intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hoá

Xem 1-20 trên 118669 kết quả Văn hoá
 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf677p britaikridanik 24-06-2022 6 0   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf609p britaikridanik 24-06-2022 14 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh gồm 2 chương trình bày những nội dung về: phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p britaikridanik 24-06-2022 16 0   Download

 • Sau khi học xong chuyên đề "Dược học - Các thuốc chống trầm cảm”, người học nắm được những kiến thức sau: tác dụng chung, phân loại thuốc chống trầm cảm, cơ chế tác dụng của thuốc chống trầm cảm, chuyển hóa thuốc, chỉ định điều trị và chống chỉ định, thời gian cần thiết khi sử dụng thuốc chống trầm cảm, hội chứng cai thuốc chống trầm cảm, liều lượng thuốc, vấn đề không đáp ứng với các thuốc chống trầm cảm, hội chứng serotonine, theo dõi và đề phòng biến chứng.

  pdf15p thanhthanh191 22-06-2022 1 0   Download

 • Giáo án Dinh dưỡng trẻ giới thiệu tới người đọc các nội dung sau: dinh dưỡng trẻ em, các thời kỳ của trẻ em, phát triển tinh thần vận động trẻ em, đặc điểm hệ nội tiết trẻ em, đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em, đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em, đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em,... Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf151p thanhthanh191 22-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Mấy vấn đề về hệ giá trị Việt Nam" tập trung phân tích mối quan hệ giữa giá trị và văn hóa. Giá trị thể hiện mặt văn hóa của sự đánh giá như hay, dở, tốt, xấu,... đó không chỉ là những phẩm chất nằm trong đối tượng, là thuộc tính của đối tượng mà còn là cái nằm giữa đối tượng và con người, người đánh giá. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf7p thanhthanh191 21-06-2022 4 0   Download

 • Bài viết "Văn hóa - một phạm trù biến hóa: Tổng thuật lịch sử 400 năm biến đổi nhận thức về văn hóa" vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh để cung cấp những kiến thức mới về văn hóa và những ý nghĩa quan trọng của những nhận thức ấy đối với việc hoạch định các chính sách văn hóa của nhà nước.

  pdf11p thanhthanh191 21-06-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Trí tuệ văn hóa và kết quả công việc của người lao động: Vai trò của điều chỉnh văn hóa và gắn kết công việc" được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa trí tuệ văn hóa và kết quả công việc của người lao động qua vai trò trung gian của điều chỉnh văn hóa và gắn kết công việc của người lao động tại các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh.

  pdf24p thanhthanh191 21-06-2022 0 0   Download

 • Tiểu luận Quan hệ công chúng và Truyền thông "Văn hóa đọc trong đời sống sinh viên khoa PR trường Đại học Văn Lang" tập trung phân tích 3 nội dung chính: vị trí và ý nghĩa văn hóa đọc đối với người Việt Nam, khảo sát thói quen đọc sách của sinh viên khoa PR trường Đại học Văn Lang, giải pháp khắc phục. Mời bạn tham khảo.

  pdf28p thanhthanh191 21-06-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Văn hóa gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long" được trình bày thành 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn, Chương 2 Văn hóa gia đình nền tảng xây dựng phong trào gia đình văn hóa ở huyện Tam Bình-tỉnh Vĩnh Long, Chương 3 Mối liên hệ giữa văn hóa gia đình và phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

  pdf16p thanhthanh191 21-06-2022 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật và các phương thức chăm sóc, quy trình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p bakerboys06 08-06-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách gồm 5 bài học giới thiệu những vấn đề chung về can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non, tổ chức can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính từ 0-6 tuổi, tổ chức can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ từ 0-6 tuổi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p bakerboys06 08-06-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Quản lí xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình" là nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để từ đó đề ra các biện pháp quản lý xây dựng văn hóa nhà trường nhằm hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các trường THCS huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

  pdf127p dongcoxanh25 22-06-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 2 Chế độ chính trị, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề lý luận chung về chế độ chính trị; Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc của nước CHXHCN Việt Nam; Chính sách đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 0 giới thiệu về Thương mại là gì; Thương mại quốc tế là gì; Luật Thương mại quốc tế điều chỉnh về những vấn đề gì; Phương pháp học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p dongcoxanh25 22-06-2022 1 0   Download

 • Nội dung cuốn sách Tổ chức học đại cương gồm có: Tổ chức và xã hội; các lý thuyết về tổ chức; tổ chức ảo; các quy luật cơ bản của tổ chức học; lợi ích xung đột và quyền lực trong tổ chức; văn hóa tổ chức; phân tích tổ chức và thiết kế tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p dongcoxanh25 22-06-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quản lý vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quốc Oai.

  pdf102p dongcoxanh25 22-06-2022 9 3   Download

 • Luận văn "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng kế toán thuế TNDN tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương; chỉ ra ưu điểm và hạn chế của thực trạng kế toán thuế TNDN tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương.

  pdf151p dongcoxanh25 22-06-2022 4 3   Download

 • Bộ sách "Bình giải Tứ thư: Luận ngữ - Mạnh tử - Đại học - Trung dung" này gồm 4 quyển: Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học và Trung dung được biên soạn từ bộ Tứ thư. Sách bao gồm cả nguyên bản Hán văn, bản Việt dịch cũng như các phần chú thích và bình giải của soạn giả Lý Minh Tuấn. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách!

  pdf650p britaikridanik 22-06-2022 4 0   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách!

  pdf539p britaikridanik 22-06-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hoá
p_strCode=vanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2