intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn kế toán

Tham khảo và download 20 Luận văn kế toán chọn lọc sau:
 • Là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế Toán và bạn đang cần những thông tin về quy định cấu trúc, hình thức trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp?. Để đáp ứng nhu cầu của tìm tài liệu tham khảo của các bạn sinh viên, TaiLieu.vn giới thiệu đến bạn Bộ Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Kế Toán có chọn lọc, với hơn 70 tài liệu giúp các bạn có tư liệu tham khảo để hoàn thành bài báo cáo của mình.

  71 tài liệu 1187 lượt tải   Download

 • Bạn đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế Toán và đang trong giai đoạn thực hiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành của mình nhưng lại không biết nên lựa chọn đề tài gì, sử dụng phương pháp nghiên cứu nào để hoàn thành luận văn của mình hay tìm kiếm đề luận văn kế toán mẫu ở đâu?,... TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán mới nhất được tổng hợp và sắp xếp khoa học giúp cho các bạn sinh viên dễ dàng tra cứu. Mời bạn cùng tham khảo.

  81 tài liệu 1367 lượt tải   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long" đã hoàn thành với nội dung trình bày gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về các nghiệp vụ kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, chương 2 thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long, chương 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long.

  pdf106p ngphutien 22-06-2014 279 46   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chương 2 thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, chương 3 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

  pdf94p ngphutien 22-06-2014 315 102   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh, chương 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh.

  pdf95p ngphutien 22-06-2014 196 44   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp, phần 2 thực trạng và tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí, phần 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp...

  pdf78p ngphutien 22-06-2014 241 53   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thu thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty công ty cơ khí Quang Trung, chương 2 tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung, chương 3 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung.

  pdf74p ngphutien 22-06-2014 187 27   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 đánh giá thực trạng về công tác kế toán của công ty cổ phần Hà Bắc, phần 2 nội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc, phần 3 nhận xét đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

  pdf47p ngphutien 22-06-2014 246 48   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận của hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức, chương 3 hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức.

  pdf94p ngphutien 22-06-2014 143 24   Download

 • Luận văn: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX, với mục tiêu thông qua hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành để hiểu được cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

  pdf86p mailaobao 30-03-2014 406 132   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp, chương 2 thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình, chương 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình.

  pdf106p ngphutien 22-06-2014 169 35   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ giới và Xây lắp 13" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 tình hình chung về chi phí sản xuất và tính giá thanh sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, phần 2 tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cơ giới và Xây lắp 13, phần 3 một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thanh sản phẩm tại công ty.

  pdf75p ngphutien 22-06-2014 213 56   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thạch Bàn" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phần 2 thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp tại công ty Thạch Bàn, phần 3 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp tại công ty Thạch Bàn.

  pdf91p ngphutien 22-06-2014 363 69   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thăng Long" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 một số vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất, phần 2 thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long, phần 3 một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long.

  pdf90p ngphutien 22-06-2014 234 47   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Sông Đà 7" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở chi nhánh công ty Sông Đà 7 tại Hòa Bình, chương 3 một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Sông Đà 7.

  pdf48p ngphutien 22-06-2014 115 12   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Công tác kế toán tại công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất" có kết cấu nội dung gồm 4 phần: phần 1 đặc điểm chung về công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất, phần 2 cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất, phần 3 đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất, phần 4 công tác kế toán TSCĐ của công ty.

  pdf25p ngphutien 22-06-2014 98 13   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty phát hành sách Hải Phòng" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 cơ sở lý luận về hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, phần 2 thực trạng công tác lưu chuyển hàng hóa tại công ty phát hành sách Hải Phòng, phần 3 hoàn thiện công tác lưu chuyển hàng hóa tại công ty phát hành sách Hải Phòng.

  pdf66p ngphutien 22-06-2014 183 41   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 những lý luận cơ bản về hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại, phần 2 thực trạng công tác kế toán hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quân đội, phần 3 hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử Viễn thông Quâ...

  pdf87p ngphutien 22-06-2014 141 26   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long, phần 2 thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long, phần 3 một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

  pdf75p ngphutien 22-06-2014 149 35   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện, phần 2 thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện, phần 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

  pdf74p ngphutien 22-06-2014 147 26   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng và vật tư Phương Duy" có kết cấu nội dung gồm 2 phần: phần 1 phần chung, phần 2 chuyên đề kế toán tăng giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty.

  pdf67p ngphutien 22-06-2014 169 30   Download

 • Bài báo cáo với đề tài "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Ngọc Anh" đã hoàn thành với kết cấu trình bày nội dung gồm 3 chương: chương 1 các vấn đề chung về kế toán bán hàng, chương 2 thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, chương 3 nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

  pdf47p ngphutien 22-06-2014 151 23   Download

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2