intTypePromotion=1

Chỉ thị Số: 01/CT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
1
download

Chỉ thị Số: 01/CT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 01/CT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN NĂM 2010 Để thực hiện đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010; với mục tiêu tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 (sau đây gọi là Tết) vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi và quyết tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2010 của Ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau: 1. Về tổ chức đón Tết: 1.1. Phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, đặc biệt là các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, không để công việc tồn đọng, kéo dài; phân công cán bộ trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.
  2. Bảo đảm việc tổ chức Tết phải theo phương châm “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”; thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ. 1.2. Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở đảm bảo xanh sạch đẹp; bảo vệ cơ quan an toàn tuyệt đối; xây dựng và phân công tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ. 1.3. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước; không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách; không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân, tham quan, lễ hội (trừ trường hợp thăm hỏi những đối tượng thuộc diện chính sách). Tổ chức thăm hỏi, chăm lo những đối tượng thuộc diện chính sách, cán bộ hưu trí, những đối tượng ốm đau hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mang quà đến nhà riêng của lãnh đạo cấp trên để chúc Tết; cơ quan, đơn vị không tổ chức thăm, chúc Tết lãnh đạo cấp trên. 1.4. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010; vận động gia đình chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bài trừ tệ nạn xã hội; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Xuân do địa phương tổ chức. 2. Về tổ chức thi hành án dân sự:
  3. 2.1. Khẩn trương giải quyết dứt điểm đúng pháp luật các việc thi hành án có điều kiện thi hành trước Tết, đặc biệt là các việc tồn đọng từ năm 2009 trở về trước, giải toả lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân trước khi đón Tết. 2.2. Trong thời gian từ ngày 06/02/2010 (23 tháng Chạp năm Kỷ Sửu) đến hết ngày 18/02/2010 (15 tháng Giêng năm Canh Dần), các cơ quan Thi hành án dân sự không tổ chức cưỡng chế thi hành án. 3. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 3.1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các Sở Tư pháp tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống gian lận thương mại; bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm... và Chỉ thị này, gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010) và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 3.2. Báo Pháp luật Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền những nội dung trên. 4. Tổ chức thực hiện: 4.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và Chỉ thị của UBND cấp tỉnh về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Dần 2010. 4.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất thông qua Văn phòng Bộ bằng Fax: 38.431.431 và bằng văn bản tình hình thực hiện Chỉ thị này tới Văn phòng Bộ Tư pháp chậm
  4. nhất ngày 23/02/2010 (đồng thời gửi file văn bản điện tử tới hộp thư tonghopvpb@moj.gov.vn). Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện tại các tỉnh phía Nam, gửi báo cáo tới Văn phòng Bộ để tổng hợp chung. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ trưởng trong tuần kế tiếp sau đợt nghỉ Tết. Chỉ thị này được phổ biến đến các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - P.TTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo); - Vụ Tổng hợp, VP Chính phủ (để theo dõi); Hà Hùng Cường - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS (để thực hiện); - Lưu: VT, TH.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2