intTypePromotion=1

Cấu hình DNS

Chia sẻ: Nguyen Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
401
lượt xem
165
download

Cấu hình DNS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về cấu hình DNS...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình DNS

 1. Cấu hình DNS 09LTHT01 Bài 1: CẤU HÌNH DNS Nội dung: 1. Cấu hình DNS Local host 2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS Server 3. Cấu hình DNS client 4. Cấu hình Forwarders I . M hình Lab ô Client Server C01 S01 Cm o puter Na e m Cm o puter Na e m Đ Đ Windows XP/ Windows 7 WindowsServer2k3/2k8 HH HH C LA ard N C LA ard N 192.168.1.3 192.168.1.1 IP address IP address 255.255.255.0 255.255.255.0 Subnet mask Subnet mask (Trống) 192.168.1.254 Defaul t Getway Defaul t Getway (Trống) (Trống) DS N DS N C02 S02 Cm o puter Na e m Cm o puter Na e m Đ Đ Windows XP/ Windows 7 Windows Server 2008 HH HH C LA ard N C LA ard N 192.168.1.4 192.168.1.2 IP address IP address 255.255.255.0 255.255.255.0 Subnet mask Subnet mask (Trống) 192.168.1.254 Defaul t Getway Defaul t Getway (Trống) (Trống) DS N DS N * Lưu ý: DNS Server nên đặt IP tĩnh GV: Tôn Thất Huy 1
 2. Cấu hình DNS 09LTHT01 I I . H ớng dẫn thực hiện ư ấ 1. C u hình D S Local host N - Thực hiện trên C02 - Start à run à cmd à ping C01.ispace.edu sẽ không thấy - Mở Explorer à C:\windows\system32\drivers\etc - Mở tập tin hosts GV: Tôn Thất Huy 2
 3. Cấu hình DNS 09LTHT01 - dùng notepad để mở - thêm nộ i dung “192.168.1.3 C01.ispace.edu” - Lưu nội dung tập tin lại GV: Tôn Thất Huy 3
 4. Cấu hình DNS 09LTHT01 - Tiến hành kiểm 2. H ớng dẫn cài đặ t và cấu hình D S Server ư N - T hực hiện trên Máy S01 a. C đặ t DN server ài S GV: Tôn Thất Huy 4
 5. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 5
 6. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 6
 7. Cấu hình DNS 09LTHT01 ấ b. C u hình Forward Lookup Zone GV: Tôn Thất Huy 7
 8. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 8
 9. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 9
 10. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 10
 11. Cấu hình DNS 09LTHT01 c . Cấu hình Reverse Lookup Zone GV: Tôn Thất Huy 11
 12. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 12
 13. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 13
 14. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 14
 15. Cấu hình DNS 09LTHT01 ấ d. C u hình Pointer GV: Tôn Thất Huy 15
 16. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 16
 17. Cấu hình DNS 09LTHT01 GV: Tôn Thất Huy 17
 18. Cấu hình DNS 09LTHT01 - Làm tương tự với C02 GV: Tôn Thất Huy 18
 19. Cấu hình DNS 09LTHT01 e. Cấu hình alias - www GV: Tôn Thất Huy 19
 20. Cấu hình DNS 09LTHT01 - Mail GV: Tôn Thất Huy 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2