intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Chia sẻ: Zhu Zhengting | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

13
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án)” là tài liệu luyện thi Hóa học hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 9. Cùng tham khảo và tải về đề thi để ôn tập kiến thức, rèn luyện nâng cao khả năng giải đề thi để chuẩn bị thật tốt cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới nhé. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Hóa Học Lớp 9 Năm 2020-2021 (Có đáp án)

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Trường THCS Bùi Thị Xuân

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 điểm)

Câu 1.(2,0đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng:

1. Chất nào sau đây làm quỳ tím hoá xanh?

A. CuSO4                  B. Ca(OH)2                   C. H2SO4                   D. FeCl3

2. Dãy kim loại nào sau đây không có phản ứng với dung dịch muối CuSO4?

A. Fe; Zn; Na                                                       B. Ba; Mg; Zn

C. Cu; Ag; Au.                                                      D. Fe; Al; Pb

3. Để khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật. Người ta có thể dùng chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2                   B.NaOH                   C. NaCl                   D. KNO3

4. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi là:

A. Không cần điều kiện.                                                       B. Sản phẩm phải có chất dễ bay hơi.

C. Sản phẩm phải có chất kết tủa.                                       D. Sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất dễ bay hơi

Câu 2. (1,0đ): Hãy chọn công thức hoá học ở cột I ghép với tên phân bón hoá học ở cột II cho phù hợp.

Cột I Cột II Kết quả
1. NH4NO3
2. KNO3
3. CO(NH2)2
4. (NH4)2SO4
a. Đạm Urê
b. Đạm amoni sunfat
c. Đạm kali nitrat
d. Đạm amoni nitrat
e. Đạm kali sunfat
1 + ….
2 + ….
3 + ….
4 + ….

II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

Câu 1: (1,0đ) Viết công thức của 2 loại bazơ, 2 loại muối?

Câu 2: (2,0đ) Viết các phương trình phản ứng thực hiện những chuyển hoá sau:

Cu(OH)2 CuO CuCl2 Cu(NO3)2 Cu(OH)2.

Câu 3: (2,0đ) Nhận biết các lọ không nhãn có chứa các dung dịch sau: BaCl2, NaOH, NaCl bằng phương pháp hoá học (Viết phương trình phản ứng nếu có)

Câu 4: (2,0đ) Hòa tan hoàn toàn 5,4g nhôm (Al) bằng 200ml dung dịch axit HCl

a. Viết phương trình hóa học.

b.Tính nồng độ mol/lit của dung dịch HCl đã dùng

(Biết H = 1;Cl= 35,5 ;Al =27;)


2. Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Trường THCS Hòa Sơn

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Trong 4 đáp án A, B, C, D sau đây, hãy chọn một đáp án đúng nhất. Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ.

Câu 1: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của:

A. Tính kim loại                                                                             B. Điện tích hạt nhân nguyên tử

C. Tính phi kim                                                                              D. Nguyên tử khối

Câu 2: Thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính kim loại giảm dần và tính phi kim tăng dần là:

A. K , Mg , Al , P , O , F                                                                             B. K , Al , Mg ,P, F , O

C. Al , Mg , K , P , F , O                                                                             D. Mg , Na , K , P , F , O

Câu 3: Chất dùng làm vật liệu bán dẫn và pin mặt trời là

A. Al                                       B. C                                       C. Cu                                       D. Si

Câu 4: Khi chế biến dầu mỏ, để thu thêm xăng và khí đốt, người ta dùng phương pháp

A. chưng cất.                                                                             B. crăcking.

C. khoan giếng xuống mỏ dầu.                                                 D. bơm nước hoặc khí xuống mỏ dầu.

Câu 5. Một hợp chất hữu cơ khi cháy tạo ra sản phẩm là CO2 và H2O với tỉ lệ số mol 2:1 thì chất hữu cơ đó là:

A. CH4                    B. C2H4                    C. C6H6                    D. C2H2.

Câu 6: Chất có thể làm mất màu dung dịch brom là

A. CH4                    B. C6H6                    C. C2H4                    D. C2H6

Câu 7. Để loại bỏ khí etylen trong hỗn hợp với metan người ta đã dùng

A. nước                    B. hidro                    C. dung dịch brom                    D. khí oxi

Câu 8: Cặp chất phản ứng với nhau có hiện tương sủi bọt khí là

A. K2CO3, HCl                    B. NaCl, AgNO3                    C. Na2SO4, BaCl2                    D. CaO, HCl

Câu 9: Thể tích không khí (đktc) dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit khí metan (đktc) là

A. 11,2lit                    B. 22,4 lit                    C. 3,36 lit                    D. 4,48 lit

Câu 10: Khối lượng brom phản ứng tối đa với 2,24 lit khí axetilen (đktc) là

A. 80 gam                    B. 160 gam                    C. 32 gam                    D. 26 gam

Câu 11: Biết rằng 0,1lit khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lit khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom?:

A. 50ml                    B. 100ml                    C. 150ml                    D. 200ml

Câu 12: Khối lượng CaC2 cần dùng để điều chế 2,24 lit khí axetilen (đktc) là

A. 6,4 gam                    B. 40 gam                    C. 3,2 gam                    D. 4,6 gam

II. Tự luận (7điểm)

Câu 13 (2 điểm):

a. Viết công thức cấu tạo của: C3H4, C2H6, C3H8, C4H6.

b. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần thực hiện những biện pháp nào? Mỗi biện pháp nêu 1 ví dụ minh họa.

Câu 14 (2 điểm): Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 chất khí không màu đựng trong 3 lọ mất nhãn là CH4, C2H2, CO2. Viết phương trình hóa học nếu có.

Câu 15 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lit hỗn hợp khí CH4 và C2H2 (đktc) cần dùng 21,28 lit khí oxi (đktc).

a.Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

b .Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

Câu 16 (1 điểm): Em hãy nêu cách xử lí an toàn nhất khi gặp bình ga bị cháy?


3. Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 - Trường THCS Huỳnh Thị Lựu

I. Trắc nghiệm (5đ): Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Câu 1: Dãy các chất nào sau đây là muối axit?

A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.                                              B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

C. Ba(HCO3)2, NaHCO3, CaCO3.                                       D. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

Câu 2: Dãy các phi kim được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là:

A. As, P, S, O, F.                                                          B. As, S, P,O,F.

C. F, O, S, P, As.                                                          D. F, P,S,O, As.

Câu 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.                                       B. thiều nguyên tử khối tăng dần.

C. tính kim loại tăng dần.                                                                 D. tính phi kim tăng dần.

Câu 4: Các nguyên tố nhóm VIIA là:

A. kim loại.                    B. phi kim.                    C. khí hiếm.                    D. á kim.

Câu 5. Trong thực tế, khi lội xuống ao thấy có bọt khí sủi lên mặt nước. Vậy, khí đó là

A. metan.                    B. oxi.                    C. cacbonic.                    D. hiđro.

Câu 6: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.                                       B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.                                                        D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 7: Trong tự nhiên silic tồn tại ở dạng

A. đơn chất.                                                                             B. hợp chất.

C. hỗn hợp.                                                                              D. vừa đơn chất vừa hợp chất.

Câu 8: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?

A. Sản xuất xi măng.                                                                             B. Sản xuất đồ gốm.

C. Sản xuất thủy tinh hữu cơ.                                                               D. Sản xuất thủy tinh.

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?

A. Al2C4.                    B. CH4.                    C. CO.                    D. Na2CO3.

Câu 10: Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các

A. hợp chất có trong tự nhiên.                                                          B. hợp chất của cacbon.

C. hợp chất hữu cơ.                                                                          D. chất trong cơ thể sống.

Câu 11: Metan là:

A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.

B. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước.

C. chất khí không màu, tan nhiều trong nước.

D. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước.

Câu 12: Điều kiện để phản ứng giữa khí Metan và khí Clo xảy ra là có

A. bột sắt làm xúc tác.                                                                             B. axit làm xúc tác.

C. nhiệt độ.                                                                                              D. ánh sáng.

Câu 13: Thể tích khí Oxi cần để đốt cháy hết 3,36 lít khí metan là:

A. 22,4 lít.                    B. 4,48 lít.                    C. 3,36 lít.                    D. 6,72 lít.

Câu 14: Cấu tạo phân tử axetilen gồm

A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.                                       B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.                                       D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

Câu 15: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là:

A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.                                       B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.                           D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 đ)

Câu 1: (2đ) Viết công thức cấu tạo dạng mạch thẳng của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C2H2, C3H6, C3H4.

Câu 2: (2đ) Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam một hợp chất hữu cơ hidrocacbon A cần dùng hết, thu được 8,96 lít CO2 (ở đktc) và H2O.

a. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên gọi của A. Biết MA = 28g/mol.

b. A có làm mất màu dung dịch brom không? Vì sao? Viết phương trình hóa học thể hiện phản ứng giữa A với dung dịch Br2.

Câu 3: (1đ) Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) thực tế tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 1470 gam H2SO4 tác dụng vơi dung dịch NaHCO3. Biết hiệu suất của quá trình tạo khí CO2 đạt 90%.

(Nguyên tử khối của: C = 12 ; H = 1 ; S = 32 ; O = 16; Na = 23)


Trên đây là phần trích dẫn nội dung của "Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án)" để tham khảo đầy đủ và chi tiết, mời các bạn cùng đăng nhập và tải tài liệu về máy!

>>>>> Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bộ Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020-2021 (Có đáp án) được chia sẻ tại website TaiLieu.VN <<<<<

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2