Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Ném xa bằng một tay - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
215
lượt xem
36
download

Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Ném xa bằng một tay - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hình thành và rèn luyện kỹ năng ném xa bằng một tay. - Dạy trẻ biết ý nghĩa của việc rèn luyện thể chất và giữ gìn vệ sinh thân thể - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phối hợp giữa các vận động của cơ thể - Biết hoạt động theo nhóm, biết kiên nhẫn chời đợi và hoạt động theo sự hướng dẫn của cô. - Biết lắng nghe và sử dụng các câu đơn giản, lời nói rõ ràng để diễn tả ý muốn của mình và thảo luận cùng bạn. - Ôn lại các chữ số từ 1 đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Ném xa bằng một tay - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: Ném xa b ng m t tay Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Hình thành và rèn luy n k năng ném xa b ng m t tay. - D y tr bi t ý nghĩa c a vi c rèn luy n th ch t và gi gìn v sinh thân th - Rèn luy n k năng quan sát và ph i h p gi a các v n ng c a cơ th - Bi t ho t ng theo nhóm, bi t kiên nh n ch i i và ho t ng theo s hư ng d n c a cô. - Bi t l ng nghe và s d ng các câu ơn gi n, l i nói rõ ràng di n t ý mu n c a mình và th o lu n cùng b n. - Ôn l i các ch s t 1 n 5 ã h c. II. Chu n b : Vòng t p th d c Băng keo nh a nhi u màu Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Các th hình v trư ng m m non R và k r có b các th hình, có s th t dán trên r t m t n năm B ng n có phân chia 5 ô t m t n 5. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Bài t p phát tri n chung Kh i ng: M i tr c m m t vòng i theo ti ng v tay c a cô, ho c ti ng nh c: i ch m theo vòng tròn, i nhón gót, i b ng mũi chân, ch y ch m, ch y nhanh, ch y ch m và dàn theo i hình hàng ngang. (Tr hàng dư i ng so le so v i tr hàng trên) Bài t p phát tri n chung: ng tác 1: ng tác tay: 1 và 5 Hai tay c m vòng giơ ngang trư c m t, chân bư c ngang b ng vai. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2 và 6 Hai tay c m vòng giơ lên cao qua u. Tay th ng v i thân mình. 3 và 7 ưa tay v v trí 1. 4 và 8 ưa tay xuôi theo thân mình, m t tay c m vòng. Hai chân khép l i. Hai l n 8 nh p. ng tác 2: ng tác chân: 1 và 5: 2 tay c m vòng giơ ngang trư c ng c, chân trái á cao ng vòng. 2 và 6: 2 tay c m vòng giơ ngang trư c ng c, chân trái h xu ng khép v i chân ph i. 3 và 7: 2 tay c m vòng ngang trư c ng c, chân ph i á cao ng vòng. 4 và 8: chân trái ưa v khép v i chân ph i, tay c m vòng h xu ng Hai l n 8 nh p ng tác 3: ng tác b ng: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1 và 5: 2 tay c m vòng giơ cao qua u, th ng v i cơ th . Chân bư c r ng b ng vai. 2 và 6: 2 tay c m vòng cúi g p ngư i, vòng ng chân, tay th ng, chân th ng. 3 và 7: tr v v trí 1 và 5 4 và 8: Tr v v trí ban u: Hai chân khép, tay xuôi theo thân mình, m t tay c m vòng. Hai l n 8 nh p ng tác b t: Cô dùng l c tay cho tr b t t i ch theo hi u l nh t ch m n nhanh r i tr v ch m. Vươn th : Hư ng d n tr hít th nh p nhàng. 2. Ho t ng 2: V n ng cơ b n: Cô dùng băng keo dán hai ư ng d c theo l p ho c phòng th d c, kho ng cách gi a 2 ư ng kho ng 1,5m n 2m. V ch dài kho ng 2m – 2,5m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com m t u dán băng keo làm v ch xu t phát. u còn l i dán 5 v ch t g n n xa, m i v ch cách nhau 0,5m. ư c ánh d u theo s th t t 1 n5b t u t v ch g n ích nh t. L n 1: Cho tr ng 2 bên mép v ch quan sát cô Cô ng ngang v ch xu t phát, m t chân bư c lên trư c m t chút. Tay thu n c m b ch cát (cát th d c) xoay theo chi u ra phía sau, thân ngư i ng v sau, chân tr là chân sau, tay lên trên cao, ngư i hơi hư ng v phía trư c, chân tr là chân trư c và dùng l c cánh tay ném th ng v phía trư c. Cô làm m t l n cho tr quan sát. Sau ó làm l i và hư ng d n t ng ng tác c th tr quan sát. Cho m t vài bé lên làm th và s a sai các tư th cho tr . Tr ng u hàng làm ng tác, các tr còn l i quan sát, cô quan sát và s a sai cho tr . Sau khi tr th c hi n xong, v ng cu i hàng và các tr ti p theo ti p t c. Cho m i tr th c hi n 2 n 3 l n. Trò chơi: Thi xem i nào ném gi i: Chia l p thành 2 i: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M i i x p thành hàng d c, i màu xanh s ch n b ch cát màu xanh, i màu ch n b ch cát màu . Ngư i u tiên bư c t i v ch xu t phát và th c hi n thao tác ném, sau ó ch y nhanh v ch b ch cát, xem b ch cát v ch s m y r i ch y nl c m c , l y m t cây c màu c a i mình g n lên b ng có s tương ng. Sau ó ch y vòng ra ngoài v ng cu i hàng. K t thúc trò chơi: cô i chi u gi a bao cát n m trên v ch ích và s c m i i c m trên ô s b ng có úng không. N u còn h ng thú, cô có th cho tr chơi l n 2 v i th i gian quy nh là m t bài nh c ho c m t giai i u gì ó. Cũng có th chia tr thành 4 i, 2 i thi thì 2 i còn l i s c vũ. 3. Ho t ng 3: Thư giãn: Tư ng tư ng ang d o chơi quanh sân trư ng và hít th không khí trong lành. Trò chuy n v i tr v nh ng ho t ng tr v a tham gia và g i ý cho tr nói lên hi u bi t c a tr v ý nghĩa c a vi c luy n t p th d c và tinh th n ng i mà tr v a th hi n qua bài t p luy n t p và trò chơi. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. Ho t ng 4: Ho t ng ngòai tr i Quan sát trư ng sau ngày h i n trư ng: trư ng ư c trang trí như th nào? Quan sát vư n cây, sân trư ng tìm ra nh ng v t d ng có th gây nguy hi m cho tr . 5. Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi - Tô tranh, v tranh trang trí l p - Hát múa v trư ng m m non. - Các trò chơi, bài t p ôn l i ch s t 1 n 5 theo th t - Xem sách v trư ng m m non c a bé - Xây d ng trư ng m m non - Căn – tin trư ng m m non. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản