intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp

Chia sẻ: Đinh Văn Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp

 1. CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÂU 1: ­  Nêu định nghĩa vật chất của Lênin?     ­  Nêu ý nghĩa của định nghĩa vật chất của Lênin? CÂU 2: Nêu hai nguyên lý tổng quát và ba quy luật cơ  bản của phép biện chứng  duy                vật? CÂU 3: ­ Nêu định nghiã giai cấp của Lênin?     ­ Nêu các đặc trưng của giai cấp và ý nghĩa của định nghĩa? CÂU 4: Trình bày nội dung cốt lõi của nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và chức  năng               của Nhà nước? CÂU 5: Nêu nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong các nguồn gốc trên nguồn   gốc                nào có ý nghĩa quyết định hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? CÂU 6: Nêu nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh? Là học sinh,sinh viên em làm               gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? CÂU 7:­  Cơ sở hạ tầng là gì?     ­  Kiến trúc thượng tầng là gì? CÂU 8: Ở nươc ta hiện nay có mấy thành phần kinh tế? Trình bày tên gọi của các                thành phần kinh tế đó? CÂU 9: Nêu tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Em phải học tập và rèn                luyện như  thế nào để  góp phần vào sự  thắng lợi của sự  nghiệp công  nghiệp                hóa, hiện đại hóa? CÂU 10: Nêu những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng                 được trình bày trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ  lên                 chủ nghã xã hội ở nước ta, đã  được Đại hội lần thứ XI của Đảng năm   2011                thông qua? CÂU 11: Nền kinh tế  thị  trường định hướng xã hội chủ  nghã  ở  nước ta có mấy   đặc                  trưng? Nêu những đặc trưng đó?
 2. CÂU 12: Ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu dân tộc cùng sinh sống? Nêu nội dung                  cơ bản chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta theo tinh thần Nghị                  quyết Đại hội lần thứ IX và Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung                  ương lần thứ 7 ( Khóa IX ) CÂU 13: Trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay có mấy                  nguyên tắc? Trong các nguyên tắc trên nguyên tắc nào là quan trọng nhất                  trong quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay? Vì sao? CÂU 14: Nêu tác dụng của sự  phát triển nền kinh tế    thị  trường  ở  Việt Nam?  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản