intTypePromotion=1
ADSENSE

Chứng thực văn bản khai nhận di sản (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

142
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, cấp xã Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực Thời hạn giải quyết: Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản nhận tài sản thừa kế; Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng thực văn bản khai nhận di sản (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng)

  1. Chứng thực văn bản khai nhận di sản (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, cấp xã Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực Thời hạn giải quyết: Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản nhận tài sản thừa kế; Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 50.000 đồng/trường hợp. 1. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản nhận tài sản thừa kế Các bước Mô tả bước Tên bước Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu +Trường hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền chứng thực soạn 1. thảo thì người yêu cầu chứng thực trình bày nội dung yêu cầu chứng thực; Người có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 2. yêu cầu chứng thực; + Trường hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền chứng thực soạn
  3. Mô tả bước Tên bước thảo thì người yêu cầu chứng thực trình bày nội dung yêu cầu chứng thực; +Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản; Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác 2. (bản chính hoặc bản sao hợp lệ); Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh người để lại di sản đã 3. chết (bản chính hoặc bản sao hợp lệ); Di chúc; giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của 4. người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
  4. Thành phần hồ sơ Bản chính và bản pho to giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản 5. và người được hường di sản theo quy định pháp luật về thừa kế; Trường hợp di sản là tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở 6. hữu, quyền sử dụng thì nộp bổ sung bản chính và bản pho to giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó; 7. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản có chứng thực (nếu có); 8. Dự thảo Văn bản nhận tài sản thừa kế (trường hợp soạn thảo sẵn). Số bộ hồ sơ: không quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, 1. văn bản;
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2