳ 2007 - 2008. Để đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới, việc xây dựng Ban Chấp hành chi đoàn KTCN - Vật lý 3 phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng của Đoàn trường, thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ và quy định của Điều lệ Đoàn. - Căn cứ vào Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; - Căn cứ vào Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn của Đoàn trường CĐSP Bình Dương; - Căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương; - Căn cứ kết quả cuộc họp BCH ngày ……… và kết quả thăm dò ý kiến qua phiếu do BCH Chi đoàn tổ chức; - Căn cứ vào phẩm chất, năng lực của cán bộ, đoàn viên; BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 lập Đề án xây dựng Ban Chấp hành chi đoàn Nhiệm kỳ 2007 - 2008; xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường CĐSP Bình Dương và trình trước Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương Nhiệm kỳ 2007 - 2008 quyết định. I. YÊU CẦU LỰA CHỌN NHÂN SỰ XÂY DỰNG BCH CHI ĐOÀN. - Xây dựng BCH chi đoàn KTCN - Vật lý 3 có phẩm chất chính trị vững vàng; đủ năng lực và uy tín; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động nhằm lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn đạt kết quả cao. - Đảm bảo cơ cấu hợp lý, thiết thực, gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. - Đáp ứng yêu cầu kế thừa và phát triển, đồng thời đảm bảo sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong suốt nhiệm kỳ. - Tuổi đời bình quân không quá 22. - Tỷ lệ nữ thấp nhất là 50%. 1
  2. II. TIÊU CHUẨN ỦY VIÊN BCH CHI ĐOÀN. - Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên XHCN của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. - Có trình độ và năng lực tham gia các quyết định của BCH; đồng thời có khả năng tổ chức thực hiện, làm việc có hiệu quả. - Có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, thẳng thắn, có lối sống trong sáng, lành mạnh. - Có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh niên và được cán bộ, ĐVTN trong chi đoàn tín nhiệm. - Về năng lực chuyên môn : Điểm học lực và rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên. III. DỰ KIẾN VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU BCH NHIỆM KỲ 2007 - 2008. 1. Ban Chấp hành. Gồm ……. đ/c, trong đó : ……..Nam; …….Nữ (Có danh sách trích ngang kèm theo). 2. Các chức vụ chủ chốt. - Bí thư : 1 đ/c. - Phó bí thư : 1 đ/c (Có sơ yếu lý lịch kèm theo) Trên đây là Đề án xây dựng BCH Chi Đoàn KTCN - Vật lý 3 trường CĐSP Bình Dương Nhiệm kỳ 2007 - 2008, BCH Chi Đoàn Nhiệm kỳ 2006 - 2007 trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 xem xét và quyết định. Duyệt của Đoàn Trường Duyệt của Khoa TM. BCH CHI ĐOÀN TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG Trưởng khoa Bí thư Bí thư 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2