intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Đề nghị thành lập hội đồng "

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
489
lượt xem
33
download

Biểu mẫu " Đề nghị thành lập hội đồng "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Đề nghị thành lập hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đề nghị thành lập hội đồng "

  1. Mẫu TC.02 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / V/v Đề nghị thành lập Hội đồng TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2009 Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ năm Kính gửi : – Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ; – Phòng KHCN – SĐH. Khoa kính đề nghị Hội đồng KH&ĐT Trường ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ Tên đề tài : Chủ nhiệm đề tài: gồm các thành viên Hội đồng như sau : STT Chức danh, họ tên Chức vụ, đơn vị Chuyên môn công tác Chức vụ Hội đồng 1 Chủ tịch 2 Thư kí Phản biện (ngoài 3 Trường) Phản biện (ngoài 4 Trường) 5 Phản biện 6 Uỷ viên (ngoài Trường) 7 Uỷ viên Trân trọng cảm ơn. KHOA Nơi nhận : – Như trên ; – Lưu : Văn phòng. .......................... Ghi chú : thành viên đề nghị tham gia Hội đồng ít nhất là 07 người, trong đó ít nhất 02 người ngoài đơn vị đề nghị làm Phản biện.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2