intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thủ thuật với Office

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:65

5.035
lượt xem
2.742
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứa đựng các thủ thuật từ cơ bản đến nâng cao (Word và Excel), được sưu tầm từ các trang web như giaiphapexcel, thuvientinhoc... Hy vọng nó sẽ là tài liệu hữu ích! Tạo sheet mới Tạo phím tắt tùy chọn trong Word Đối với Word , bạn dễ dàng tạo cho mình những tổ hợp phím nóng giúp thực hiện nhanh tác vụ hơn là dùng chuột. Tính năng này rất hữu ích cho bạn tiết kiệm thời gian và chỉ có thể thực hiện đối với Word, không thể thực hiện trong PowerPoint hay Excel. Để thực hiện ,......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thủ thuật với Office

 1. Các thủ thuật với Office ............, Tháng .... năm .......
 2. Tài liệu biên tập riêng cho nhimxulong1982, cố lên! Phím tắt trong Windows......................................................................................................6 Phím tắt trong EXCEL........................................................................................................8 Cách mở hướng dẫn về phím tắt trong MS Word......................................................15 Copy Format ................................................................................................................................................18 phím tắt Word.....................................................................................................................18 Học 1 chút về MS Word nhé!...........................................................................................24 Phần 1.............................................................................................................................................. 24 Phóng to hay thu nhỏ................................................................................................................... 24 Định dạng nhanh chóng...............................................................................................................24 Thêm nhiều lựa chọn hơn...........................................................................................................25 Xuống dòng không tạo chỉ mục..................................................................................................25 Các Smart Tags............................................................................................................................ 25 Phần 2.............................................................................................................................................. 26 Truy cập nhanh đến các văn bản thường sử dụng.................................................................... 26 Mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng..................................................................................26 Sử dụng lệnh Paste Special.........................................................................................................27 Sắp xếp lại các đoạn nhanh chóng.............................................................................................27 Xoá thông tin cá nhân...................................................................................................................27 Phần 3.............................................................................................................................................. 28 Vẽ một đường thẳng.................................................................................................................. 28 Máy tính có sẵn trong Word........................................................................................................28 Tuần hoá Smart Tags và Spelling, Track changes.......................................................................28 Status Bar có gì cho bạn?.............................................................................................................29 Tuỳ biến AutoText.......................................................................................................................29 Phần 4.............................................................................................................................................. 29 Track changes - So sánh các văn bản.......................................................................................... 30 Split – So sánh nhiều phần của văn bản.................................................................................... 30 Bảo vệ văn bản của bạn.............................................................................................................30 Đặt đường dẫn mặc định để lưu và mở văn bản......................................................................31 Đặt font chữ mặc định................................................................................................................ 31 Phần 5.............................................................................................................................................. 31 Tính toán trên bảng......................................................................................................................31
 3. Tạo bảng nhanh chóng................................................................................................................32 Tắt tính năng tự động định dạng chỉ số trên-chỉ số dưới .........................................................32 Tạo mẫu văn bản có ảnh xem trước..........................................................................................33 Giấu tên văn bản trong Recently Used Files...............................................................................33 Phần 6.............................................................................................................................................. 34 Format chữ trong AutoCorrect.....................................................................................................34 Phím tắt để gạch chân.................................................................................................................34 Format toàn văn bản.................................................................................................................... 34 Tạo lập template yêu thích..........................................................................................................35 Phần 7.............................................................................................................................................. 35 Phần 8.............................................................................................................................................. 37 Phần 9.............................................................................................................................................. 37 Phần 10............................................................................................................................................ 38 In nội dung của Autotext ......................................................................................................................................................38 Kéo nội dung ra Desktop Windows ......................................................................................................................................................38 Tắt và mở Screentip ......................................................................................................................................................38 Phần 11............................................................................................................................................ 38 Tạo mới các kiểu style trong Word ........................................................................................... 39 Học MS Excel nè!................................................................................................................41 Phần 1.............................................................................................................................................. 41 Phím tắt thông dụng trong Excel.................................................................................................41 Kiểm soát hướng di chuyển của con trỏ khi ấn Enter...............................................................41 Sao chép dữ liệu và công thức nhanh chóng...............................................................................42 Phần 2.............................................................................................................................................. 42 Một trang - Một biểu đồ ............................................................................................................ 42 Biểu đồ chỉ có 2 màu đen-trắng .................................................................................................42 Xác nhận thông tin.......................................................................................................................43 Tuỳ biến danh sách......................................................................................................................44 Phần 3.............................................................................................................................................. 44 Định nghĩa hằng số trong bảng tính........................................................................................... 44 Biểu đồ tự cập nhật....................................................................................................................45 Công thức đúng hay sai?..............................................................................................................45 Dấu cột hay hàng?.......................................................................................................................45
 4. Bảo vệ bảng tính.........................................................................................................................45 Phần 4.............................................................................................................................................. 46 Vẽ hình trùng với đường kẻ ô trong Excel ............................................................................... 46 Chọn lọc khi chép và dán nội dung trong bảng tính Excel ........................................................46 Chuyển đổi dễ dàng giữa các kiểu chữ trong Excel .................................................................48 Phần 5.............................................................................................................................................. 48 Hiển thị đối số của các hàm....................................................................................................... 48 Tham chiếu các hàm....................................................................................................................49 Dùng F9 để tính tạm thời............................................................................................................49 Liên kết text box tới dữ liệu trong ô...........................................................................................49 Liên kết một hình ảnh tới một dãy ô..........................................................................................49 Sử dụng Advanced Filter ............................................................................................................50 Sử dụng hàm Sum+ If để tính tổng dữ liệu Advanced Filter.................................................... 50 Sử dụng hàm Sum+ If để đếm dữ liệu...................................................................................... 50 Điền nhanh dữ liệu bằng các ô giống nhau............................................................................... 50 Sắp xếp một danh sách đẵ được lọc..........................................................................................51 Lấy các bộ lọc khi công việc đã hoàn thành.............................................................................. 51 Làm vừa dữ liệu trong một trang................................................................................................51 Hiển thị các ô hay dùng...............................................................................................................51 Tìm nhanh các ô có chứa công thức............................................................................................ 51 Bổ sung Shift nền web vào bảng tính.........................................................................................51 Sử dụng ô tham chiếu và nhãn text trong các công thức............................................................52 Làm thế nào để ấn định một macro tới một nút?...................................................................... 52 Hiển thị công thức một cách an toàn.......................................................................................... 52 Sắp xếp các ký tự in hoa và in thường.......................................................................................52 Chuyển đổi các nhăn tới các số..................................................................................................52 Phần 6.............................................................................................................................................. 53
 5. Tạo Macro để hiển thi tên tập tin trên Header và Footer ......................................................................................................................................................53 Ẩn và hiện cột và hàng theo nhóm ......................................................................................................................................................53 Để dễ dàng cho các bạn mới học word: mình có những mẹo vặt sau đây: ......................................................................................................................................................53 Microsoft Excel 2000:Racing ......................................................................................................................................................54 Thêm Powerpoint nữa, cố lên!..........................................................................................55 Giấu slide.....................................................................................................................................55 Căn chỉnh đối tượng....................................................................................................................55 Mỗi slide mỗi màu nền khác nhau..............................................................................................55 Di chuyển đối tượng chính xác hơn........................................................................................... 56 Trình diễn từng slide riêng biệt.................................................................................................. 56 Khai thác các tính năng tuyệt vời của MS PowerPoint.............................................................. 56 1. Trợ giúp báo cáo dùng 2 màn hình trong PowerPoint............................................................. 56 2. Tạo nhiều hình nền trong các báo cáo dùng PowerPoint (PPT).............................................57 3. Di chuyển nhanh đến các trang cần báo cáo hoặc các hình, film minh họa..........................57 Phím F4 có gì mà hay ta?...................................................................................................58 Thủ thuật nâng cao MS Word, biết càng nhiều càng ít nhỉ?.....................................58 Tự động cài đặt thiết lập ưa thích hàng ngày............................................................................ 59 Tránh cảnh báo phiền phức ........................................................................................................59 Dán văn bản không chứa định dạng........................................................................................... 60 Loại bỏ những kí lạ, dấu xuống dòng trong văn bản ...............................................................60 Sử dụng menu Work ...................................................................................................................60 Thủ thuật làm việc với những tài liệu dài....................................................................61 Mail Merge số liệu giữa Word và Excel.........................................................................62 Đóng "mộc" cho tập tin văn bản....................................................................................63 Phím tắt................................................................................................................................65
 6. Phím tắt trong Windows General Keyboard-Only Commands • F1: Starts Windows Help • F10: Activates menu bar options • SHIFT+F10 Opens a shortcut menu for the selected item (this is the same as right-clicking an object • CTRL+ESC: Opens the Start menu (use the ARROW keys to select an item) • CTRL+ESC or ESC: Selects the Start button (press TAB to select the taskbar, or press SHIFT+F10 for a context menu) • ALT+DOWN ARROW: Opens a drop-down list box • ALT+TAB: Switch to another running program (hold down the ALT key and then press the TAB key to view the task-switching window) • SHIFT: Press and hold down the SHIFT key while you insert a CD-ROM to bypass the automatic-run feature • ALT+SPACE: Displays the main window's System menu (from the System menu, you can restore, move, resize, minimize, maximize, or close the window) • ALT+- (ALT+hyphen): Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window's System menu (from the MDI child window's System menu, you can restore, move, resize, minimize, maximize, or close the child window) • CTRL+TAB: Switch to the next child window of a Multiple Document Interface (MDI) program • ALT+underlined letter in menu: Opens the menu • ALT+F4: Closes the current window • CTRL+F4: Closes the current Multiple Document Interface (MDI) window • ALT+F6: Switch between multiple windows in the same program (for example, when the Notepad Find dialog box is displayed, ALT+F6 switches between the Find dialog box and the main Notepad window) Shell Objects and General Folder/Windows Explorer Shortcuts For a selected object • F2: Rename object • F3: Find all files • CTRL+X: Cut • CTRL+C: Copy • CTRL+V: Paste • SHIFT+DELETE: Delete selection immediately, without moving the item to the Recycle Bin • ALT+ENTER: Open the properties for the selected object To Copy a File Press and hold down the CTRL key while you drag the file to another folder. To Create a Shortcut Press and hold down CTRL+SHIFT while you drag a file to the desktop or a folder. General Folder/Shortcut Control • F4: Selects the Go To A Different Folder box and moves down the entries in the box (if the toolbar is active in Windows Explorer) • F5: Refreshes the current window.
 7. • F6: Moves among panes in Windows Explorer • CTRL+G: Opens the Go To Folder tool (in Windows 95 Windows Explorer only) • CTRL+Z: Undo the last command • CTRL+A: Select all the items in the current window • BACKSPACE: Switch to the parent folder • SHIFT+click+Close button: For folders, close the current folder plus all parent folders Windows Explorer Tree Control • Numeric Keypad *: Expands everything under the current selection • Numeric Keypad +: Expands the current selection • Numeric Keypad -: Collapses the current selection. • RIGHT ARROW: Expands the current selection if it is not expanded, otherwise goes to the first child • LEFT ARROW: Collapses the current selection if it is expanded, otherwise goes to the parent Properties Control • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Move through the property tabs Accessibility Shortcuts • Press SHIFT five times: Toggles StickyKeys on and off • Press down and hold the right SHIFT key for eight seconds: Toggles FilterKeys on and off • Press down and hold the NUM LOCK key for five seconds: Toggles ToggleKeys on and off • Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK: Toggles MouseKeys on and off • Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN: Toggles high contrast on and off Mcft Natural Keyboard Keys • Windows Logo: Start menu • Windows Logo+R: Run dialog box • Windows Logo+M: Minimize all • SHIFT+Windows Logo+M: Undo minimize all • Windows Logo+F1: Help • Windows Logo+E: Windows Explorer • Windows Logo+F: Find files or folders • Windows Logo+D: Minimizes all open windows and displays the desktop • CTRL+Windows Logo+F: Find computer • CTRL+Windows Logo+TAB: Moves focus from Start, to the Quick Launch toolbar, to the system tray (use RIGHT ARROW or LEFT ARROW to move focus to items on the Quick Launch toolbar and the system tray) • Windows Logo+TAB: Cycle through taskbar buttons • Windows Logo+Break: System Properties dialog box • Application key: Displays a shortcut menu for the selected item Mcft Natural Keyboard with IntelliType Software Installed • Windows Logo+L: Log off Windows • Windows Logo+P: Starts Print Manager • Windows Logo+C: Opens Control Panel • Windows Logo+V: Starts Clipboard • Windows Logo+K: Opens Keyboard Properties dialog box
 8. • Windows Logo+I: Opens Mouse Properties dialog box • Windows Logo+A: Starts Accessibility Options (if installed) • Windows Logo+SPACEBAR: Displays the list of Mcft IntelliType shortcut keys • Windows Logo+S: Toggles CAPS LOCK on and off Dialog Box Keyboard Commands • TAB: Move to the next control in the dialog box • SHIFT+TAB: Move to the previous control in the dialog box • SPACEBAR: If the current control is a button, this clicks the button. If the current control is a check box, this toggles the check box. If the current control is an option, this selects the option. • ENTER: Equivalent to clicking the selected button (the button with the outline) • ESC: Equivalent to clicking the Cancel button • ALT+underlined letter in dialog box item: Move to the corresponding item Phím tắt trong EXCEL F2: Đưa con trỏ vào trong ô F4: Lặp lại thao tác trước F12: Lưu văn bản với tên khác (nó giống với lệnh Save as đó) Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng anh (A) sang tiếng việt (V) Alt +
 9. Shift + F2 : Tạo chú thích cho ô Shift + F10 : Hiển thị thực đơn hiện hành (giống như ta kích phải chuộ) Shift + F11 : Tạo sheet mới Tạo phím tắt tùy chọn trong Word Đối với Word , bạn dễ dàng tạo cho mình những tổ hợp phím nóng giúp thực hiện nhanh tác v ụ h ơn là dùng chuột. Tính năng này rất hữu ích cho bạn tiết kiệm thời gian và chỉ có thể thực hiện đối với Word, không thể thực hiện trong PowerPoint hay Excel. Để thực hiện , bạn chọn vào menu Tools > Customize. Sau đó, chọn vào thẻ Commands. Click vào menu KeyBoard dưới góc phải để hiển thị hộp thoại Customize Keyboard. Trong phần Categories là các menu chính, và phần Commands là các menu ph ụ x ổ xu ống. Ví d ụ mu ốn chọn tổ hợp phím cho tác vụ File > Save All thì bạn phải chọn phần categories là File và ph ần commands là FileSaveAll. Nếu hiện tại tác vụ đó đã có phím tắt thì tổ hộp phím đó sẽ hiển thị trong phần Current Keys. Còn n ếu như tại phần Current Keys trống thì bạn có thể tự tạo tổ hợp phím tắt cho tác vụ t ại Press New Shortcut Key. Lưu ý, bạn cũng có thể Replace tổ hợp phím cho phù hợp với nhu cầu sử dụng phím của mình b ằng các tổ hợp phím trong phần Press New Shortcut Key. Sau đó nhấn vào Assign để hoàn t ất việc thi ết l ập. Nhấn Close để hoàn tất. Từ bây giờ , bạn hoàn toàn có thể sử dụng t ổ hợp phím h ữu ích của riêng mình trong Word được rồi đấy. Review hot-key for Word & Excel:
 10. 1 Ctrl+1 18 Ctrl+Z Giãn dòng đơn (1) Bỏ qua lệnh vừa làm 2 Ctrl+2 19 Ctrl+Y Giãn dòng đôi (2) Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z) 3 Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 20 Ctrl+Shift+S Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự 4 Ctrl+0 (zero) động Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn 21 Ctrl+Shift+F 5 Ctrl+L Thay đổi phông chữ Căn dòng trái 22 Ctrl+Shift+P 6 Ctrl+R Thay đổi cỡ chữ Căn dòng phải 23 Ctrl+D 7 Ctrl+E Mở hộp thoại định dạng font chữ Căn dòng giữa 24 Ctrl+B 8 Ctrl+J Bật/tắt chữ đậm Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề 25 Ctrl+I 9 Ctrl+N Bật/tắt chữ nghiêng Tạo file mới 26 Ctrl+U 10 Ctrl+O Bật/tắt chữ gạch chân đơn Mở file đã có 27 Ctrl+M 11 Ctrl+S Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định Lưu nội dung file 1,27cm) 12 Ctrl+O 28 Ctrl+Shift+M In ấn file Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab 13 F12 29 Ctrl+T Lưu tài liệu với tên khác Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab 14 F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh 30 Ctrl+Shift+T Lùi những dòng không phải là dòng đầu 15 Ctrl+X của đoạn văn bản ra lề 1 tab Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen) 31 Ctrl+A 16 Ctrl+C Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file Sao chép đoạn nội dung đã chọn 32 Ctrl+F 17 Ctrl+V Tìm kiếm ký tự Dán tài liệu 33 Ctrl+G (hoặc F5)
 11. Nhảy đến trang số Cửa sổ MS word ở dạng Outline 34 Ctrl+H 51 Ctrl+Alt+N Tìm kiếm và thay thế ký tự Cửa sổ MS word ở dạng Normal 35 Ctrl+K 52 Ctrl+Alt+P Tạo liên kết (link) Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout 36 Ctrl+] 53 Ctrl+Alt+L Tăng 1 cỡ chữ Đánh số và ký tự tự động 37 Ctrl+[ 54 Ctrl+Alt+F Giảm 1 cỡ chữ Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang 38 Ctrl+W 55 Ctrl+Alt+D Đóng file Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó 39 Ctrl+Q Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab) 56 Ctrl+Alt+M Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di 40 Ctrl+Shift+> chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích Tăng 2 cỡ chữ 57 F4 41 Ctrl+Shift+< Lặp lại lệnh vừa làm Giảm 2 cỡ chữ 58 Ctrl+Alt+1 42 Ctrl+F2 Tạo heading 1 Xem hình ảnh nội dung file trước khi in 59 Ctrl+Alt+2 43 Alt+Shift+S Tạo heading 2 Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window 60 Ctrl+Alt+3 44 Ctrl+¿ (enter) Tạo heading 3 Ngắt trang 61 Alt+F8 45 Ctrl+Home Mở hộp thoại Macro Về đầu file 62 Ctrl+Shift++ 46 Ctrl+End Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2) Về cuối file 63 Ctrl++ 47 Alt+Tab Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2) Chuyển đổi cửa sổ làm việc 64 Ctrl+Space (dấu cách) 48 Start+D Trở về định dạng font chữ mặc định Chuyển ra màn hình Desktop 65 Esc 49 Start+E Bỏ qua các hộp thoại Mở cửa sổ Internet Explore, My computer 66 Ctrl+Shift+A 50 Ctrl+Alt+O Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với
 12. chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển) 70 Print Screen Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị 67 Alt+F10 Phóng to màn hình (Zoom) 71 Ngoài ra để sử dụng thanh Menu bạn có thể kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân 68 Alt+F5 cũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh Thu nhỏ màn hình chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên 69 Alt+Print Screen Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình And Excel hot-key F2 Sửa nội dung thông tin trong ô Ctrl-1 Mở hộp thoại định dạng ô ( Format | Cell ) Ctrl-Page Up Tiến lên 1 sheet (Sheet 1 sang Sheet 2) Ctrl-Page Down Lùi về 1 sheet (Sheet 3 về Sheet 2) Ctrl-Shift-" Sao chép dữ liệu từ ô ngay phía trên ô hiện thời Ctrl-' Sao chép công thức từ ô ngay phía trên ô hiện thời Ctrl-$ Chuyển định dạng ô hiện thời sang định dạng tiền tệ với 2 con số sau dấu phẩy Alt-Enter Xuống dòng trong một ô Kiểm soát hướng di chuyển của con trỏ khi ấn Enter Theo mặc định, con trỏ thường sẽ xuống di chuyển xuống ô bên dưới khi bạn gõ phím Enter. Nhưng nếu bạn không thích bạn hoàn toàn có thể thay đổi hướng di chuyển của con chỏ, điều khiển con trỏ di chuyển sang bên phải bên trái, lên trên hay xuống dưới theo ý thích của b ạn mỗi khi bạn gõ phím Enter. Hãy thử thủ thuật sau đây. Bạn vào Tools | Options rồi chuyển sang mục Edit. Trong mục này, bạn chú ý đến dòng “Move selection after Enter”, hãy đánh dấu lựa chọn lựa chọn trước dòng này và ở danh sách li ệt kê bên cạnh bạn hãy chọn hướng di chuyển cho con trỏ chuột. Sao chép dữ liệu và công thức nhanh chóng Thông thường khi cần sao chép dữ liệu hay công thức sang một loại các ô không liền k ề nhau, bạn thường phải mất công copy và paste sang từng ô một. Nhưng n ếu đã biết thủ thuật sau đây bạn hoàn toàn có thể thực hiện công việc này một cách rất nhanh chóng và hi ệu qu ả h ơn. Trước tiên bạn hãy sao chép dữ liệu từ ô nguồn – ô chứa thông tin cần được sao chép ra, hãy dùng phím tắt Ctrl-C cho nhanh. Sau đó bạn vẫn giữ nguyên phím Ctrl và nhắp chuột trái vào từng ô mà bạn muốn sao chép dữ liệu sang. Lựa chọn xong bạn hãy ấn ổ hợp phím Ctrl-V là dữ liệu sẽ tự động dán vào những nơi cần thiết cho bạn. Ứng dụng thủ thuật này để copy-paste dữ liệu cho một loạt ô liền kề nhưng không ở gần ỗ dữ liệu nguồn. Trước tiên bạn hãy dùng Ctrl-C để sao chép dữ liệu từ ô nguồn, sau đó vẫn giữ nguyên phím Ctrl và dùng chuột trái lựa chọn một loạt ô mà bạn muốn sao chép dữ liệu sang sau đó thả Ctrl ra và ấn Enter là xong.
 13. Phím Chức năng Ctrl + C sao chép Ctrl + X cắt Ctrl + V dán Ctrl + Z hoàn lại tác vụ vừa thực hiện. Delete xóa Shift + Delete xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác. Ctrl + kéo thả sao chép đối tượng đang chọn Ctrl + Shift + kéo thả tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn F2 đổi tên đối tượng đang chọn Ctrl + > di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ Ctrl + < di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ Ctrl + mũi tên lên di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên m ột đoạn Ctrl + mũi tên xuống di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn Ctrl + Shift + mũi tên chọn một khối văn bản. Shift + mũi tên chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo Ctrl + A chọn tất cả F3 tìm kiếm một tập tin, thư mục. Ctrl + O mở một đối tượng Alt + Enter xem thuộc tính của đối tượng đang chọn Alt + F4 đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt Ctrl + F4 đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel... Alt + Tab chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở. Alt + ESC Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở F6 Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình
 14. Desktop. F4 sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer. Shift + F10 hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn Alt + phím cách hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt. Ctrl + ESC hiển thị thực đơn Start Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh thực hiện lệnh tương ứng. Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt ->,
 15. F4 hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt Backspace trở về thư mục cấp cao hơn liền k ế trong các hộp thoại lưu và m ở Phím đặc biệt trên bàn phím Phím Chức năng Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu. + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở + E Mở cửa sổ Windows Explorer + F Tìm kiếm + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên) + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt Cách mở hướng dẫn về phím tắt trong MS Word nhấn Alt-F8,xuất hiện hộp Marco... chọn dòng Word command... Trong hộp thoại ...chọn List Command....nhấn Run.. Trong hộp thoại vừa xuất hiện chọn..Current menu and keyboard setting...OK Vậy là ta có 1 danh sách các phím tắt... Một số phím tắt trong Word rất hay, hi vọng mọi người thích 1-CTRL + N: Mở tài liệu mới 2-CTRL + O: Mở tài liệu đã có 3-CTRL + S: Lưu tài liệu vào đĩa hiện thời 4-F12: Lưu tài liệu với tên khác (Tương tự Save As)
 16. 5-CTRL + x: Cắt tài liệu khi bôi đen 6-CTRL + Z: Phục hồi văn bản khi xoá nhầm (Undo) 7-CTRL + V: Dán văn bản vào vị trí con trỏ 8-CTRL + C: Copy tài liệu văn bản khi bôi đen 9-CTRL + L: Căn lề văn bản về phía trái 10-CTRL + R: Căn lề văn bản về phía phải 11-CTRL + E: Căn lề văn bản ở giữa (Center) 12-CTRL + J: Căn đều hai bên 13-CTRL + 1: tạo khoảng cách đơn giữa các dòng 14-CTRL + 5: tạo khoảng cách một dòng rưỡi giữa các dòng 15-CTRL + 2: tạo khoảng cách đôi giữa các dòng 16-CTRL + F2: Xem tài liệu trước khi in (Preview) 17-CTRL + D: Chọn font chữ 18-CTRL + A: Bôi đen toàn bộ văn bản 19-CTRL + G: Nhảy đến trang số hoặc ấn F5 20-SHIFT + F5: Nhảy đến trang cuối cùng 21-CTRL + B: Tắt/Mở chữ đậm ( 22-CTRL + I: Tắt/Mở chữ nghiêng (I) 23-CTRL + U: Tắt/Mở chữ gạch chân 24-CTRL + SHIFT + H: Tắt/Mở đánh không ra chữ 25-CTRL + SHIFT + =: Đánh chỉ số trên M3, Km2, X2 26-CTRL + =: Đánh chỉ số dưới H2SO4, X2 27-CTRL + SHIFT + W: Tắt/Mở chữ gạch chân đơn 28-CTRL + SHIFT + D: Tắt/Mở chữ gạch chân kép 29-CTRL + SHIFT + K: In hoa nhỏ
 17. 30-CTRL + SHIFT + A: In hoa cả 31-CTRL + SHIFT + Z: Trở về font chữ ban đầu hoặc CTRL + phím giãn cách 32-CTRL + SHIFT + F: Đổi font chữ 33-CTRL + SHIFT + P: đổi co chữ 34-CTRL + SHIFT + >: Tăng lên một co chữ 35-CTRL + SHIFT +
 18. Copy Format hình cái chổi ư? hình như đó là copyformat thì phải. bạn thử dùng t ổ hợp phím Ctrl+Shift+C để copy định dạng sau đó dán định dạng bằng Ctrl+Shift+V. phím tắt Word All Caps Ctrl+Shift+A Annotation Alt+Ctrl+M App Maximize Alt+F10 App Restore Alt+F5 Apply Heading1 Alt+Ctrl+1 Apply Heading2 Alt+Ctrl+2 Apply Heading3 Alt+Ctrl+3 Apply List Bullet Ctrl+Shift+L Auto Format Alt+Ctrl+K Auto Text F3 Auto Text Alt+Ctrl+V Bold Ctrl+B Bold Ctrl+Shift+B Bookmark Ctrl+Shift+F5 Browse Next Ctrl+Page Down Browse Prev Ctrl+Page Up Browse Sel Alt+Ctrl+Home Cancel Esc Center Para Ctrl+E Change Case Change Case Shift+F3 Char Left Extend Shift+Left Char Right Extend Shift+Right Clear Del Close or Exit Alt+F4 Close Pane Alt+Shift+C Column Break Ctrl+Shift+Return Column Select Ctrl+Shift+F8 Copy Ctrl+C Copy Ctrl+Insert Copy Format Ctrl+Shift+C Copy Text Shift+F2
 19. Create Auto Text Alt+F3 Customize Add Menu Shortcut Alt+Ctrl+= Customize Keyboard Shortcut Alt+Ctrl+Num + Customize Remove Menu Shortcut Alt+Ctrl+- Cut Ctrl+X Cut Shift+Del Date Field Alt+Shift+D Delete Back Word Ctrl+Backspace Delete Word Ctrl+Del Distribute Para Ctrl+Shift+J Do Field Click Alt+Shift+F9 Doc Close Ctrl+W Doc Close Ctrl+F4 Doc Maximize Ctrl+F10 Doc Move Ctrl+F7 Doc Restore Ctrl+F5 Doc Size Ctrl+F8 Doc Split Alt+Ctrl+S Double Underline Ctrl+Shift+D Draw Snap to Grid End of Column Alt+Page Down End of Column Alt+Shift+Page Down End of Doc Extend Ctrl+Shift+End End of Document Ctrl+End End of Line End End of Line Extend Shift+End End of Row Alt+End End of Row Alt+Shift+End End of Window Alt+Ctrl+Page Down End of Window Extend Alt+Ctrl+Shift+Page Down Endnote Now Alt+Ctrl+D Extend Selection F8 Field Field Chars Ctrl+F9 Field Codes Alt+F9 Find Ctrl+F Fix Broken Text Font Ctrl+D Font Ctrl+Shift+F Font Size Select Ctrl+Shift+P Footnote Now Alt+Ctrl+F Go Back Shift+F5 Go Back Alt+Ctrl+Z Go To Ctrl+G Go To F5 Grow Font Ctrl+Shift+.
 20. Grow Font One Point Ctrl+] Hanging Indent Ctrl+T Header Footer Link Alt+Shift+R Help F1 HHC Hidden Ctrl+Shift+H Hyperlink Ctrl+K Hyphenation Indent Ctrl+M Italic Ctrl+I Italic Ctrl+Shift+I Justify Para Ctrl+J Language Left Para Ctrl+L Line Down Extend Shift+Down Line Up Up Line Up Extend Shift+Up Links List Num Field Alt+Ctrl+L Lock Fields Ctrl+3 Lock Fields Ctrl+F11 Macro Alt+F8 Mail Merge Check Alt+Shift+K Mail Merge Edit Data Source Alt+Shift+E Mail Merge to Doc Alt+Shift+N Mail Merge to Printer Alt+Shift+M Mark Citation Alt+Shift+I Mark Index Entry Alt+Shift+X Mark Table of Contents Entry Alt+Shift+O Menu Mode F10 Menu Show Reviewers Merge Field Alt+Shift+F Merge Revisions Microsoft Script Editor Alt+Shift+F11 Microsoft System Info Alt+Ctrl+F1 Move Text F2 New Ctrl+N Next Cell Tab Next Field F11 Next Field Alt+F1 Next Misspelling Alt+F7 Next Object Alt+Down Next Window Ctrl+F6 Next Window Alt+F6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2