intTypePromotion=1

BM.YT.27. - Bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh thiết bị y tế

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
169
lượt xem
18
download

BM.YT.27. - Bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh thiết bị y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.27. - bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh thiết bị y tế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.YT.27. - Bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh thiết bị y tế

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH TTBYT Họ tên chủ cơ sở (hoặc người phụ trách chuyên môn):........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................ Trình độ chuyên môn :............................................................................................. Tên cơ sở hành nghề: .............................................................................................. Địa chỉ cơ sở hành nghề: ......................................................................................... ..................................... .............................................................................................. Phạm vi hành nghề: ................................................................................................ Để thực hiện tốt các quy định hành nghề trang thiết bị y tế. Tôi đã nghiên cứu Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật dược số 34/2005/QH11, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2007/TT-BYT, Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ y tế. Các văn bản hướng dẫn, các quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế hiện hành. Tôi xin cam kết thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định trên trong quá trình hoạt động hành nghề kinh doanh trang thiết bị y tế. ........... Ngày ....... .tháng........ năm 200..... Người phụ trách Chuyên môn (Ký , ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2