intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ đô Hà Nội

Xem 1-20 trên 4592 kết quả Thủ đô Hà Nội
 • Xây dựng và Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố Xanh – Văn hiến – Văn Minh - Hiện đại, trên nền tảng phát triển bền vững, Hà Nội trong tương lai sẽ phát triển năng động và hiệu quả, là biểu tượng cho cả nước, đóng vai trò trung tâm hành chính- chính trị Quốc gia, trung tâm lớn của Quốc gia về văn hoá - khoa học – giáo dục - kinh tế, một trung tâm du lịch và giao dịch Quốc tế có tầm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...

  pdf19p minhphung2105 13-07-2010 275 137   Download

 • Ngày 26 tháng 7 năm 2011 tại Quyết định số1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (viết tắt là QHCHN) do Liên danh tư vấn quốc tế Perkin Eastman- Posco E&C- Jina Architects Co.Ltd (PPJ) cùng với tư vấn trong nước gồm Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP) và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội (HUPI) thực hiện . Hồ sơ quy hoạch bao gồm: bản vẽ, thuyết minh và quy định quản lý....

  doc181p syhoangpham 25-06-2012 500 117   Download

 • Tuyển chọn các giáo án bài Thủ đô Hà Nội trong bộ sưu tập hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc trong giáo dục và học tập.

  doc5p camvan_45 14-03-2014 460 47   Download

 • Tổng quan về hoạt động du lịch trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch tại thủ đô Hà nội từ năm 1994 - 2002. Một số giải pháp phát triển hoạt động du lịch ở thủ đô Hà nội trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực.

  pdf142p one_12 06-01-2014 158 37   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nhận thức cơ sở khoa học về vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới; đánh giá, phân tích thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008 -2013; đề xuất phương hướng và giải pháp để gắn giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp với quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015 -2020 định hướng 2030.

  doc32p change05 14-06-2016 123 30   Download

 • Một số bài giảng được chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập Thủ đô Hà Nội là tài liệu tham khảo dành cho thầy cô giáo cùng các bạn học sinh. Với các bài giảng được thiết kế chi tiết và đẹp mắt, học sinh nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hà Nội là thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn của đất nước. Đồng thời học sinh chỉ được Thủ đô Hà Nội trên bản đồ (lược đồ).

  ppt26p camvan_45 14-03-2014 168 24   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 16 chương, thuyết minh quy hoạch "Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020" giới thiệu đến các bạn những nội dung về điều kiện tự nhiên và hiện trạng kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội, hiện trạng mạng lưới giao thông thủ đô Hà Nội,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  14p tuanhung_vn 02-12-2015 147 20   Download

 • Truyền thông tuyển sinh có vai trò hết sức quan trọng đối với các trường đại học, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi nhà trường. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là một trường Đại học mới được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội nên công tác tuyển sinh của nhà trường ngoài những mặt thuận lợi, còn gặp không ít những khó khăn.

  pdf10p viamsterdam2711 09-01-2020 94 10   Download

 • Mục đích của luận án nhằm làm rõ GTDSVH và việc phát huy GTDSVH của VMQTG với phát triển du lịch ở Thủ đô Hà Nội hiện nay. Bàn luận về những vấn đề đặt ra để phát huy hơn nữa các giá trị của di sản VMQTG trong bối cảnh phát triển du lịch Hà Nội trước mắt và lâu dài.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 35 4   Download

 • Chính sách đổi mới của Việt Nam đã tác động tích cực không chỉ quan hệ đối ngoại của Việt Nam mà còn cả với mối quan hệ của thủ đô Hà Nội với các tổ chức quốc t. Dựa trên các nguồn tài liệu khác nhau, bài viết này phân tích mối quan hệ của thành phố Hà Nội với các yoor chức quốc tinế hoạt động ở phạm vi khu vực và toàn cầu trong những năm 1986 – 2006. Các mối quan hệ thân thiện và hữu nghị giữa thủ đô Hà Nội với các tổ chức...

  pdf9p dem_thanh 21-12-2012 50 3   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề về thực trạng đời sống của công nhân thủ đô Hà Nội" mô tả thực trạng của đời sống của công nhân thủ đô Hà Nội, thu nhập bình quân của công nhân thủ đô Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 61 3   Download

 • Thăng Long - Hà Nội là nơi địa linh nhân kiệt với bề dày nghìn năm lịch sử. Cũng chính từ nơi đây tinh hoa của dân tộc kết tinh, hội tụ và lan tỏa, trở thành biểu tượng của nền văn hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội" để cùng tìm hiểu về niềm tin của Bác đối với vùng đất này.

  pdf5p doibatcong123 10-05-2016 76 3   Download

 • Bài viết giới thiệu tới người đọc Hà Tây - vùng “đất nghề” đặc sắc và độc đáo, làng nghề Hà Tây trong mối liên hệ với Thăng Long - Hà Nội xưa, các làng nghề Hà Tây trên đường hội nhập Thủ đô Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p doibatcong123 10-05-2016 63 3   Download

 • Bài viết đề cập đến các khái niệm và nguyên tắc tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập, từ đó đề xuất kế hoạch và thảo luận 4 giải pháp chính nhằm tiến tới thực hiện tự chủ tài chính của trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn từ 2019 đến 2021.

  pdf13p vigustavia2711 19-12-2019 35 3   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng trong hoạt động quản lý khoa học và công nghệ của trường đại học Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2015 – 2019, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

  pdf10p vimanama2711 28-07-2020 26 3   Download

 • Người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô Hà Nội là ai, tình hình việc làm của người lao động ngoài quốc doanh, một vài khía cạnh tâm tư của người lao động ngoài quốc doanh,... là những nội dung chính trong bài viết "Thực trạng người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô Hà Nội". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thuytct36 01-03-2016 29 2   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Sự phân tầng xã hội theo mức sống tại thủ đô Hà Nội trong những năm đầu thực hiện đổi mới" dưới đây để nắm bắt được một số thành tựu của đổi mới, sự nâng cao mức sống và các tác nhân tác động, hệ quả xã hội, tăng cường sự phân tầng theo mức sống trong buổi đầu chuyển đổi cơ chế,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p thuythuy1702 09-04-2016 31 2   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ trí thức Thủ đô Hà Nội và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn quá trình xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Thủ đô sau gần 30 năm đổi mới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội.

  pdf7p bautroibinhyen16 10-02-2017 46 2   Download

 • Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong thể dục thể thao để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn cầu lông có đủ độ tin cậy cho khách thể nghiên cứu, đồng thời tiến hành xây dựng thang điểm, bảng phân loại tổng hợp, qua đó ứng dụng đánh giá thể lực chuyên môn cầu lông cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

  pdf6p vibandar2711 11-07-2020 37 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích quá trình triển khai công tác phát triển đảng trong sinh viên của Đảng bộ Trường cũng như những nguyên nhân những thành tựu và hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm của công tác này làm cơ sở để ra phương hướng, yêu cầu trong hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo của Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

  pdf12p vimanama2711 28-07-2020 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
207 tài liệu
1107 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thủ đô Hà Nội
p_strCode=thudohanoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2