intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục công chứng

Xem 1-20 trên 3123 kết quả Thủ tục công chứng
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về di chúc và lập di chúc" trình bày hình thức, nội dung di chúc và trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực, gửi giữ di chúc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về chứng minh nhân dân và hộ chiếu" tiếp tục trình bày các câu hỏi - đáp về hộ chiếu như: Hộ chiếu là gì; Thị thực là gì; Thời hạn của hộ chiếu; Những đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông; Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết phân tích, và đánh giá các mô hình tố tụng hình sự tại một số quốc gia điển hình trên thế giới hiện nay (Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp). Từ đó đề xuất các kinh nghiệm cho mô hình tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở phù hợp thực tiễn thủ tục tố tụng hình sự và đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Dựa vào mô hình của Fama-French (1998), nhóm tác giả áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát trên dữ liệu bảng để nghiên cứu mối quan hệ giữa tấm chắn thuế, quyết định tài trợ và giá trị công ty. Mẫu nghiên cứu gồm 295 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2006-2019.

  pdf13p viginnirometty 04-05-2022 8 2   Download

 • Tiếp tục phần 1, phần 2 của cuốn sách Người bản lĩnh nói đến đối – tha gồm các nội dung óc thành thực, óc chịu đựng, óc dẫn dụ, óc sâu sắc. Chúng là những bí quyết thực hành, chỉ liên hệ với nhau trong lý tưởng làm người. Mời các bạn tham khảo để biết thêm những bí quyết thú vị trong sách!

  pdf91p lavender2022 26-04-2022 13 2   Download

 • Giáo trình Linh kiện điện tử với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện điện tử thông dụng; Nhận dạng chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng; Đo, kiểm tra được hư hỏng của các linh kiện điện tử; Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

  pdf84p caphesuadathemtieu 02-03-2022 10 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát; phân tích, đánh giá toàn diện về thực tiễn pháp luật và thực tiễn thực hiện công tác kháng nghị của VKSND tỉnh Hà Tĩnh từ khi có BLTTHS năm 2003, rút ra những hạn chế, tồn tại và những nguyên nhân của nó; đề xuất những kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự của ngành Kiểm sát nói chung và Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trong thời gian tới.

  pdf101p badbuddy06 04-03-2022 5 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đưa ra các luận giải khoa học và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự Việt Nam nói chung và nhất là áp dụng có hiệu quả thủ tục này trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Qua đó, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách Tư pháp và hoàn thiện pháp luật của nước ta giai đoạn từ nay đến năm 2020, bảo đảm quyền dân chủ của công dân theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

  pdf120p badbuddy06 04-03-2022 3 0   Download

 • mục tiêu của đề tài là tìm hiểu sâu sắc hơn về những thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán Báo cáo tài chính dựa trên hai phương diện lý thuyết chung và các quy định của chuẩn mực; khảo sát thủ tục phân tích áp dụng tại Công ty Kiểm toán DTL dựa trên các quy định của công ty và thực tế áp dụng của kiểm toán viên trên từng đối tượng khách hàng cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p badbuddy07 26-02-2022 4 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kỹ thuật kiểm thử hộp đen và hộp trắng; kiểm thử đơn vị tự động; các công cụ hỗ trợ đảm bảo chất lượng phần mềm; các công cụ quản lý thông tin trong đảm bảo chất lượng phần mềm; công cụ kiểm thử tự động; quy trình kiểm thử tự động; các chuẩn, chứng chỉ và hoạt động đánh giá; đảm bảo chất lượng phần mềm trong các chuẩn CMM, CMMI;...

  pdf104p chenlinong_0310 23-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 991/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014. Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

  doc4p hoadaquy852 16-02-2022 8 0   Download

 • Luật văn mhằm tổng quan lại Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 và một số vấn đề lý luận về cơ chế "một cửa". Đồng thời, nêu lên tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương ở nước ta nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng. Từ đó đưa ra những biện pháp để tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nói chung trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta.

  pdf105p badbuddy03 22-02-2022 7 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường qua đó làm rõ vai trò của công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này đối với sự phát triển chung của đất nước.

  pdf101p badbuddy03 22-02-2022 4 2   Download

 • Quyết định số 1508/2021/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc10p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

 • Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc gia nhập hiệp ước budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế.

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu chung về Công ty Indo Trans Logistics và nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của quy trình và thực trạng giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đƣờng biển tại Indo Trans Logistics, tiếp cận và hiểu rõ các thủ tục kiểm soát được áp dụng đối với quy trình giao nhận hàng xuất thông qua quy trình thủ tục chứng từ; phân tích, đƣa ra nhận định về những điểm mạnh cũng nhƣ những tồn tại chủ yếu trong quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển của Indo Trans Logistics... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p badbuddy04 11-02-2022 52 12   Download

 • Luận văn tổng hợp những kiến thức lý luận về thực hiện pháp luật về công chứng; trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn việc thi hành Luật Công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội để đánh giá những mặt được, chưa được của hoạt động công chứng trên một số phương diện như: công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng dưới góc độ lý luận nhà nước và pháp luật.

  pdf129p badbuddy04 11-02-2022 10 2   Download

 • Để thực hiện thủ tục công chứng thì cần phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ hướng dẫn một số bước làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p cucngoainhan7 08-02-2022 6 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Qua thực tiễn, với mong muốn nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài của luận văn, luận chứng và đề xuất những giải pháp về tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử án hình sự thực hiện được tốt hơn, đảm bảo phiên tòa hình sự thể hiện đầy đủ tính dân chủ, bình đẳng, khách quan, công khai.

  pdf84p badbuddy01 29-01-2022 2 1   Download

 • Thủ tục hành chính-tư pháp (Tập 5): Phần 1 giới thiệu về pháp luật về quản lý hộ tịch ở chính quyền cấp xã; công tác quản lý hộ khẩu của chính quyền cấp xã; pháp luật về công chứng, chứng thực và nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp xã. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf197p caphesuadathemtieu 06-01-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục công chứng
p_strCode=thutuccongchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2