Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu "Giải trình khai bổ sung, khai điều chỉnh"

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2.358
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số .............. kỳ tính thuế............... ngày kê khai ................) Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu "Giải trình khai bổ sung, khai điều chỉnh"

  1. Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14/6/2007 của Bộ Tài chính Độc lập – Tự do - Hạnh phúc GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ............mẫu số .............. kỳ tính thuế............... ngày kê khai ................) Tên người nộp thuế: ...................................................................................................... Mã số thuế: ..................................................................................................................... Địa chỉ: ........................................................................................................................... Quận/huyện............................................. Tỉnh/Thành phố.............................................. Điện thoại ................................ Fax................................Email........................................ A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Chênh lệch giữa số Mã số Số đã kê Số điều STT Chỉ tiêu điều chỉnh điều chỉnh chỉ tiêu khai chỉnh với số đã kê khai (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp 1 ........... 2 ... II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp 1 .... 2 ... ... III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -) B. Tính số tiền phạt chậm nộp: 1. Số ngày chậm nộp: ........................................................................................................... 2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%): ......... C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm: ............................................................................................................................................... ...................., ngày...... tháng...... năm....... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  2. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2